Zoznam dokumentov Obec Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
HM 02/2012 pdf  265.25 Kb Zmluva nájom hrobového miesta B-0102  20.00 €  s DPH  27. feb. 2012      Stanislav Zakopčan  Krasňany 246, 013 03    Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  02. mar. 2012 
HM 03/2012 pdf  264.3 Kb Zmluva nájom hrobového miesta B-0117  10.00 €  s DPH  27. feb. 2012      Stanislav Zakopčan  Krasňany 246, 013 03    Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  02. mar. 2012 
HM 04/2012 pdf  270.01 Kb Zmluva nájom hrobového miesta B-0213  7.00 €  s DPH  27. feb. 2012      Stanislav Zakopčan  Krasňany 246, 013 03    Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  02. mar. 2012 
08/2012 pdf  707.11 Kb Zmluva dodávka plastového okna  130.79 €  s DPH  08. mar. 2012      SATIA - okná, s.r.o.  Krasňany 282, 013 03  45454248  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  15. mar. 2012 
09/2012 pdf  2.7 Mb Zmluva dohoda poskytnutí prísp. na podporu zamestnanos  16000.00 €  s DPH  21. mar. 2012      ÚPSVaR  Hurbanova 16, 010 01 Žilina  37905473  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  26. mar. 2012 
10/2012 pdf  1.62 Mb Zmluva poistenie majetku a zodp. za škodu  147.00 €  s DPH  22. mar. 2012      Generali Slovensko poisťovňa, a.s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  35709332  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  22. mar. 2012 
HM 05/2012 pdf  272.58 Kb Zmluva nájom hrobového miesta B-0039  20.00 €  s DPH  22. mar. 2012      Otília Zázrivcová  Krasňany 17, 013 03    Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  28. mar. 2012 
HM 06/2012 pdf  266.94 Kb Zmluva nájom hrobového miesta A-0089  20.00 €  s DPH  22. mar. 2012      Otília Zázrivcová  Krasňany 17, 013 03    Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  28. mar. 2012 
11/2012 pdf  972.76 Kb Zmluva nájomná zmluva na parc. č. 845/382  1.00 €  s DPH  30. mar. 2012      František Hložný, Zuzana Milkovičová  Krasňany 298, 013 03, J.Fándlyho 2168/8, 010 01 Žilina    Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  02. apr. 2012 
HM 07/2012 pdf  258.52 Kb Zmluva nájom hrobového miesta B-0144  20.00 €  s DPH  29. mar. 2012      Jozef Vrábel  Krasňany 183, 013 03    Ing. Miroslav BIelka  starosta obce  02. apr. 2012 
12/2012 pdf  7.31 Mb Zmluva NFP- výstavba verejného priestranstva Krasňany  42437.02 €  s DPH  23. mar. 2012      Pôdohospodárska platobná agentúra  Dobrovičova 12, 815 26 Bratislav a1  30794323  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  03. apr. 2012 
019/2012 pdf  213.28 Kb Faktúra sada vlajok SR+EU  31.92 €  s DPH  09. feb. 2012      2U, s.r.o.  Trnavská cesta 70, 8201 02 Bratislava  17315786      10. apr. 2012 
021/2012 pdf  233.2 Kb Faktúra služby mobilnej siete  53.08 €  s DPH  08. feb. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      10. apr. 2012 
022/2012 pdf  259.41 Kb Faktúra zber, preprava a zneškodnenie odpadov  967.78 €  s DPH  13. feb. 2012      T+T, a.s.  A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      10. apr. 2012 
023/2012 pdf  181.63 Kb Faktúra mesačný poplatok za paušál  7.10 €  s DPH  15. feb. 2012      Orange Slovensko, a.s.  Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava  35697270      10. apr. 2012 
024/2012 pdf  210.57 Kb Faktúra rozbor vody  125.88 €  s DPH  13. feb. 2012    06.02.2012  SEVAK, a.s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297      10. apr. 2012 
025/2012 pdf  213.29 Kb Faktúra hasiace prístroje, revízia požiarneho vodovodu  95.96 €  s DPH  20. feb. 2012    02/2012  Rastislav Masný - Požiarna prevencia  Škultétyho 78, 010 01 Žilina  40943232      10. apr. 2012 
027/2012 pdf  214.07 Kb Faktúra nájom podperných bodov  108.01 €  s DPH  15. feb. 2012      SSE - Distribúcia, a.s.  Pri Rajčianke2927/8, 010 47 Žilina  36442151      10. apr. 2012 
028/2012 pdf  93.54 Kb Faktúra predplatné časopisu Forbes  23.00 €  s DPH  23. feb. 2012      Slovenská pošta, a.s.  Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  36631124      16. apr. 2012 
029/2012 pdf  258.46 Kb Faktúra inštalácia aktualizácií programu  44.08 €  s DPH  26. feb. 2012      Andrea Sedliaková  Gaštanová 3077/19, 010 07 Žilina  45498229      16. apr. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>