Zoznam dokumentov Obec Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
<<<  <<  151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 |
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
03/2012   0 Mb Objednávka odvoz kontajnera z cintorína      13. apr. 2012  15/2011    Obecný podnik, s.r.o.  Oslobodenia 183, 013 05 Belá  36399736  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  16. apr. 2012 
019/2012 pdf  213.28 Kb Faktúra sada vlajok SR+EU  31.92 €  s DPH  09. feb. 2012      2U, s.r.o.  Trnavská cesta 70, 8201 02 Bratislava  17315786      10. apr. 2012 
020/2012 pdf  210.71 Kb Faktúra budovanie vodozádržných prvkov a opatrení  6730.00 €  s DPH  13. feb. 2012  44/2011    Ekostav Oščadnica, s.r.o.  Oščadnica 19, 023 01  44063865      10. apr. 2012 
021/2012 pdf  233.2 Kb Faktúra služby mobilnej siete  53.08 €  s DPH  08. feb. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      10. apr. 2012 
022/2012 pdf  259.41 Kb Faktúra zber, preprava a zneškodnenie odpadov  967.78 €  s DPH  13. feb. 2012      T+T, a.s.  A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      10. apr. 2012 
023/2012 pdf  181.63 Kb Faktúra mesačný poplatok za paušál  7.10 €  s DPH  15. feb. 2012      Orange Slovensko, a.s.  Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava  35697270      10. apr. 2012 
024/2012 pdf  210.57 Kb Faktúra rozbor vody  125.88 €  s DPH  13. feb. 2012    06.02.2012  SEVAK, a.s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297      10. apr. 2012 
025/2012 pdf  213.29 Kb Faktúra hasiace prístroje, revízia požiarneho vodovodu  95.96 €  s DPH  20. feb. 2012    02/2012  Rastislav Masný - Požiarna prevencia  Škultétyho 78, 010 01 Žilina  40943232      10. apr. 2012 
026/2012 pdf  153.76 Kb Faktúra vyučovanie hry na heligónke  116.00 €  s DPH  16. feb. 2012  06/2011    Ing. Martin Čerňanský - Heligónková škola  Do Stavku 400/10, 010 01 Žilina 1  43567053      10. apr. 2012 
027/2012 pdf  214.07 Kb Faktúra nájom podperných bodov  108.01 €  s DPH  15. feb. 2012      SSE - Distribúcia, a.s.  Pri Rajčianke2927/8, 010 47 Žilina  36442151      10. apr. 2012 
12/2012 pdf  7.31 Mb Zmluva NFP- výstavba verejného priestranstva Krasňany  42437.02 €  s DPH  23. mar. 2012      Pôdohospodárska platobná agentúra  Dobrovičova 12, 815 26 Bratislav a1  30794323  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  03. apr. 2012 
13/2012 pdf  2.93 Mb Zmluva Výstavba verejného priestranstva  46850.47 €  s DPH  25. mar. 2012      C. E. I. consulting, a.s.  Klariská 7, 811 03 Bratislava  35926856  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  03. apr. 2012 
11/2012 pdf  972.76 Kb Zmluva nájomná zmluva na parc. č. 845/382  1.00 €  s DPH  30. mar. 2012      František Hložný, Zuzana Milkovičová  Krasňany 298, 013 03, J.Fándlyho 2168/8, 010 01 Žilina    Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  02. apr. 2012 
HM 07/2012 pdf  258.52 Kb Zmluva nájom hrobového miesta B-0144  20.00 €  s DPH  29. mar. 2012      Jozef Vrábel  Krasňany 183, 013 03    Ing. Miroslav BIelka  starosta obce  02. apr. 2012 
HM 05/2012 pdf  272.58 Kb Zmluva nájom hrobového miesta B-0039  20.00 €  s DPH  22. mar. 2012      Otília Zázrivcová  Krasňany 17, 013 03    Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  28. mar. 2012 
HM 06/2012 pdf  266.94 Kb Zmluva nájom hrobového miesta A-0089  20.00 €  s DPH  22. mar. 2012      Otília Zázrivcová  Krasňany 17, 013 03    Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  28. mar. 2012 
09/2012 pdf  2.7 Mb Zmluva dohoda poskytnutí prísp. na podporu zamestnanos  16000.00 €  s DPH  21. mar. 2012      ÚPSVaR  Hurbanova 16, 010 01 Žilina  37905473  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  26. mar. 2012 
10/2012 pdf  1.62 Mb Zmluva poistenie majetku a zodp. za škodu  147.00 €  s DPH  22. mar. 2012      Generali Slovensko poisťovňa, a.s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  35709332  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  22. mar. 2012 
08/2012 pdf  707.11 Kb Zmluva dodávka plastového okna  130.79 €  s DPH  08. mar. 2012      SATIA - okná, s.r.o.  Krasňany 282, 013 03  45454248  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  15. mar. 2012 
HM 01/2012 pdf  285.71 Kb Zmluva nájom hrobového miesta A-0021  20.00 €  s DPH  27. feb. 2012      Stanislav Zakopčan  Krasňany 246, 013 03    Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  02. mar. 2012 
<<<  <<  151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 |