Zoznam dokumentov Obec Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
02/2021   0 Mb Objednávka PC zostava pre stavebný úrad  494.10 €  s DPH  27. jan. 2021      OK COMP, s.r.o.  Na Priekope 41, 010 01 Žilina  36408379  Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  04. feb. 2021 
01/2021   0 Mb Objednávka kancelárske potreby pre stavebný úrad  262.19 €  s DPH  27. jan. 2021      Tibor Varga TSV PAPIER  Vajanského 80, 984 01 Lučenec  32627211  Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  03. feb. 2021 
HM 32/2020 pdf  684.45 Kb Zmluva Nájom hrobového miesta č. 81  20.00 €  s DPH  21. dec. 2020      Emil Gacho  Krasňany    Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  27. jan. 2021 
HM 01/2021 pdf  31.5 Kb Zmluva Nájom hrobového miesta č. 1012      25. jan. 2021      Pavol Trnka  Krasňany    Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  27. jan. 2021 
247/2020   0 Mb Faktúra elektrina 12/2020 vyúčtovanie - nedoplatok  278.78 €  s DPH  14. jan. 2021  03/2019, 01/2020    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      26. jan. 2021 
248/2020   0 Mb Faktúra elektrina 12/2020 vyúčtovanie - nedoplatok  463.12 €  s DPH  14. jan. 2021  03/2019, 01/2020    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      26. jan. 2021 
249/2020   0 Mb Faktúra vyúčtovanie za dodávku plynu r. 2020 - preplatok  2325.64 €  s DPH  14. jan. 2021  16/2019    Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      26. jan. 2021 
250/2020   0 Mb Faktúra Finančný spravodajca 2020  16.39 €  s DPH  15. jan. 2021      Poradca podnikateľa, spol. s r.o.  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1  31592503      26. jan. 2021 
251/2020   0 Mb Faktúra elektrina 12/2020 vyúčtovanie - nedoplatok  158.22 €  s DPH  15. jan. 2021  03/2019, 01/2020    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      26. jan. 2021 
252/2020   0 Mb Faktúra elektrina 12/2020 vyúčtovanie - nedoplatok  724.86 €  s DPH  15. jan. 2021  03/2019, 01/2020    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      26. jan. 2021 
253/2020   0 Mb Faktúra elektrina 12/2020 vyúčtovanie - preplatok  16.68 €  s DPH  15. jan. 2021  03/2019, 01/2020    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      26. jan. 2021 
254/2020   0 Mb Faktúra elektrina 12/2020 vyúčtovanie - preplatok  3179.53 €  s DPH  15. jan. 2021  03/2019, 01/2020    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      26. jan. 2021 
255/2020   0 Mb Faktúra elektrina 12/2020 vyúčtovanie - preplatok  216.17 €  s DPH  15. jan. 2021  03/2019, 01/2020    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      26. jan. 2021 
256/2020   0 Mb Faktúra elektrina 12/2020 vyúčtovanie - preplatok  648.74 €  s DPH  15. jan. 2021  03/2019, 01/2020    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      26. jan. 2021 
257/2020   0 Mb Faktúra zmesový komunálny odpad 12/2020  1707.91 €  s DPH  15. jan. 2021  30/2019    T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      26. jan. 2021 
258/2020   0 Mb Faktúra poplatok za uloženie odpadu 12/2020  260.78 €  s DPH  15. jan. 2021  30/2019    T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      26. jan. 2021 
001/2021   0 Mb Faktúra vedenie systému zverejnenie.sk 1.1.2021-31.12.2021  96.00 €  s DPH  05. jan. 2021      Securion, s.r.o.  Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica  52146961      26. jan. 2021 
002/2021   0 Mb Faktúra činnosť zodpovednej osoby 01/2021  34.80 €  s DPH  12. jan. 2021  23/2020    EuroTRADING, s.r.o.  Muškátová 38/495, 040 11 Košice  44031483      26. jan. 2021 
003/2021   0 Mb Faktúra údržba a správa PC siete 01/2021  108.00 €  s DPH  12. jan. 2021  09/2011    OK COMP, s.r.o.  Na Priekope 41, 010 01 Žilina  36408379      26. jan. 2021 
004/2021   0 Mb Faktúra medaily 5 ks + poštovné a balné  65.00 €  s DPH  12. jan. 2021      Bohuslav Cerman  Horní Roveň 109, 533 71 Dolní Roveň, ČR  11018909      26. jan. 2021 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>