Zoznam dokumentov Obec Lubina

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
17110068 (DF2017/414)   0 Mb Faktúra zabezp.zdravotného dohľadu za 10/2017  48.00 €  s DPH  14. nov. 2017  1/2014oč     FIREX SLOVAKIA s. r. o.  Odborárska 28/1390, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  36325155      14. nov. 2017 
17/1496 (DF2017/413)   0 Mb Faktúra detská maľovaná mapa Stredné Považie  100.00 €  s DPH  14. nov. 2017      CBS spol. s r. o.  974 01 Kynceľová 54  36754749      14. nov. 2017 
FVRHTN019 (DF2017/412)   0 Mb Faktúra odbor.seminár:Špecifiká rozpočt.hosp. vo verej.spr  35.00 €  bez DPH  14. nov. 2017      Kantorka, n. o.  Bazalková 7, 04017 Košice - mestská časť, Šebastovce  45740313      14. nov. 2017 
3111700853 (DF2017/411)   0 Mb Faktúra preprava veľkoobj.kontajnera za 10/2017  1051.50 €  s DPH  14. nov. 2017  č. 1010052006 o zbere, prepr. a zneš.odp    KOS s. r. o.  916 13 Kostolné 390  34133861      14. nov. 2017 
3101701781 (DF2017/410)   0 Mb Faktúra zneškodnenie odpadu:ZKO,OO,zák.poplatok-10/17  1527.21 €  s DPH  14. nov. 2017  č. 1010052006 o zbere, prepr. a zneš.odp    KOS s. r. o.  916 13 Kostolné 390  34133861      14. nov. 2017 
0042877027 (DF2017/408)   0 Mb Faktúra paušály - mobilné telefóny  114.29 €  s DPH  14. nov. 2017      Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270      14. nov. 2017 
2017077091 (DF2017/409)   0 Mb Faktúra výmena poškodeného-prasknutého skla na dverách-Bud  60.00 €  s DPH  14. nov. 2017    39/2017  eurowin pro, s. r. o.  SNP 149/60, 916 01 Stará Turá  50351966      14. nov. 2017 
Zmluva o dielo č. 1/2017zú pdf  532.61 Kb Zmluva zimná údržba miestnych komunikácií:15.11.2017-30.0  27.00 €  bez DPH  13. nov. 2017            Ing. M. Beňatinský, Ing. V. Gašparík    13. nov. 2017 
Zmluva o dielo č. 2/2017zú pdf  552.13 Kb Zmluva zimná údržba miestnych komunikácií:15.11.2017-30.0  20.00 €  bez DPH  13. nov. 2017            Ing. M. Beňatinský, Bc. Kvetoslav Kučera    13. nov. 2017 
Zmluva o dielo č. 3/2017zú pdf  533.03 Kb Zmluva zimná údržba miestnych komunikácií:15.11.2017-30.0      13. nov. 2017      MBL spol.s r. o.  Pezinská 901/5, 900 25 Chorvátsky Grob  00681903  Ing.M.Beňatinský,J.Čambál    13. nov. 2017 
43/2017   0 Mb Objednávka oprava cesty Záhradská  15000.00 €  s DPH  08. nov. 2017      AQUA-Kubiš s. r. o.  Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  46615008      09. nov. 2017 
4102753976 (DF2017/407)   0 Mb Faktúra hlasové služby a internet: 1.10.-31.10.2017  79.28 €  s DPH  09. nov. 2017  9905414543,0233336     Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469      09. nov. 2017 
2017045 (DF2017/406)   0 Mb Faktúra právne služby za 10/2017  200.00 €  bez DPH  09. nov. 2017  Zmluva o poskytovaní právnych služieb    JUDr. Zuzana Ondrejovičová  Vinohradnícka 35, 91501 Nové Mesto nad Váhom  42273854      09. nov. 2017 
FV170089 (DF2017/405)   0 Mb Faktúra tlač novín Lubinčan č. 5/2017  454.50 €  bez DPH  09. nov. 2017    41/2017  EASY - PRINT Sk, s. r. o.  Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava  46711929      09. nov. 2017 
2017574 (DF2017/404)   0 Mb Faktúra prevádzkovanie verejného vodovodu v obci Lubina za  420.00 €  s DPH  09. nov. 2017  Zmluva o prev.verej. vodovodu z 22.6.17    PreVaK, s. r. o.  Púchovská 8, 831 06 Bratislava  35915749      09. nov. 2017 
217108686 (DF2017/403)   0 Mb Faktúra vodné:1.10.-31.10.2017 Lubina U Koníkov  750.24 €  s DPH  09. nov. 2017  Zml.o dod.vody z verej.vod.z31.10.14    TVK, a. s.  Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín  36302724      09. nov. 2017 
217108683 (DF2017/402)   0 Mb Faktúra vodné: 1.10.-31.10.2017 Lubina U Valenčíkov  67.68 €  s DPH  09. nov. 2017  Zml.o dod.vody z verej.vod.z31.10.14    TVK, a. s.  Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín  36302724      09. nov. 2017 
2380283284 (DF2017/401)   0 Mb Faktúra kancelárske potreby  24.84 €  s DPH  09. nov. 2017      Lyreco CE, SE  Panholec 20, 902 01 Pezinok  35958120      09. nov. 2017 
217107451 (DF2017/400)   0 Mb Faktúra vodné:24.6.-26.9.2017 Hrnčiarové 575  218.74 €  s DPH  09. nov. 2017      TVK, a. s.  Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín  36302724      09. nov. 2017 
17-1821 (DF2017/399)   0 Mb Faktúra služby OPP, BOZP za 10/2017  50.00 €  s DPH  09. nov. 2017  KS-050/2014    Pyroservis a. s., organizačná zložka  91305 Melčice - Lieskové 117  30813905      09. nov. 2017 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>