Zoznam dokumentov Obec Bošáca

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Kupna zmluva Sestak Postenyi pdf  864.23 Kb Zmluva      
 
              04. mar. 2011 
SUS NM pdf  240.1 Kb Faktúra      
 
    SUS NM    45734445      26. apr. 2011 
Poskytnutie dotacie Min kultury pdf  748.35 Kb Zmluva      
 
    MinKulSR    00165182      27. jún. 2011 
Dodatok c.2 ZS/MS pdf  1.81 Mb Zmluva      
 
    MPaRV SR    00156621      08. júl. 2011 
Zmluva o dielo(povodie Vahu) pdf  302.84 Kb Zmluva      
 
    Slov.vodohospod.podnik Piešťany    3602204702      31. aug. 2011 
Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP pdf  7.79 Mb Zmluva      
 
    MPaRV SR    00156621      07. okt. 2011 
Zmluva o úvere pdf  1.03 Mb Zmluva      
 
    VÚB , a.s.          08. nov. 2011 
zmluva ASA pdf  765.75 Kb Zmluva      
 
    A.S.A. Slovensko s.r.o.    31318762      15. sep. 2011 
zmluva o zdruzenej dodavke elektriny pdf  103.62 Kb Zmluva      
 
    ZSE Energia a.s.    36677281      14. nov. 2011 
Zmluva s Nadaciou SPP pdf  383.77 Kb Zmluva      
 
    Nadácia SPP    31818625      28. nov. 2011 
dohoda_podpora_zamestnanosti.pdf pdf  311.79 Kb Zmluva      
 
              28. okt. 2011 
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve pdf  30.37 Kb Zmluva      
 
    Daffer spol. s.r.o.    36320439      31. máj. 2011 
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve pdf  118.19 Kb Zmluva      
 
    IF Media s. r. o.    42946682      31. máj. 2011 
Zmluva č. 2526/2011 pdf  118.34 Kb Zmluva      
 
    TVS a.s.    36306410      14. dec. 2011 
zmluva o bezodplatnom prevode pdf  119.86 Kb Zmluva 00468/2011-PKZO-K40134/11.00      11. okt. 2011      Slovenský pozemkový fond  Budková 36, 81715, Bratislava   17335245  Bc Daniel Juráček  starosta obce  03. nov. 2011 
dodatokkzmluvesocsluzby.pdf pdf  235.02 Kb Zmluva      
 
    Spoločná úradovňa samosprávy    45734445      04. jan. 2012 
dodatok k zmluve pdf  140.34 Kb Zmluva      
 
    Kopaničiarska odpadová spoločnosť    34133861      03. jan. 2012 
dodatokc4ZSsMSMinPaRR.pdf pdf  236.38 Kb Zmluva      
 
    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka          01. mar. 2012 
fakturaSPP.pdf pdf  105.7 Kb Faktúra      
 
    SPP a.s.    35815256      09. feb. 2012 
Fktura URS.pdf pdf  31.11 Kb Faktúra      
 
    URS s.r.o.    35756225      21. feb. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>