Zoznam dokumentov Obec Bzince pod Javorinou

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
D-24/2021 PR   0 Mb Faktúra noviny a časopisy  -298.48 €  s DPH 
 
    Bresman spol. s r.o.  Pod Hájom 1369/181, Dubnica nad Váhom  31616992      26. mar. 2021 
D-25/2021 PR   0 Mb Faktúra noviny a časopisy  -52.69 €  s DPH 
 
    Bresman spol. s r.o.  Pod Hájom 1369/181, Dubnica nad Váhom  31616992      26. mar. 2021 
¨F-173/2021   0 Mb Faktúra toner  133.20 €  s DPH 
 
    Galax Group, s.r.o.  Mostová 2046/37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  44858892      24. mar. 2021 
F-164/2021   0 Mb Faktúra respirátor FFP2  550.00 €  s DPH 
 
    Schnierer PDL s.r.o.  Chrenovská 14, 94901 Nitra  52714365      24. mar. 2021 
F-169/2021   0 Mb Faktúra opatrovateľská služba  219.20 €  s DPH 
 
    Prosocia  A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo  42049229      24. mar. 2021 
F-171/2021   0 Mb Faktúra spracovanie žiadosti o nenávr. fin. príspevok  600.00 €  s DPH 
 
    MBM Plus s.r.o.  92705 Dlhá nad Váhom 273  52332721      24. mar. 2021 
F-163/2021   0 Mb Faktúra údržba stromovej vegetácie  3996.00 €  s DPH 
 
    Tree Care s.r.o.  Lipová 64/1, 921 01 Piešťany  47447931      24. mar. 2021 
F-165/2021   0 Mb Faktúra rohože  13.30 €  s DPH 
 
    Lindstrom, s.r.o.  Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava  35742364      24. mar. 2021 
F-168/2021   0 Mb Faktúra úchyt na VKK kontajner  236.00 €  s DPH 
 
    FEREX, s.r.o.  Vodná 23, 949 01 Nitra  17682258      24. mar. 2021 
F-167/2021   0 Mb Faktúra likvidácia odpadu  771.00 €  s DPH 
 
    M&M Trans SK, s.r.o.  Považská 1985/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  48002739      24. mar. 2021 
F-166/2021   0 Mb Faktúra vývoz odpadu  783.84 €  s DPH 
 
    Technické služby Stará Turá  Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá  35602210      24. mar. 2021 
F-160/2021   0 Mb Faktúra zneškodnenie odpadu  1905.21 €  s DPH 
 
    Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o  916 13 Kostolné 390  34133861      24. mar. 2021 
F-161/2021   0 Mb Faktúra služby Comtec  256.28 €  s DPH 
 
    Comtec s.r.o.  Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  36323951      24. mar. 2021 
F-159/2021   0 Mb Faktúra elektrina  251.35 €  s DPH 
 
    ZSE Energia, a.s.  Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1  36677281      24. mar. 2021 
F-144/2021   0 Mb Faktúra geodetické a kartografické práce  667.00 €  s DPH 
 
    Ing. Miriam Bunčiaková  Sadová 3000/1, 916 01 Stará Turá  43600913      24. mar. 2021 
F-156/2021   0 Mb Faktúra zadebnenie a hydroizolácia svetlíka  2280.00 €  s DPH 
 
    TM izol s.r.o.  91307 Bošáca 270  47684275      24. mar. 2021 
F-146/2021   0 Mb Faktúra tel.služby  8.55 €  s DPH 
 
    Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270      24. mar. 2021 
F-147/2021   0 Mb Faktúra tel.služby  1.00 €  s DPH 
 
    Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270      24. mar. 2021 
F-157/2021   0 Mb Faktúra testovanie  1062.97 €  s DPH 
 
    Ako zachrániť život s.r.o.  J. Hašku 18, 91501 Nové Mesto nad Váhom  53065131      24. mar. 2021 
F-158/2021   0 Mb Faktúra testovanie  3183.92 €  s DPH 
 
    Ako zachrániť život s.r.o.  J. Hašku 18, 91501 Nové Mesto nad Váhom  53065131      24. mar. 2021 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>