Zoznam dokumentov Obec Lubina

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
č.: 18/01299 pdf  386.18 Kb Objednávka Protokol o skúške vody      
 
              17. júl. 2018 
vecné bremeno pdf  112.71 Kb Zmluva Mgr. Milan Slezák     
 
              17. júl. 2018 
č.901/2018 pdf  350.98 Kb Zmluva Zmluva o spolupráci, ČLOVEČINA, občianske združeni     
 
    ČLOVEČINA, občianske združenie          04. júl. 2018 
č. ZO/2018A9359-1 pdf  1018.95 Kb Zmluva Zmluva o zabezpečení výkonu čin.zod.osoby     
 
              26. jún. 2018 
ev. č. 00311731/001 pdf  535.1 Kb Zmluva Zmluva o spolupráci     
 
              26. jún. 2018 
18/00252 pdf  544.23 Kb Objednávka protokol o skúške č.: 18/00252      13. feb. 2018      FIREX SLOVANIA s.r.o   Odborárska 28 91501 Nové Mesto nad Váhom    Huded Jozef  vedúci Ekoanalytických laboratórií  17. apr. 2018 
18/00253 pdf  428.47 Kb Objednávka protokol o skúške č.: 18/00253     
 
    FIREX SLOVANIA s.r.o  Odborárska 28 91501 Nové Mesto nad Váhom        17. apr. 2018 
2802006 (DF2018/23)   0 Mb Faktúra posyp ciest - 19.1.-20.1.2018  270.00 €  s DPH  29. jan. 2018  Zmluva o dielo č. 3/2017zú    MBL spol.s r. o.  Pezinská 901/5, 900 25 Chorvátsky Grob  0681903      29. jan. 2018 
218019925 (DF2018/22)   0 Mb Faktúra vodné:27.9.2017-17.1.2018 Bytový dom Hrnč.575  267.73 €  s DPH  29. jan. 2018      TVK, a. s.  Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín  36302724      29. jan. 2018 
218019978 (DF2018/21)   0 Mb Faktúra vodné: 18.12.2017-17.1.2018 Hrnč.878  54.68 €  s DPH  29. jan. 2018      TVK, a. s.  Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín  36302724      29. jan. 2018 
201801001 (DF2018/20)   0 Mb Faktúra nájom za 1/2018 - Byty v Bytovom dome Hrnčiarové 5  556.92 €  s DPH  29. jan. 2018  Nájomná zmluva z 18.4.2017    ELLIO, spol. s r. o.  Novozámocká 242, 919 01 Nitra  36530328      29. jan. 2018 
VF180200 (DF2018/19)   0 Mb Faktúra servisná prehliadka alarmu rok 2018  168.60 €  s DPH  29. jan. 2018      COMTEC, s. r. o.  Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  36323951      29. jan. 2018 
2018003 (DF2018/18)   0 Mb Faktúra analýza pitnej vody protokol č.17/002662  613.44 €  s DPH  29. jan. 2018  Zmluva o prev.verej. vodovodu z 22.6.17    PreVaK, s. r. o.  Púchovská 8, 831 06 Bratislava  35915749      29. jan. 2018 
2802005 (DF2018/15)   0 Mb Faktúra posyp ciest - 17.1.2018  210.00 €  s DPH  24. jan. 2018  Zmluva o dielo č. 3/2017zú    MBL spol.s r. o.  Pezinská 901/5, 900 25 Chorvátsky Grob  00681903      24. jan. 2018 
2018005 (DF2018/17)   0 Mb Faktúra vývoz ZKO - 15.1.2018  222.24 €  s DPH  22. jan. 2018  Zmluva o poskyt.služieb - vývoz ZKO    Technické služby Stará Turá-mest.prísp.org.  Husitská cesta 246/6, 916 01 Stará Turá  35602210      22. jan. 2018 
2018002 (DF2018/16)   0 Mb Faktúra vývoz ZKO: 3.1.2018, 5.1.2018  413.28 €  s DPH  22. jan. 2018  Zmluva o poskyt.služieb - vývoz ZKO    Technické služby Stará Turá-mest.prísp.org.  Husitská cesta 246/6, 916 01 Stará Turá  35602210      22. jan. 2018 
Z18600351 (DF2018/14)   0 Mb Faktúra predplatné:spravod.pre mzd.účt.:17.2.18-16.2.19  188.40 €  s DPH  22. jan. 2018      Verlag Dashofer vydavateľstvo, s. r. o.  Železničiarska 13,814 99 Bratislava  35730129      22. jan. 2018 
7313843692 (DF2018/13)   0 Mb Faktúra vyúčtovanie zemného plynu za rok 2017  606.00 €  s DPH  22. jan. 2018  Zmluva o dielo č. Z201644910_Z    SPP, a. s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      22. jan. 2018 
1020180011 (DF2018/11)   0 Mb Faktúra vývoz žumpy KD G. Zocha - 3.1.2018  67.20 €  s DPH  19. jan. 2018      AQUA-Kubiš s. r. o.  Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  46615008      19. jan. 2018 
20180006 (DF2018/12)   0 Mb Faktúra vyhotovenie železných poklopov - 6 ks + 2 ks  468.00 €  s DPH  18. jan. 2018      Pavol Čamek - KOVO  91612 Lubina, Areál PD  34550488      18. jan. 2018 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>