Zoznam dokumentov Obec Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
<<<  <<  151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 |
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
46/2016 pdf  650.83 Kb Zmluva Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena      17. okt. 2016      Štefan Malecz  Brezany 1, 010 04 Brezany    Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  08. nov. 2016 
47/2016 pdf  653 Kb Zmluva Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena      17. okt. 2016      Jozef Trnka  Krasňany 103, 013 03 Varín    Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  08. nov. 2016 
48/2016 pdf  657.2 Kb Zmluva Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena      17. okt. 2016      Igor Trnka  Krasňany 103, 013 03 Varín    Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  08. nov. 2016 
49/2016 pdf  659.29 Kb Zmluva Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena      17. okt. 2016      Miroslav Kaňa  Krasňany 104, 013 03 Varín    Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  08. nov. 2016 
50/2016 pdf  657.12 Kb Zmluva Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena      19. okt. 2016      Martin Mažgút  Belá - Nižné Kamence 848, 013 06 Terchová    Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  08. nov. 2016 
51/2016 pdf  740.18 Kb Zmluva Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena      19. okt. 2016      Ing. Milan Zázrivec, Ján Zázrivec, Miroslav Zázrivec, Jozef Zázrivec, Pavol Zázrivec  Varín, Považská Bystrica, Krasňany    Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  08. nov. 2016 
52/2016 pdf  442.8 Kb Zmluva Dohoda o ukončení Zmluvy o Municipálnom úvere  0.00 €  s DPH  04. nov. 2016  44/2015    Prima banka Slovensko, a.s.  Hodžova 11, 010 11 Žilina  31575951  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  08. nov. 2016 
54/2016 pdf  453.49 Kb Zmluva Zmluva o bežnom účte      08. dec. 2016      Prima banka Slovensko, a.s.  Hodžova 11, 010 11 Žilina  31575951  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  08. dec. 2016 
53/2016 pdf  1.93 Mb Zmluva aktivačná činnosť občanov v hmotnej núdzi      30. nov. 2016      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina  Hurbanova 16, 010 01 Žilina  30794536  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  08. dec. 2016 
55/2016 pdf  1.87 Mb Zmluva mobilný výkup papiera      08. dec. 2016      VV, s.r.o.  Horná 223/1, 976 33 Poniky  44061781  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  21. dec. 2016 
56/2016 pdf  2.38 Mb Zmluva Zmluva o dodávke elektriny      21. dec. 2016      MAGNA ENERGIA, a.s.  Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  35743565  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  22. dec. 2016 
01/2017 pdf  629.4 Kb Zmluva Dohoda o platbách plynu za 01/2017 OcÚ  321.00 €  s DPH  13. jan. 2017  40/2016    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      19. feb. 2017 
02/2017 pdf  624.37 Kb Zmluva Dohoda o platbách plynu za 01/2017 DK  140.00 €  s DPH  13. jan. 2017  40/2016    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      19. feb. 2017 
03/2017 pdf  630.19 Kb Zmluva Dohoda o platbách plynu za 01/2017 HZ  62.00 €  s DPH  13. jan. 2017  40/2016    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      19. feb. 2017 
04/2017 pdf  1.27 Mb Zmluva dodávka a montáž vchodových dverí na DS  650.04 €  s DPH  18. jan. 2017      SATIA-okná, s.r.o.  P. O. Hviezdoslava 1057, 013 03 Varín  45454248  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  19. feb. 2017 
05/2017 pdf  3.3 Mb Zmluva nájom toku Jedľovina v r.km od 2,268.5 do 2,520.5  1.00 €  bez DPH  30. jan. 2017      Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany  Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany  36022047  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  19. feb. 2017 
06/2017 pdf  1.37 Mb Zmluva poskytnutie priestorov na výstavu hist. vozidiel  400.00 €  s DPH  07. feb. 2017      Kaštieľ Krasňany  Krasňany 21, 013 03    Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  19. feb. 2017 
07/2017 pdf  769.66 Kb Zmluva dohoda o platbách plynu 02/2017 - 01/2018 OcÚ  328.00 €  s DPH  13. feb. 2017  40/2016    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      19. feb. 2017 
08/2017 pdf  774.74 Kb Zmluva dohoda o platbách plynu 02/2017 - 01/2018 HZ  60.00 €  s DPH  13. feb. 2017  40/2016    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      19. feb. 2017 
09/2017 pdf  761.3 Kb Zmluva dohoda o platbách plynu 02/2017 - 01/2018 DK  139.00 €  s DPH  13. feb. 2017  40/2016    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      19. feb. 2017 
<<<  <<  151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 |