Zoznam dokumentov Obec Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
005/2021   0 Mb Faktúra kancelárske potreby  99.61 €  s DPH  14. jan. 2021      Tibor Vaarga TSV PAPIER  Vajanského 80, 984 01 Lučenec  32627211      26. jan. 2021 
006/2021   0 Mb Faktúra dodávka zemného plynu 01/2021  857.00 €  s DPH  18. jan. 2021  16/2019    Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      26. jan. 2021 
007/2021   0 Mb Faktúra mesačný poplatok Go 10 € 10.01.2021 - 09.02.2021  12.00 €  s DPH  21. jan. 2021  14/2017    Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270      26. jan. 2021 
03/2021 pdf  1.14 Mb Zmluva Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  190.00 €  s DPH  22. jan. 2021      Union poisťovňa, a.s.  Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1  31322051  Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  22. jan. 2021 
02/2021 pdf  3.49 Mb Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny      01. jan. 2021      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  51865467  Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  19. jan. 2021 
35/2020 pdf  2.04 Mb Zmluva Zmluva o výpožičke      14. dec. 2020      Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  Pribinova 2, 812 72 Bratislava  00151866  Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  18. jan. 2021 
34/2020 pdf  1.79 Mb Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020  5000.00 €  s DPH  18. dec. 2020      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  Stromová 1, 813 30 Bratislava  00164381  Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  15. jan. 2021 
235/2020   0 Mb Faktúra zmesový komunálny odpad 11/2020  1915.66 €  s DPH  17. dec. 2020  30/2019    T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      14. jan. 2021 
234/2020   0 Mb Faktúra Oprava bleskozvodu na Dome kultúry Krasňany č. 22  1816.33 €  s DPH  17. dec. 2020      AMELTECH, s.r.o.  Krasňany 87, 013 03  50991892      14. jan. 2021 
236/2020   0 Mb Faktúra poplatok za uloženie odpadu 11/2020  292.50 €  s DPH  17. dec. 2020      T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      14. jan. 2021 
237/2020   0 Mb Faktúra LED svetlo ILLY 10 ks, svorka WAGO 20 ks  444.48 €  s DPH  18. dec. 2020      KP, s.r.o.  Kragujevská 398, 010 01 Žilina  36402516      14. jan. 2021 
238/2020   0 Mb Faktúra mesačný poplatok Go 10 € 10.12.2020 - 09.01.2021  13.68 €  s DPH  21. dec. 2020      Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270      14. jan. 2021 
239/2020   0 Mb Faktúra Skate prvky  2393.27 €  s DPH  21. dec. 2020    16/2020  KOSTE plus, s.r.o.  Kožušnícka 86/5, 911 05 Trenčín  48324582      14. jan. 2021 
240/2020   0 Mb Faktúra dotácia na stravu za 12/2020  969.60 €  s DPH  21. dec. 2020      Základná škola s materskou školou Krasňany  Krasňany 19, 013 03 Varín  42221897      14. jan. 2021 
241/2020   0 Mb Faktúra príspevok na stravovanie dôchodcov 12/2020  39.00 €  s DPH  21. dec. 2020      Základná škola s materskou školou Krasňany  Krasňany 19, 013 03 Varín  42221897      14. jan. 2021 
242/2020   0 Mb Faktúra posypová soľ 25 kg balenie, 9 ks  42.75 €  s DPH  22. dec. 2020      Milan Gaňa Cleanex  Hliník nad Váhom 500, 014 01 Bytča  34757716      14. jan. 2021 
243/2020   0 Mb Faktúra Dom smútku: vchodové dvere a okná - doplatok  1120.67 €  s DPH  23. dec. 2020    11/2020  Peter Sekerka - SLOVAKTUAL  Dlhá 600/18, 972 13 Nitrianske Pravno  35387556      14. jan. 2021 
245/2020   0 Mb Faktúra služby pevnej a mobilnej siete 12/2020  73.90 €  s DPH  04. jan. 2021  23/2017, 28/2020    Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469      14. jan. 2021 
244/2020   0 Mb Faktúra právne poradenstvo  420.00 €  s DPH  23. dec. 2020  20/2019    Advokátska kancelária JUDr. Róbert Mendel, s.r.o.  Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča  47256591      14. jan. 2021 
246/2020   0 Mb Faktúra mobilný internet 08.12.2020 - 07.01.2021  30.70 €  s DPH  12. jan. 2021  32, 33, 34/2019    Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469      14. jan. 2021 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>