Zoznam dokumentov Obec Kočovce

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
január_2018 pdf  1.81 Mb Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služieb     
 
    Ing. Marta Tóthová  Južná 6593/8, 911 08 Trenčín  34 271 333      10. jan. 2018 
január_2018 pdf  670.46 Kb Zmluva Zmluva o bezodplatnom prevode stavebného objektu     
 
    ZaRea Invest, s.r.o.  Kočovce 321, 916 31 Kočovce  47854626      03. jan. 2018 
január_2018 pdf  1.65 Mb Zmluva Zmluva o výpožičke nebytových priestorov     
 
    O.Z. ATV CLUB SLOVAKIA RESCUE SYSTEM  Beckovská Vieska 572, 916 31 Kočovce  50 288 857      03. jan. 2018 
január_2018 pdf  1.66 Mb Zmluva Mandátna zmluva 02/2017     
 
    ERES property s.r.o.  Bratislavská 16, 911 05 Trenčín  47 977 591      02. jan. 2018 
január_2018 pdf  1.66 Mb Zmluva Mandátna zmluva 03/2017     
 
    ERES property s.r.o.  Bratislavská 16, 911 05 Trenčín  47 977 591      02. jan. 2018 
január_2018 pdf  819.45 Kb Zmluva príloha č. 2 Zmluvy č. 110 104 91 o péoskytovaní s     
 
110 104 91    Marius Pedersen, a.s.  Opatovská 1735, 911 01 Trenčín  34 115 901      02. jan. 2018 
november_2017 pdf  227.74 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 9/BD/2017     
 
    Jana Kudláčková          29. dec. 2017 
december_2017 pdf  456.74 Kb Zmluva Dodatok č. 7 k Zmluve č. 1010182006     
 
    Kopaničiarska odpadová spoločnosť. s.r.o.  916 13 Kostolné 390  34 133 861      21. dec. 2017 
december_2017 pdf  260.98 Kb Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 28     
 
28/005/16    Prima banka Slovensko, a.s.  Hodžova 11, 010 11 Žilina  31 575 951      19. dec. 2017 
december_2017 pdf  1.43 Mb Zmluva Rámcová dohoda     
 
    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  31 396 674      05. dec. 2017 
december_2017 pdf  826.41 Kb Zmluva Príloha č. 2 Zmluvy č. 110 104 91 o poskytovaní sl     
 
110 104 91    Marius Pedersen, a.s.  Opatovská 1735, 911 01 Trenčín  34 115 901      04. dec. 2017 
november_2017 pdf  227.42 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 16/BD/2017      
 
    Lukáš Trgo           29. nov. 2017 
november_2017 pdf  227.76 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 9/BD/2017     
 
    Jana Kudláčková          29. nov. 2017 
november_2017 pdf  732.08 Kb Zmluva Dohoda č. 17/10/010/28     
 
    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom  Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  30794536      27. nov. 2017 
november_2017 pdf  658.25 Kb Zmluva Dohoda č. 17/10/012/13     
 
    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom  Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  30794536      27. nov. 2017 
november_2017 pdf  1.32 Mb Zmluva Zmluva o poskytovaní právnych služieb v súdnom kon     
 
    JUDr. Šimon Cibulka  Hodžova 53, 911 01 Trenčín  42373646      24. nov. 2017 
november_2017 pdf  819.73 Kb Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestny     
 
    Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo  916 31 Kočovce  35 006 621      20. nov. 2017 
november_2017 pdf  3.88 Mb Zmluva Zmluva č. 12400908U02 o poskytnutí podpory z Envir     
 
    Environmentálny fond  Martinská 49, 821 05 Bratislava  30796491      13. nov. 2017 
november_2017 pdf  240.18 Kb Zmluva Dodatok č. 6 k zmluve č. 4/1166/2013/ - ZOS o posk     
 
4/1166/2013/ - ZOS    Ján Nešťák          09. nov. 2017 
november_2017 pdf  239.49 Kb Zmluva Dodatok č. 5 k zmluve č. 3/1173/2014/ - ZOS o posk     
 
    Viliam Koníček  916 31 Kočovce        01. nov. 2017 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>