Zoznam dokumentov Obec Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
073/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete  42.43 €  s DPH  15. máj. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava   35763469      03. júl. 2012 
074/2012   0 Mb Faktúra vývoz odpadu na skládku  66.00 €  s DPH  15. máj. 2012  15/2011    Obecný podnik, s.r.o.  Oslobodenia 183, 013 05 Belá  36399736      03. júl. 2012 
075/2012   0 Mb Faktúra komunálny odpad, plasty, sklo za 04/2012  1315.35 €  s DPH  15. máj. 2012      T+T, a.s.  A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      03. júl. 2012 
076/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete  4.57 €  s DPH  17. máj. 2012      Orange Slovensko, a.s.  Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava  35697270      03. júl. 2012 
078/2012   0 Mb Faktúra webhosting domény, technická správa, reg. poplatok  214.08 €  s DPH  04. jún. 2012      CBsoft, s.r.o.  Potočná 249/16, 909 01 Skalica   36266281      03. júl. 2012 
077/2012   0 Mb Faktúra povinné zmluvné poistenie  41.17 €  s DPH  18. máj. 2012      Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.  Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava  00151700      04. júl. 2012 
079/2012   0 Mb Faktúra odber zemného plynu za 06/2012  1070.00 €  s DPH  04. jún. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      04. júl. 2012 
080/2012   0 Mb Faktúra príspevok na stravné za 05/2012  80.00 €  s DPH  05. jún. 2012      Materská škola  Krasňany 157, 013 03 Varín  37904892      04. júl. 2012 
081/2012   0 Mb Faktúra spílenie jednotlivých stromov  133.20 €  s DPH  06. jún. 2012    04/2012  Peter Repáň  Terchová 1402, 013 06  37433407      04. júl. 2012 
082/2012   0 Mb Faktúra údržba a správa PC, siete, tel. podpora   108.00 €  s DPH  06. jún. 2012  09/2011    OK COMP, s.r.o.  Na Priekope 41, 010 01 Žilina  36408379      04. júl. 2012 
083/2012   0 Mb Faktúra služby pevnej siete  29.86 €  s DPH  07. jún. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      04. júl. 2012 
084/2012   0 Mb Faktúra predplatné Slovenka, Záhradkár, Život  55.67 €  s DPH  11. jún. 2012      Slovenská pošta, a.s.  Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  36631124      04. júl. 2012 
085/2012   0 Mb Faktúra služby Slovanet za 06/2012   58.12 €  s DPH  12. jún. 2012      Slovanet, a.s.  Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava  35765143      04. júl. 2012 
086/2012   0 Mb Faktúra komunálny a separovaný zber za 05/2012  1676.80 €  s DPH  13. jún. 2012      T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      04. júl. 2012 
087/2012   0 Mb Faktúra vyučovanie hry na heligónku za 05/2012  116.00 €  s DPH  14. jún. 2012  06/2011    Ing. Martin Čerňanský - Heligónková škola  Do Stavku 400/10, 010 01 Žilina 1  43567053      04. júl. 2012 
088/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete  51.85 €  s DPH  14. jún. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      04. júl. 2012 
089/2012   0 Mb Faktúra poistné za obdobie 14.072012-14.07.2013  56.56 €  s DPH  14. jún. 2012      Komunálna poisťovňa, a.s.  Horná 25, 974 01 Banská Bystrica  31595545      23. júl. 2012 
090/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete  4.02 €  s DPH  19. jún. 2012      Orange Slovensko, a.s.  Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava  35697270      23. júl. 2012 
091/2012   0 Mb Faktúra auditorská kontrola  667.00 €  s DPH  20. jún. 2012      Ing. Jozefína Smolková-EkoKONT  Pittsburgská 9/29, 010 08 Žilina  33347077      23. júl. 2012 
092/2012   0 Mb Faktúra toner a diskety  28.96 €  s DPH  28. jún. 2012      OK COMP, s.r.o.  Na Priekope 41, 010 01 Žilina  36408379      23. júl. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>