Zoznam dokumentov Obec Bošáca

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb pdf  369.38 Kb Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služieb  1200.00 €  bez DPH  23. jan. 2019      RVC Senica s.r.o.  M. Nešpora 925/8, 90501 Senica  36259560  Mgr. Daniel Juráček  starosta  23. jan. 2019 
Faktúry 12/2018 pdf  224.87 Kb Faktúra Faktúry 12/2018     
 
          Mgr. Daniel Juráček  starosta  31. dec. 2018 
Objednávky 12/2018 pdf  192.54 Kb Objednávka Objednávky 12/2018     
 
          Mgr. Daniel Juráček  starosta  31. dec. 2018 
Nájomná zmluva 25/2018 Godálová pdf  252.64 Kb Zmluva Nájomná zmluva 25/2018 Godálová      31. dec. 2018            Mgr. Daniel Juráček  starosta  31. dec. 2018 
Zmluva o poskytnutí NFP Rozšírenie školka IROP-Z-302021H953-221-10 pdf  1.99 Mb Zmluva NFP škôlka  178747.34 €  s DPH  18. dec. 2018      Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava  00156621  Mgr. Daniel Juráček  starosta  20. dec. 2018 
Zmluva o bežnom účte PRIMA - RF pdf  776.67 Kb Zmluva Zmluva o bežnom účte PRIMA - RF      19. dec. 2018      Prima banka Slovensko a.s.  Hodžova 11, 01011 Žilina  31575951  Mgr. Daniel Juráček  starosta  19. dec. 2018 
Faktúry 11/2018 pdf  211.85 Kb Faktúra Faktúry 11/2018     
 
          Mgr. Daniel Juráček  starosta  03. dec. 2018 
Objednávky 11/2018 pdf  197.36 Kb Objednávka Objednávky 11/2018     
 
          Mgr. Daniel Juráček  starosta  03. dec. 2018 
Zmluva o dielo Prameň pdf  1.08 Mb Zmluva Zmluva o dielo Prameň  100.00 €  s DPH  01. dec. 2018      Ján Karlík  Zabudišová č. 881    Mgr. Daniel Juráček  starosta  01. dec. 2018 
zmluva-nfp_obec-bosaca-final-r.pdf pdf  1.29 Mb Zmluva      
 
    Žilinský samosprávny kraj  Komenského 48, Žilina  37808427      23. nov. 2018 
Zmluva o bežnom účte VÚB pdf  55.96 Kb Zmluva Zmluva o bežnom účte VÚB      20. nov. 2018      VÚB a.s.  Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25  31320155  Mgr. Daniel Juráček  starosta  20. nov. 2018 
Zmluva o zabezpeceni stravovania.pdf pdf  103.74 Kb Zmluva      
 
    Obec Dolné Srnie  Dolné Srnie     Mgr. Daniel Juráček  starosta obce  12. nov. 2018 
Zmlouva o spracuvani osobnych udajov.pdf pdf  156.51 Kb Zmluva      
 
    MADE spol.s.r.o.  Hurbanova 14A, Banská Bystrica  36041688  Mgr. Daniel Juráček  starosta obce  09. nov. 2018 
Zmluva o spolupraci odkaz pre starostu.pdf pdf  118.47 Kb Zmluva      
 
    Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť  Štúrova 3, Bratislava  36070629  Mgr. Daniel Juráček  starosta obce  05. nov. 2018 
Faktúry 10/2018 pdf  223.59 Kb Faktúra Faktúry 10/2018     
 
          Mgr. Daniel Juráček  starosta  01. nov. 2018 
Objednávky 10/2018 pdf  199.2 Kb Objednávka Objednávky 10/2018     
 
          Mgr. Daniel Juráček  starosta  01. nov. 2018 
Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb.pdf pdf  89.81 Kb Zmluva      
 
    SWAN Mobile a.s.  Borská 6, 84104 Bratislava 4  35680202  Mgr. Daniel Juráček  starosta obce  31. okt. 2018 
Dodatok c7 k zmluve1010292006.pdf   0 Mb Zmluva      
 
    Kopaničiarska odpadová spoločnosť  Kostolné 390  34133861  Mgr. Daniel Juráček  starosta obce  29. okt. 2018 
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-003159 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - text.pdf pdf  1.77 Mb Zmluva dotácia zbrojnica   20520.00 €  s DPH 
 
    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  Pribinova 2, 812 72 Bratislava  00151866  Mgr. Daniel Juráček  starosta obce  26. okt. 2018 
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-003161 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MInisterstva vnútra Slovenskej republiky - text.pdf pdf  1.32 Mb Zmluva dotácia zbrojnica Bošáca  30.00 €  s DPH 
 
    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  Pribinova 2, 812 72 Bratislava  00151866  Mgr. Daniel Juráček  starosta obce  26. okt. 2018 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>