Zoznam dokumentov Obec Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
004/2012 pdf  289.72 Kb Faktúra poistné za povinné zmluvné poistenie  41.17 €  s DPH  13. jan. 2012      Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.  Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava  00151700      26. jan. 2012 
005/2012 pdf  269.68 Kb Faktúra poplatok za mobilné služby  11.98 €  s DPH  19. jan. 2012      Orange Slovensko, a.s.  Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava  35697270      26. jan. 2012 
006/2012 pdf  302.52 Kb Faktúra dodaný tovar - antivírus  150.00 €  s DPH  20. jan. 2012      OK COMP, s.r.o.  Na Priekope 41, 010 01 Žilina  36408379      26. jan. 2012 
007/2012 pdf  1.04 Mb Faktúra vyúčtovacia faktúra za plyn - nedoplatok  1824.18 €  s DPH  21. jan. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 25  35815256      07. feb. 2012 
04/2012 pdf  935.33 Kb Zmluva kúpna zmluva so zriadením vecného bremena  5.00 €  s DPH  03. okt. 2011            Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  06. feb. 2012 
05/2012 pdf  798 Kb Zmluva poskytovanie údajov z katastra      13. feb. 2012      Katastrálny úrad v Žiline  Hollého 7, 011 81 Žilina  37808095  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  13. feb. 2012 
44/2011 pdf  2.96 Mb Zmluva Zmluva o dielo - vodozádržné prvky      30. dec. 2011      EKOSTAV Oščadnica, s.r.o.  023 01 Oščadnica  44063865  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  30. dec. 2011 
45/2011 pdf  716.9 Kb Zmluva Zmluva o koordinácií prác zamestnancov      30. dec. 2011      EKOSTAV Oščadnica, s.r.o.  023 01 , Oščadnica  44063865  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  30. dec. 2011 
008/2012 pdf  267.73 Kb Faktúra inzercia v periodiku  36.00 €  s DPH  31. jan. 2012      Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z.  Lazaretská 12, 811 08 Bratislava  35790253      22. feb. 2012 
009/2012 pdf  316.43 Kb Faktúra príspevok na stravovanie dôchodcov  78.00 €  s DPH  02. feb. 2012      Materská škola  Krasňany 157, 013 03  37904892      22. feb. 2012 
011/2012 pdf  882.99 Kb Faktúra opakovaná dodávka zemného plynu  1070.00 €  s DPH  01. feb. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      22. feb. 2012 
012/2012 pdf  319.29 Kb Faktúra známky pre psov  72.42 €  s DPH  02. feb. 2012      MVDr. Ladislav Smatana LS promotion  Školská 60, 972 01 Bojnice  34637788      22. feb. 2012 
07/2012 pdf  269.95 Kb Zmluva vyučovanie hry na heligónke  116.00 €  s DPH  23. feb. 2012      Ing. Martin Čerňanský - Heligónková škola  Trnové, Do stavku 400/10, 010 01 Žilina  43567053  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  23. feb. 2012 
013/2012 pdf  303.45 Kb Faktúra oprava osobného automobilu  1414.60 €  s DPH  03. feb. 2012      Auto - Moto - Raj, s.r.o.  Jozefa Martinčeka 1055, 013 03 Varín  36821551      27. feb. 2012 
014/2012 pdf  294.23 Kb Faktúra vyhotovenie geometrického plánu  236.50 €  s DPH  02. feb. 2012      Štefan Šálek  Osloboditeľov 129/7, 013 13 Rajecké Teplice  30579864      27. feb. 2012 
015/2012 pdf  361.16 Kb Faktúra faktúra za služby pevnej siete  42.65 €  s DPH  03. feb. 2012      Slovak Telecom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      27. feb. 2012 
018/2012 pdf  293.04 Kb Faktúra faktúra za služby Slovanet  58.15 €  s DPH  10. feb. 2012      Slovanet, a.s.  Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2  35765143      27. feb. 2012 
003/2012 pdf  264.17 Kb Faktúra faktúra za služby Slovanet  58.15 €  s DPH  13. jan. 2012      Slovanet, a.s.  Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2  35765143      26. jan. 2012 
03/2012 pdf  995.28 Kb Zmluva prezentácia v publikácii  75.00 €  s DPH  27. jan. 2012      NEO Slovakia, s.r.o.  Levočská 4292, 058 01 Poprad  46463127  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  31. jan. 2012 
HM 01/2012 pdf  285.71 Kb Zmluva nájom hrobového miesta A-0021  20.00 €  s DPH  27. feb. 2012      Stanislav Zakopčan  Krasňany 246, 013 03    Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  02. mar. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>