Zoznam dokumentov Obec Olešná

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Fak.č.5590030565,FD/2019/164   0 Mb Faktúra Aktual.matr.prog.IVES  25.09 €  s DPH  23. máj. 2019      IVES Košice   Čsl. armády 20,Košice 041 18  00162957      23. máj. 2019 
Objednávka č. 37/2019   0 Mb Objednávka Vankúšiky- uvítanie detí   92.26 €  s DPH  17. máj. 2019      LIM PO, s.r.o.,   Jesenná 1, Prešov 080 01    Štefan Cudrák   starosta obce  22. máj. 2019 
Objednávka č. 38/2019   0 Mb Objednávka Spomaľ.prahy  172.80 €  s DPH  22. máj. 2019      ZNAČKY, s.r. o.,   J.Ťatliaka 1785,Dolný Kubín 026 01  43931111  Štefan Cudrák   starosta obce  22. máj. 2019 
Mand.zml.č.2 na výkon SD-zníž.ener.nár pdf  2.93 Mb Zmluva Mand.zml.č.2 na výkon SD-zníž.en.nároč.  3040.00 €  s DPH  21. máj. 2019    zápis. z vyhod.CP  Ing. Ivan Vančo   Rosina 852, 013 22 Rosina   43340351  Štefan Cudrák   starosta obce  22. máj. 2019 
Zmluva o dielo č. 21/05/2019 pdf  15.21 Mb Zmluva Zmluva o dielo č. 21/05/2019  210836.14 €  s DPH  21. máj. 2019      STaS spol. s. r.o.,   Krásno nad Kysucou č. 1957,023 02  30228883  Štefan Cudrák   starosta obce  22. máj. 2019 
Zml.o dielo č.21/5/2019 časť II.príl. pdf  3.02 Mb Zmluva Zml.o dielo č.21/5/2019 - časť II. /prílohy/       21. máj. 2019      STaS spol. s. r.o.,   Krásno nad Kysucou č.1957,023 02  30228883  Štefan Cudrák   starosta obce  22. máj. 2019 
Zml.o dielo č.21/5/2019 časť III. pdf  2.3 Mb Zmluva Zml.o dielo č. 21/5/2019 - časť III.      21. máj. 2019      STaS spol s. r. o.,   Krásno nad Kysucou č. 1957,02302  30228883  Štefan Cudrák   starosta obce  22. máj. 2019 
Zml.o náj.hrob.miesta č.154 sek.A pdf  717.46 Kb Zmluva Zml.o nájm.hr.miesta č.154 sek.A.  24.00 €  s DPH  22. máj. 2019  zák.č. 131/2010 Z. z. o pohreb.    Prevádzkovateľ pohreb.: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  v.z. Ing. Z. Pavliková   pracovníčka OcÚ Olešná   22. máj. 2019 
Zml.o nájme hrob.miesta č. 71 sek.B pdf  2.03 Mb Zmluva Zml.o nájme hrob.miesta č.71 sek. B  24.00 €  s DPH  21. máj. 2019  zák.č. 131/2010 Z. z. o pohreb.    Prevádzkovateľ pohreb.: Obec Olešná  Olešná č. 493,023 52  00314161  v.z. Ing. Z. Pavliková   pracovníčka OcÚ Olešná   21. máj. 2019 
Darovacia zml.knihy do ob.kniž. pdf  501.19 Kb Zmluva Darovacia zmluva - knihy      15. máj. 2019      Mgr.T. Paštrnák   Olešná, 023 52    Štefan Cudrák   starosta obce  20. máj. 2019 
Fak.č.20192314,FD/2019/163   0 Mb Faktúra Tlačivá pre OcÚ,osvedč. kniha podpisy  112.40 €  s DPH  17. máj. 2019    E-mail. obj. z 15.5.2019  Ing. Zsolt Marczibal -CONNECT  Kráľov Brod 925 41  17644429      20. máj. 2019 
Zml.o nájme priest.KD-pred.akcia pdf  1.65 Mb Zmluva Zml.o nájme priest.KD-predajná akcia  70.00 €  s DPH  20. máj. 2019      Prenajímateľ: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  20. máj. 2019 
Dodatok č. 3 k Zml.o posk.nen.fin.príspevku pdf  5.42 Mb Zmluva Dodatok č. 3 k Zml.o posk.nen.fin.prísp.      17. máj. 2019      Poskyt.: Ministerstvo živ.prostredia SR  Nám. Ľ. Štúra 1,Bratislava 81235  42181810  Štefan Cudrák   starosta obce  17. máj. 2019 
E-mailová objednávka   0 Mb Objednávka Adm. tlačivá,daňové form.,osv.kniha  112.40 €  s DPH  15. máj. 2019      CONNECT - Marczibal Zsolt  Kráľov Brod č. 56, 925 41,prev.Jas 937/6,Galanta  17644429  Štefan Cudrák   starosta obce  15. máj. 2019 
Fak.č.2019150,FD/2019/161   0 Mb Faktúra Bet. zmes C20/25 +dovoz  94.81 €  s DPH  15. máj. 2019      SAKSON-BETÓN, s.r.o.,   Staškov 805,023 53  44554451      15. máj. 2019 
Fak.č.16190017,FD/2019/162   0 Mb Faktúra Sprac.: Plánu odpad. hospodár.  184.00 €  s DPH  15. máj. 2019      Ing. Tomáš Ďuriš  Račice241,Nitrica 972 22  50578570      15. máj. 2019 
Fak.č.1928583,FD/2019/160   0 Mb Faktúra Prenájom rohoží-25.2.19-24.3.19  31.97 €  s DPH  14. máj. 2019      Lindström, s. r. o.,   Orešianska ulica č. 3,Trnava 917 01  35742364      14. máj. 2019 
Fak.č.1937248,FD/2019/155   0 Mb Faktúra Nájomné za rohože   31.97 €  s DPH  13. máj. 2019      Lindström, s.r. o.,   Orešianska ulica č. 3,Trnava 917 01  35742364      13. máj. 2019 
Objednávka č. 36/2019   0 Mb Objednávka Suchý betón s dovozom       13. máj. 2019      SAKSON-BETÓN, s.r.o.,   Staškov 805,023 53  44554451  Štefan Cudrák   starosta obce  13. máj. 2019 
Fak.č.2019051,FD/2019/156   0 Mb Faktúra Preprava odpadu v mes.04/2019  671.52 €  s DPH  13. máj. 2019      VSSG Biomasa s.r.o.,   Ul.17.novembra 2868,Čadca 022 01  44321708      13. máj. 2019 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>