Zoznam dokumentov Základná škola Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
42/2012   0 Mb Faktúra služby Virtuálnej knižnice za 04/2012  6.64 €  s DPH  10. máj. 2012      KOMENSKY, s.r.o.  Park Mládeže 1, 040 01 Košice  43908977      11. jún. 2012 
53/2012   0 Mb Faktúra služby virtuálnej knižnice za 05/2012  6.64 €  s DPH  05. jún. 2012      KOMENSKY, s.r.o.  Park Mládeže 1, 040 01 Košice  43908977      27. júl. 2012 
64/2012   0 Mb Faktúra služby Virtuálnej knižnice za 06/2012  6.64 €  s DPH  03. júl. 2012      KOMENSKY, s.r.o.  Park Mládeže 1 , 040 01 Košice  43908977      22. aug. 2012 
76/2012   0 Mb Faktúra služby Virtuálnej knižnice za 07/2012  6.64 €  s DPH  05. aug. 2012      KOMENSKY, s.r.o.  Park Mládeže 1, 040 01 Košice  43908977      28. sep. 2012 
81/2012   0 Mb Faktúra služby Virtuálnej knižnice za 08/2012  6.64 €  s DPH  05. sep. 2012      KOMENSKY, s.r.o.  Park Mládeže 1, 040 01 Košice  43908977      02. nov. 2012 
58/2012   0 Mb Faktúra služby Local Bus, Mobile Bus za 05/2012   7.09 €  s DPH  07. jún. 2012      SWAN, a.s.  Borská 6, 841 04 Bratislava  35680202      27. júl. 2012 
80/2012   0 Mb Faktúra služby Local Bus, Mobile Bus za 08/2012  9.44 €  s DPH  07. sep. 2012      SWAN, a.s.  Borská 6, 841 04 Bratislava  35680202      02. nov. 2012 
12/2012 pdf  78.93 Kb Faktúra časopis Mladý záchranár 4  9.90 €  s DPH  09. feb. 2012      Rescue team Slovakia o.z.  Antona Bernoláka 436, 013 03 Varín  37814168      07. mar. 2012 
38/2012   0 Mb Faktúra Časopis Mladý Záchranár 5  9.90 €  s DPH  07. máj. 2012      Rescue team Slovakia, o.z.  A. Bernoláka 436, 013 03 Varín  37814168      11. jún. 2012 
13/2012 pdf  81.83 Kb Faktúra služby mobilnej siete  10.08 €  s DPH  08. feb. 2012      Slovak Telecom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      07. mar. 2012 
35/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete  10.08 €  s DPH  23. apr. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      11. jún. 2012 
50/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete  10.08 €  s DPH  10. máj. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      11. jún. 2012 
72/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete  10.08 €  s DPH  13. júl. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      22. aug. 2012 
78/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete 08.07.2012-07.08.2012  10.08 €  s DPH  12. aug. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      28. sep. 2012 
87/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete 08.08.2012-07.09.2012  10.08 €  s DPH  05. sep. 2012      SLovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      02. nov. 2012 
23/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete  10.38 €  s DPH  10. mar. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      24. apr. 2012 
52/2012   0 Mb Faktúra kryštálová sóda  10.68 €  s DPH  01. máj. 2012      Metro Cash&Carry SR, s.r.o.  Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji  45952671      15. jún. 2012 
59/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete   13.72 €  s DPH  11. jún. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      27. júl. 2012 
51/2012   0 Mb Faktúra umývadlová batéria  17.86 €  s DPH  25. máj. 2012      Ptáček - veľkoobchod,a.s.  Vajnorská 140, 831 04 Bratislava  35814586      15. jún. 2012 
29/2012   0 Mb Faktúra poistné plnenie  21.95 €  s DPH  11. apr. 2012      Union poisťovňa, a.s.  Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava  31322051      16. máj. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |