Zoznam dokumentov Klokočov

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
faktúra 488/2022   0 Mb Faktúra toner  31.67 €  s DPH  30. nov. 2022    Objednávka č.O2022/7  ABEL - computer, s.r.o.  A. Hlinku 6, 022 01 Čadca  31634788      07. dec. 2022 
faktúra 489/2022   0 Mb Faktúra toner  67.44 €  s DPH  30. nov. 2022    Objednávka č.O2022/7  ABEL - computer, s.r.o.  A. Hlinku 6, 022 01 Čadca  31634788      07. dec. 2022 
196/2022 - Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 12.1.2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Klokočov na rok 2022/CVČ Klokočov pdf  102.71 Kb Zmluva jednorázové navýšenie finančnej dotácie  419.00 €  s DPH  01. dec. 2022      Centrum voľného času Klokočov  Klokočov 976, 023 22 Klokočov  42064996  Ing. Radoslav Zajac  starosta obce  05. dec. 2022 
197/2022 - Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 12.1.2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Klokočov na rok 2022/Materská škola Klokočov pdf  104.17 Kb Zmluva jednorázové navýšenie finančnej dotácie  4420.00 €  s DPH  01. dec. 2022      Materská škola Klokočov  Klokočov 976, 023 22 Klokočov  42213738  Ing. Radoslav Zajac  starosta obce  05. dec. 2022 
198/2022- Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 12.1.2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Klokočov na rok 2022/ŠJ Klokočov pdf  104.47 Kb Zmluva jednorázové navýšenie finančnej dotácie  2902.00 €  s DPH  01. dec. 2022      Základná škola Klokočov - Školská jedáleň pri ZŠ Klokočov  Klokočov 976, 023 22 Klokočov  37812289  Ing. Radoslav Zajac  starosta obce  05. dec. 2022 
199/2022 - Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 12.1.2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Klokočov na rok 2022/ŠKD Klokočov pdf  104.1 Kb Zmluva jednorázové navýšenie finančnej dotácie  1552.00 €  s DPH  01. dec. 2022      Základná škola Klokočov - Školský klub detí Klokočov  Klokočov 976, 023 22 Klokočov  037812289  Ing. Radoslav Zajac  starosta obce  05. dec. 2022 
200/2022 - Mandátna zmluva pdf  109.65 Kb Zmluva právne služby      28. nov. 2022      Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. s.r.o.  Ul. 17. Novembra 3215, 022 01 Čadca  50473522  Ing. Radoslav Zajac  starosta obce  05. dec. 2022 
faktúra 1023/2022   0 Mb Faktúra vodovod materiál  39.40 €  s DPH  03. nov. 2022      PUMPA, a.s.  U Svitavy 54/1, 618 00 Brno  25518399  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 1022/2022   0 Mb Faktúra vodovod. materiál  588.00 €  s DPH  09. nov. 2022      MAHRLO, s.r.o.  Halalovka 2393/24, P.O.BOX 20, 911 01 Trenčín  36318132  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 1024/2022   0 Mb Faktúra ciachovanie vodomerov  613.92 €  s DPH  17. nov. 2022      MAHRLO, s.r.o.  Halalovka 2393/24, P.O.BOX 20, 911 01 Trenčín  36318132  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 1025/2022   0 Mb Faktúra rozbory pitnej vody  417.44 €  s DPH  21. nov. 2022      Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 1026/2022   0 Mb Faktúra povrchová pitná voda  580.20 €  s DPH  21. nov. 2022      Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  Martinská 49, 821 05 Bratislava  36022047  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 1027/2022   0 Mb Faktúra ciachovanie vodomerov  20.41 €  s DPH  25. nov. 2022      MAHRLO, s.r.o.  Halalovka 2393/24, P.O.BOX 20, 911 01 Trenčín  36318132  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 1028/2022   0 Mb Faktúra výkop.práce-havária vodovodu Hlavice  55.00 €  s DPH  23. nov. 2022      Jaroslav Stopka  Klin 1045, 023 22 Klokočov  46430911  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 430/2022   0 Mb Faktúra softvér  118.80 €  s DPH  27. okt. 2022  159/2022    INISOFT s.r.o.  Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica  45234469  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 437/2022   0 Mb Faktúra servisné práce- kotly 14 a 15 b.j.  250.20 €  s DPH  02. nov. 2022    Objednávka č.O2022/190  Marián Hruška - ELEKTRO  Kornica 1258, 023 22 Klokočov  36943801  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 438/2022   0 Mb Faktúra autobus na akciu Stretnutie seniorov  200.00 €  s DPH  02. nov. 2022    Objednávka č.O2022/173  BJM Group, s.r.o.  Predmierska 397, 023 54 Turzovka  51992515  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 439/2022   0 Mb Faktúra výkon zodpovednej osoby   52.80 €  s DPH  02. nov. 2022  Zmluva č.ZO/2018A18280-1 o zabezpečení v    osobnyudaj.sk, s.r.o.  Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice  50528041  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 440/2022   0 Mb Faktúra obedy deti nad 15 r. ZŠ  23.40 €  s DPH  02. nov. 2022      Základná škola Klokočov Školská jedáleň  č.976, 023 22 Klokočov  37812289  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 441/2022   0 Mb Faktúra obedy ZŠ - HN  71.50 €  s DPH  02. nov. 2022      Základná škola Klokočov Školská jedáleň  č.976, 023 22 Klokočov  37812289  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>