Zoznam dokumentov Obec Olešná

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Fak.č.19107107,FD/2019/299   0 Mb Faktúra Dosky /brez.protišm/  185.10 €  s DPH  04. sep. 2019      JAF HOLZ Slovakia, s. r.o.,   Kamenná 1, Žilina 010 01  35718986      04. sep. 2019 
Zml. č. 9/2019 o poskyt.dotác. pdf  595.98 Kb Zmluva Zml. č. 9/2019 o poskyt.dot.   200.00 €  s DPH  04. sep. 2019  Uzn.OZ č.173B/19 zo 14.08.19    Poskytovateľ: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák  starosta obce  04. sep. 2019 
Fak.č.2019461,FD/2019/300   0 Mb Faktúra Bet.zmes CB III - na bet.ciest v obci   12476.40 €  s DPH  04. sep. 2019      SAKSON -BETÓN, s.r. o.,   Staškov 805, 023 53  44554451      04. sep. 2019 
Fak.č.FV-550/2019,FD/2019/295   0 Mb Faktúra Implem.proj.Zníž.ener.nár.adm.bud.  1200.00 €  s DPH  03. sep. 2019      Euro Dotácie, a. s.,   Na Šefranici 1280/8,Žilina 01001  36438766      03. sep. 2019 
Objednávka č. 60/2019   0 Mb Objednávka Smetný kôš, bet. lavičky  990.00 €  s DPH  03. sep. 2019      KOBET   Oščadnica 1132,023 01  36944751  Štefan Cudrák  starosta obce  03. sep. 2019 
Fak.č. 191401538,FD/2019/296   0 Mb Faktúra Občerst. 400.výročia založ.obce  230.10 €  s DPH  03. sep. 2019      Nier FIne Wines SK, s.r.o.,   Hattalova 12/A,Bratislava 3,831 03  46225625      03. sep. 2019 
Fak.č.0392019,FD/2019/297   0 Mb Faktúra Náhrad.diely stroj  237.88 €  s DPH  03. sep. 2019      SAKSONSTAV s.r.o.,   Stred 575,023 54  36403890      03. sep. 2019 
Zmluva o dielo pdf  1.29 Mb Zmluva Zmluva o dielo-diagn.priesk.a stan.zaťaž.  7200.00 €  s DPH  28. aug. 2019      Zhotoviteľ: STRENGTH s. r. o.,   Horný Hričov 158,Horný Hričov 013 42  50357221  Štefan Cudrák  starosta obce  02. sep. 2019 
Fak.č.0402019,FD/2019/292   0 Mb Faktúra Prenájom stroja   576.00 €  s DPH  02. sep. 2019  Zmluva č. 03/2019    SAKSONSTAV s. r. o.,   Stred 575,023 54 Turzovka   36403890      02. sep. 2019 
Fak.č.8706720553,FD/2019/293   0 Mb Faktúra Mesačná platba za plyn, odb.miesto Ol. 493  12.00 €  s DPH  02. sep. 2019      Slovenský plynárenský priemysel, a. s.,   Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11  35815256      02. sep. 2019 
Fak.č.8706720554,FD/2019/294   0 Mb Faktúra Mesačná platba za plyn,odb.miesto Olešná 197  178.00 €  s DPH  02. sep. 2019      Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,   Mlynské nivy 44/a,Bratislava 825 11  35815256      02. sep. 2019 
Fak.č.2019322,FD/2019/291   0 Mb Faktúra Doprav.služby,zem.práce stroj.  753.77 €  s DPH  28. aug. 2019    Obj. č. 59/2019 zo 16.8.2019  SAKSON P + V, s. r. o.,  Staškov 805,023 53  36406341      28. aug. 2019 
Zml. o nájme hrob.miesta č.125 sek.B pdf  717.05 Kb Zmluva Zml.o nájme hrob.miesta č.125 sek. B  24.00 €  s DPH  28. aug. 2019  zákon č. 131/2010 Z. z. o pohreb.    Prevádzk.pohr.: Obec Olešná   Olešná č. 493,023 52  00314161  v.z. Ing. A. Moskálová   pracovníčka OcÚ Olešná   28. aug. 2019 
Darov. zmluva -jubilant pdf  168.91 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant   40.00 €  s DPH  28. aug. 2019  Uzn.OZ č.173/15 z 12.06.2015  § 9 VZN o posk. dot. a darov  Darca: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák  starosta obce  28. aug. 2019 
Darov. zmluva - jubilant pdf  168.1 Kb Zmluva Darov. zmluva - jubilant  40.00 €  s DPH  28. aug. 2019  Uzn.OZ č.173/15 z 12.06.2015  § 9 VZN o posk. dot. a darov  Darca: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák  starosta obce  28. aug. 2019 
Darovacia zmluva-jubilant pdf  168.25 Kb Zmluva Darovacia zmluva- jubilant   40.00 €  s DPH  28. aug. 2019  Uzn.OZ č.173/15z 12.06.2015  § 9 VZN o posk. dot. a darov  Darca: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák  starosta obce  28. aug. 2019 
Fak.č.20190053,FD/2019/281   0 Mb Faktúra Dokonč.elektroinš.a oprava bleskoz.HZ  957.60 €  s DPH  19. aug. 2019      ELEKTRO Anna Pončková   Podvysoká 334  34592385      27. aug. 2019 
Fak.č.10190023,FD/2019/282   0 Mb Faktúra Za výkon VO-Rozšír.VO Burk.vrch  360.00 €  s DPH  19. aug. 2019      EUROKONZULT, s.r.o.,  Kubínska 1104/4,Žilina 010 08  36433306      27. aug. 2019 
Fak.č.10900404,FD/2019/283   0 Mb Faktúra Prevoz fréz. asfaltu   1171.36 €  s DPH  19. aug. 2019    Obj.č.58/2019 z 26.07.2019  ENZA s.r.o.  Májová 1098, Čadca 022 01  36375918      27. aug. 2019 
Fak.č.08190216,FD/2019/284   0 Mb Faktúra Zber, preprava a zneškod. zmes.kom.odpadu  1235.41 €  s DPH  21. aug. 2019      Združenie TKO Semeteš, n. o.   Semeteš č. 439,023 54 Turzovka   36137952      27. aug. 2019 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>