Zoznam dokumentov Základná škola Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
10/2012 pdf  64.69 Kb Faktúra služby pevnej siete  22.24 €  s DPH  03. feb. 2012      Slovak Telecom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      07. mar. 2012 
11/2012 pdf  71.21 Kb Faktúra služby Local Bus, Mobile Bus  1.70 €  s DPH  03. feb. 2012      SWAN, a.s.  Borská 6, 841 01 Bratislava  35680202      07. mar. 2012 
12/2012 pdf  78.93 Kb Faktúra časopis Mladý záchranár 4  9.90 €  s DPH  09. feb. 2012      Rescue team Slovakia o.z.  Antona Bernoláka 436, 013 03 Varín  37814168      07. mar. 2012 
13/2012 pdf  81.83 Kb Faktúra služby mobilnej siete  10.08 €  s DPH  08. feb. 2012      Slovak Telecom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      07. mar. 2012 
04/2012 pdf  758.7 Kb Faktúra odborno-konzultačný seminár  37.00 €  s DPH  25. jan. 2012      RVC   Vajanského námestie 1, 036 01 Martin  31938434      15. mar. 2012 
16/2012   0 Mb Faktúra služby pevnej siete  27.96 €  s DPH  05. mar. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      24. apr. 2012 
15/2012   0 Mb Faktúra dodávka zemného plynu  1155.00 €  s DPH  05. mar. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  35815256      24. apr. 2012 
14/2012   0 Mb Faktúra služby v oblasti PO a BOZP  39.60 €  s DPH  03. feb. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto  36401269      24. apr. 2012 
18/2012   0 Mb Faktúra príspevok za stravovanie za 02/2012  132.87 €  s DPH  12. mar. 2012      Materská škola  Krasňany 157, 013 03  37904892      24. apr. 2012 
20/2012   0 Mb Faktúra hygienické potreby  44.40 €  s DPH  16. mar. 2012      KBM, s.r.o.  Žitná 13, 010 04 Žilina  36388041      24. apr. 2012 
17/2012   0 Mb Faktúra služby Virtuálnej knižnice za 02/2012  6.64 €  s DPH  09. mar. 2012      KOMENSKY, s.r.o.  Park Mladeže 1, 040 01 Košice  43908977      24. apr. 2012 
19/2012   0 Mb Faktúra služby Local Bus., Mobile Bus za 02/2012  6.34 €  s DPH  12. mar. 2012      SWAN, a.s.  Borská 6, 841 04 Brstislava  35680202      24. apr. 2012 
23/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete  10.38 €  s DPH  10. mar. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      24. apr. 2012 
24/2012   0 Mb Faktúra CD nosiče - Ján Pavelčák deťom  32.30 €  s DPH  22. mar. 2012      Ing. Ivana Pitoňáková  Rosná 1, 040 01 Košice  32524676      24. apr. 2012 
22/2012   0 Mb Faktúra služby v oblasti PO a BOZP  39.60 €  s DPH  09. mar. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto  36401269      16. máj. 2012 
25/2012   0 Mb Faktúra príspevok za stravovanie 03/2012  118.68 €  s DPH  03. apr. 2012      Materská škola  Krasňany 157, 013 03  37904892      16. máj. 2012 
26/2012   0 Mb Faktúra dodávka zemného plynu za 04/2012  632.00 €  s DPH  04. apr. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      16. máj. 2012 
27/2012   0 Mb Faktúra vodné a stočné  65.70 €  s DPH  05. apr. 2012      SEVAK, a.s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297      16. máj. 2012 
28/2012   0 Mb Faktúra vývoz odpadu za 01-03/2012  27.95 €  s DPH  11. apr. 2012      T+T, a.s.  A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      16. máj. 2012 
29/2012   0 Mb Faktúra poistné plnenie  21.95 €  s DPH  11. apr. 2012      Union poisťovňa, a.s.  Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava  31322051      16. máj. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |