Zoznam dokumentov Obec Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
<<<  <<  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
113/2012   0 Mb Faktúra služby pevnej siete za 07/2012  28.70 €  s DPH  08. aug. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      30. aug. 2012 
114/2012   0 Mb Faktúra zmesový odpad z cintorína  204.87 €  s DPH  09. aug. 2012  19/2011    T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      30. aug. 2012 
115/2012   0 Mb Faktúra vývoz komunálneho odpadu a plastov  1187.60 €  s DPH  10. aug. 2012      T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      30. aug. 2012 
116/2012   0 Mb Faktúra poplatok za portál pohrebiska.sk  82.65 €  s DPH  10. aug. 2012      Slovenská internetová, s.r.o.  Dolný Val 3, 010 01 Žilina  36676845      30. aug. 2012 
117/2012   0 Mb Faktúra staveb.úpravy na stavbe Výstavba verej. priestrans  2418.72 €  s DPH  10. aug. 2012      AXELENT, s.r.o.  Na úboč 224/10, 013 06 Terchová  44275005      30. aug. 2012 
118/2012   0 Mb Faktúra služby Slovanet za 08/2012  58.15 €  s DPH  10. aug. 2012      Slovanet, a.s.  Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava  35765143      13. sep. 2012 
119/2012   0 Mb Faktúra vývoz cintorínskeho odpadu na skládku  101.21 €  s DPH  14. aug. 2012  15/2011    Obecný podnik, s.r.o.  Oslobodenia 183, 013 05 Belá  36399736      13. sep. 2012 
120/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete 08.07.2012 - 07.08.2012  54.55 €  s DPH  15. aug. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      13. sep. 2012 
121/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete 10.08.2012 - 09.09.2012  11.74 €  s DPH  17. aug. 2012      Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270      13. sep. 2012 
122/2012   0 Mb Faktúra oprava miestnych komunikácií  9000.01 €  s DPH  17. aug. 2012  25/2012    Doprastav, a.s.  Drieňová 27, 826 56 Bratislava  31333320      13. sep. 2012 
123/2012   0 Mb Faktúra poistenie poskytovania sociálnych služieb  91.00 €  s DPH  20. aug. 2012      UNIQA poisťovňa, a.s.  Lazaretská 15, 820 07 Bratislava  00653501      13. sep. 2012 
124/2012   0 Mb Faktúra externý manažment  4073.95 €  s DPH  21. aug. 2012      Profi Poľno, s.r.o.  Žerotínová bašta 1, 940 01 Nové Zámky  44540183      13. sep. 2012 
125/2012   0 Mb Faktúra výstavba verejného priestranstva  46850.47 €  s DPH  21. aug. 2012  13/2012    C.E.I. consulting, a.s.  Laurinská 18, 811 01 Bratislava I.  35926856      13. sep. 2012 
126/2012   0 Mb Faktúra preprava, nakládka, vykládka  365.50 €  s DPH  24. aug. 2012      Anna Letková  Krasňany 228, 013 03  46616551      21. sep. 2012 
127/2012   0 Mb Faktúra preprava osôb Krasňany - Krásno nad Kysucou  68.00 €  s DPH  30. aug. 2012      Bc. Jana Adamíková  Krasňany 230, 013 03  42061512      21. sep. 2012 
128/2012   0 Mb Faktúra nájom podperných bodov  108.00 €  s DPH  04. sep. 2012      Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.  Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  36442151      21. sep. 2012 
129/2012   0 Mb Faktúra odber zemného plynu 01.09.2012 - 30.09.2012  1070.00 €  s DPH  04. sep. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  35815256      21. sep. 2012 
130/2012   0 Mb Faktúra predplatné Daňový a účtovný poradca  82.04 €  s DPH  05. sep. 2012      Poradca podnikateľa, spol. s r.o.  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina  31592503      21. sep. 2012 
131/2012   0 Mb Faktúra údržba a správa PC, siete, tel. podpora   108.00 €  s DPH  05. sep. 2012  09/2011    OK COMP, s.r.o.  Na Priekope 41, 010 01 Žilina  36408379      21. sep. 2012 
132/2012   0 Mb Faktúra služby pevnej siete za 08/2012  32.15 €  s DPH  10. sep. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      21. sep. 2012 
<<<  <<  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   >>  >>>