Zoznam dokumentov Obec Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
16/2020   0 Mb Objednávka Skate prvky, doprava  2693.27 €  s DPH  30. nov. 2020      KOSTE plus, s.r.o.  Kožušnícka 86/5, 911 05 Trenčín  48324582  Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  30. nov. 2020 
189/2020   0 Mb Faktúra elektroinštalačný materiál  16.19 €  s DPH  05. nov. 2020      KP, s.r.o.  Kragujevská 398, 010 01 Žilina  36402516      30. nov. 2020 
191/2020   0 Mb Faktúra činnosť zodpovednej osoby 11/2020  34.80 €  s DPH  06. nov. 2020  23/2020    EuroTRADING, s.r.o.  Muškátová 38/495, 040 11 Košice  44031483      30. nov. 2020 
192/2020   0 Mb Faktúra vodoinštalatérske práce  675.00 €  s DPH  09. nov. 2020      Adam Mahút  Krasňany 213, 013 03  40944476      30. nov. 2020 
188/2020   0 Mb Faktúra dodávka zemného plynu 11/2020  1041.00 €  s DPH  02. nov. 2020  16/2019    Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      30. nov. 2020 
190/2020   0 Mb Faktúra služby pevnej a mobilnej siete 10/2020  69.19 €  s DPH  05. nov. 2020  23/2017, 32/2018    Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469      30. nov. 2020 
194/2020   0 Mb Faktúra dotácia na stravu za 10/2020  1711.20 €  s DPH  11. nov. 2020      Základná škola s materskou školou Krasňany  Krasňany 19, 013 03 Varín  42221897      30. nov. 2020 
195/2020   0 Mb Faktúra príspevok na stravovanie dôchodcov 10/2020  61.50 €  s DPH  11. nov. 2020      Základná škola s materskou školou Krasňany  Krasňany 19, 013 03 Varín  42221897      30. nov. 2020 
196/2020   0 Mb Faktúra údržba a správa PC siete 11/2020, CD, DVD  114.70 €  s DPH  11. nov. 2020  09/2011    OK COMP, s.r.o.  Na Priekope 41, 010 01 Žilina  36408379      30. nov. 2020 
197/2020   0 Mb Faktúra elektrina 10/2020 vyúčtovanie - nedoplatok  81.39 €  s DPH  13. nov. 2020  03/2019, 01/2020    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      30. nov. 2020 
198/2020   0 Mb Faktúra elektrina 10/2020 vyúčtovanie - preplatok  106.47 €  s DPH  13. nov. 2020  03/2019, 01/2020    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      30. nov. 2020 
199/2020   0 Mb Faktúra elektrina 10/2020 vyúčtovanie - preplatok  115.35 €  s DPH  13. nov. 2020  03/2019, 01/2020    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      30. nov. 2020 
200/2020   0 Mb Faktúra mobilný internet 08.10.2020 - 07.11.2020  30.70 €  s DPH  16. nov. 2020  32, 33, 34/2019    Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469      30. nov. 2020 
201/2020   0 Mb Faktúra kosenie cintorínov, osadenie dopr. značky  620.00 €  s DPH  18. nov. 2020      ZVAROKOV, s.r.o.  Stráža 96, 013 04  44556489      30. nov. 2020 
202/2020   0 Mb Faktúra profil dutý zváraný  433.80 €  s DPH  18. nov. 2020      Bufoli, s.r.o.  Krasňany 403, 013 03  50195042      30. nov. 2020 
203/2020   0 Mb Faktúra mesačný poplatok Go 10 € 10.11.2020 - 09.12.2020  12.00 €  s DPH  20. nov. 2020  14/2017    Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270      30. nov. 2020 
204/2020   0 Mb Faktúra splátka za nájom k 15.12.2020  563.63 €  s DPH  20. nov. 2020      Slovenský pozemkový fond  Búdková 36, 817 15 Bratislava  17335345      30. nov. 2020 
205/2020   0 Mb Faktúra Ročná licencia KEO-WIN 2021  285.77 €  s DPH  23. nov. 2020      KEO, s.r.o.  Poľná 151/5, 991 06 Záhorce  36739464      30. nov. 2020 
29/2020 pdf  1.27 Mb Zmluva zimná údržba miestnych komunikácií      25. nov. 2020      Vladimír Cigánik  Krasňany 265, 013 03 Varín  44079796  Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  30. nov. 2020 
30/2020 pdf  2.52 Mb Zmluva aktivačná činnosť 1.1.2021 - 31.12.2021      27. nov. 2020      Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina  J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina  30794536  Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  30. nov. 2020 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>