Zoznam dokumentov Základná škola Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
30/2012   0 Mb Faktúra služby Virtuálnej knižnice  6.64 €  s DPH  11. apr. 2012      Komensky, s.r.o.  Park Mládeže 1, 040 01 Košice  43908977      16. máj. 2012 
31/2012   0 Mb Faktúra služby pevnej siete  24.04 €  s DPH  11. apr. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      16. máj. 2012 
32/2012   0 Mb Faktúra služby v oblasti PO a BOZP  39.60 €  s DPH  04. apr. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, Kysucké Nové Mesto  36401269      11. jún. 2012 
33/2012   0 Mb Faktúra služby Local Bus, Mobile Bus za 03/2012  3.14 €  s DPH  13. apr. 2012      SWAN, a.s.  Borská 6, 841 04 Bratislava  35680202      11. jún. 2012 
34/2012   0 Mb Faktúra lopty  64.00 €  s DPH  13. apr. 2012      MALUNET, s.r.o.  Nádražní 414, 742 72 Mořkov ČR  27858162      11. jún. 2012 
35/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete  10.08 €  s DPH  23. apr. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      11. jún. 2012 
36/2012   0 Mb Faktúra dávkovač na ruky a osviežovače  33.60 €  s DPH  27. apr. 2012      KBM, s.r.o.  Žitná 13, 010 0 4Žilina  36388041      11. jún. 2012 
37/2012   0 Mb Faktúra poistné na obdobie 05.05.2012 - 04.05.2013  85.45 €  s DPH  23. apr. 2012      Union poisťovňa, a.s.  Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava  31322051      11. jún. 2012 
38/2012   0 Mb Faktúra Časopis Mladý Záchranár 5  9.90 €  s DPH  07. máj. 2012      Rescue team Slovakia, o.z.  A. Bernoláka 436, 013 03 Varín  37814168      11. jún. 2012 
39/2012   0 Mb Faktúra odber zemného plynu za 05/2012  242.00 €  s DPH  04. máj. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      11. jún. 2012 
40/2012   0 Mb Faktúra služby v oblasti Po a BOZP za 04/2012  39.60 €  s DPH  02. máj. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto  36401269      11. jún. 2012 
41/2012   0 Mb Faktúra tlaková skúška, oprava, náplň HP a montáž  76.80 €  s DPH  04. máj. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto  36401269      11. jún. 2012 
42/2012   0 Mb Faktúra služby Virtuálnej knižnice za 04/2012  6.64 €  s DPH  10. máj. 2012      KOMENSKY, s.r.o.  Park Mládeže 1, 040 01 Košice  43908977      11. jún. 2012 
43/2012   0 Mb Faktúra príspevok za stravovanie za 04/2012  112.23 €  s DPH  09. máj. 2012      Materská škola  Krasňany 157, 013 03  37904892      11. jún. 2012 
44/2012   0 Mb Faktúra služby pevnej siete  27.13 €  s DPH  10. máj. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      11. jún. 2012 
45/2012   0 Mb Faktúra služby Loacal Bus., Mobile Bus. za 04/2012  4.79 €  s DPH  10. máj. 2012      SWAN, a.s.  Borská 6, 841 01 Bratislava  35680202      11. jún. 2012 
46/2012   0 Mb Faktúra papierové utierky  25.68 €  s DPH  16. máj. 2012      KBM, s.r.o.  Žitná 13, 010 04 Žilina  36388041      11. jún. 2012 
47/2012   0 Mb Faktúra poistenie majetku a zodpovednosti za škodu  66.42 €  s DPH  10. máj. 2012      Generali Slovensko poisťovňa, a.s.   Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  35709332      11. jún. 2012 
48/2012   0 Mb Faktúra vývoz vody  53.90 €  s DPH  09. máj. 2012      RD Terchová  sídlo Nová Farma Krasňany, 013 03  00210994      11. jún. 2012 
49/2012   0 Mb Faktúra kravský hnoj  274.92 €  s DPH  27. máj. 2012      SEMKO  Varín 224, 013 03  41408683      11. jún. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |