Zoznam dokumentov Obec Lubina

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
2018003 (DF2018/18)   0 Mb Faktúra analýza pitnej vody protokol č.17/002662  613.44 €  s DPH  29. jan. 2018  Zmluva o prev.verej. vodovodu z 22.6.17    PreVaK, s. r. o.  Púchovská 8, 831 06 Bratislava  35915749      29. jan. 2018 
2802005 (DF2018/15)   0 Mb Faktúra posyp ciest - 17.1.2018  210.00 €  s DPH  24. jan. 2018  Zmluva o dielo č. 3/2017zú    MBL spol.s r. o.  Pezinská 901/5, 900 25 Chorvátsky Grob  00681903      24. jan. 2018 
2018005 (DF2018/17)   0 Mb Faktúra vývoz ZKO - 15.1.2018  222.24 €  s DPH  22. jan. 2018  Zmluva o poskyt.služieb - vývoz ZKO    Technické služby Stará Turá-mest.prísp.org.  Husitská cesta 246/6, 916 01 Stará Turá  35602210      22. jan. 2018 
2018002 (DF2018/16)   0 Mb Faktúra vývoz ZKO: 3.1.2018, 5.1.2018  413.28 €  s DPH  22. jan. 2018  Zmluva o poskyt.služieb - vývoz ZKO    Technické služby Stará Turá-mest.prísp.org.  Husitská cesta 246/6, 916 01 Stará Turá  35602210      22. jan. 2018 
Z18600351 (DF2018/14)   0 Mb Faktúra predplatné:spravod.pre mzd.účt.:17.2.18-16.2.19  188.40 €  s DPH  22. jan. 2018      Verlag Dashofer vydavateľstvo, s. r. o.  Železničiarska 13,814 99 Bratislava  35730129      22. jan. 2018 
7313843692 (DF2018/13)   0 Mb Faktúra vyúčtovanie zemného plynu za rok 2017  606.00 €  s DPH  22. jan. 2018  Zmluva o dielo č. Z201644910_Z    SPP, a. s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      22. jan. 2018 
1020180011 (DF2018/11)   0 Mb Faktúra vývoz žumpy KD G. Zocha - 3.1.2018  67.20 €  s DPH  19. jan. 2018      AQUA-Kubiš s. r. o.  Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  46615008      19. jan. 2018 
20180006 (DF2018/12)   0 Mb Faktúra vyhotovenie železných poklopov - 6 ks + 2 ks  468.00 €  s DPH  18. jan. 2018      Pavol Čamek - KOVO  91612 Lubina, Areál PD  34550488      18. jan. 2018 
VF3/2018   0 Mb Faktúra fakturovanie úhrady nákladov za užívanie budovy  59.33 €  bez DPH  18. jan. 2018  Zml.o spol.užív.budovy z 16.4.2004    Slovenská pošta, a. s.  Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  36631124      18. jan. 2018 
VF4/2018   0 Mb Faktúra fakturovanie úhrady nákladov za užívanie budovy  36.89 €  bez DPH  18. jan. 2018  Dohoda o užív.viacúčel.budovy OcÚ    Deutsche Telekom Shared Services,s.r.o.  Karadžičova 8,82108 Bratislava  35763469      18. jan. 2018 
Nájomná zmluva zo dňa 17.1.2018 pdf  493.55 Kb Zmluva prenájom pozemku - parc. reg. C-KN č. 6542/2  5.00 €  bez DPH  17. jan. 2018            Ladislav Bielik, Ing. M. Beňatinský    17. jan. 2018 
1051732597 (DF2017/473)   0 Mb Faktúra vyúčtovanie elektriny za rok 2017  1545.89 €  s DPH  16. jan. 2018  Zmluva o dielo č.Z201647264_Z    MAGNA ENERGIA a. s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  35743565      16. jan. 2018 
1051731662 (DF2017/462)   0 Mb Faktúra vyúčt. ele. za 2017-Lubina 971 a 171  112.09 €  s DPH  16. jan. 2018  Zmluva o dielo č.Z201647264_Z    MAGNA ENERGIA a. s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  35743565      16. jan. 2018 
2017616 (DF2017/428)   0 Mb Faktúra vývoz odpad.vôd zo žumpy Byt. dom Hrnčiarové 575  1038.00 €  s DPH  16. jan. 2018      PreVaK, s. r. o.  Púchovská 8, 831 06 Bratislava  35915749      16. jan. 2018 
DF2017/461)   0 Mb Faktúra fa za mobilné telefóny - paušály (4.2.17-3.1.18)  111.50 €  s DPH  16. jan. 2018      Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270       16. jan. 2018 
4180005 (DF2018/10)   0 Mb Faktúra prenájom pozemku na rok 2018  982.00 €  bez DPH  16. jan. 2018  Zmluva o prenájme pozemku č. 15/09    Správa ciest TSK  Brnianska 3, 911 05 Trenčín  37915568      16. jan. 2018 
7449816613 (DFE2018/180001)   0 Mb Faktúra dod.el.energie:1.1.-31.1.18 U Rubaninských 440  30.00 €  s DPH  16. jan. 2018      ZSE Energia, a. s.   Čulenova 6, P.O.Box 325,810 00 Bratislava 1  36677281      16. jan. 2018 
0920180078 (DF2018/9)   0 Mb Faktúra náhradná náplň do lekárničky -2 ks  42.99 €  s DPH  16. jan. 2018    1/2018  Zdravko s. r. o.  Mäsiarska 26, 040 01 Košice  50332279      16. jan. 2018 
201180296 (DF2018/8)   0 Mb Faktúra bezpečnostná sim - Jablotron-mesač.poplatok  32.29 €  s DPH  16. jan. 2018  Dokumentácia Jablotron    Jablotron Slovakia, s. r. o.  Sasinkova 14, 010 10 Žilina  31645976      16. jan. 2018 
OcÚLu21/18/1   0 Mb Faktúra havarijné poist.: 7.2.-6.5.18 zametacie vozidlo  194.40 €  s DPH  16. jan. 2018  Poist.zml.č.2400688501    Generali Poisťovňa, a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  35709332      16. jan. 2018 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>