Zoznam dokumentov Obec Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
17/2011 Marcela Faturová - FIRE system, Nižná Korňa pdf  667.94 Kb Objednávka      
 
              15. dec. 2011 
40/2011 pdf  634.91 Kb Zmluva Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostried  1100.00 €  s DPH  16. dec. 2011      Kia Motors Slovakia, s.r.o.  sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom  35876832  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  20. dec. 2011 
Zmluva o nájme hrobového miesta B-0001 pdf  106 Kb Zmluva       19. dec. 2011      Pavol Kasák  Krasňany 112, 013 03 Varín    Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  27. dec. 2011 
Zmluva o nájme hrobového miesta B-0080 pdf  64.29 Kb Zmluva       19. dec. 2011      Pavol Kasák  Krasňany 112, 013 03 Varín    Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  27. dec. 2011 
Grantum, Mgr. Michal Gondžár, Žilina pdf  285.82 Kb Faktúra      
 
              27. dec. 2011 
T+T, a.s., Žilina pdf  381 Kb Faktúra      
 
              27. dec. 2011 
TEAM AGRO, s.r.o, Nové Zámky pdf  303.09 Kb Faktúra      
 
              27. dec. 2011 
EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. pdf  332.54 Kb Faktúra      
 
              27. dec. 2011 
Ing. Marcel Tichý, Varín pdf  336.68 Kb Faktúra      
 
              27. dec. 2011 
Bc. Dalibor Urminský, Vrútky pdf  331.72 Kb Faktúra      
 
              27. dec. 2011 
FIRE system, Nižná Korňa pdf  405.8 Kb Faktúra      
 
              27. dec. 2011 
41/2011 pdf  533.9 Kb Zmluva Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 152/2010      03. okt. 2011      MOLDA stavebná firma, s.r.o.  Žerotínová bašta 1, 940 01 Nové Zámky  36555801  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  28. dec. 2011 
42/2011 pdf  2.02 Mb Zmluva poskytnutie FP na realizáciu prác druhého realizač  20000.00 €  s DPH  06. dec. 2011      Úrad vlády Slovenskej republiky  Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1  00151513  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  29. dec. 2011 
43/2011 pdf  2.17 Mb Zmluva Dohoda č. 75 / § 50j / 2011 na podporu zamestnanos      29. dec. 2011      Úrad práce, sociálnych vecí a rodina Žilina  Hurbanova 16, 01 001 Žilina  37905473  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  29. dec. 2011 
171/2011 pdf  372.34 Kb Faktúra komunálny a separovaný odpad  1037.98 €  s DPH 
 
    T+T, a.s.  A. Kmeťa 18, Žilina  36400491      28. dec. 2011 
192/2011 pdf  422.54 Kb Faktúra komunálny a separovaný odpad  1159.27 €  s DPH 
 
    T+T, a.s.  A. Kmeťa 18, Žilina  36400491      28. dec. 2011 
201/2011 pdf  373.72 Kb Faktúra stavebné práce  7164.06 €  s DPH 
 
    MOLDA stavebná firma, s.r.o.  Žeratínová bašta 1, Nové Zámky  36555801      28. dec. 2011 
205/2011 pdf  449.66 Kb Faktúra zber, preprava a zneškodnenie odpadov  1813.84 €  s DPH  09. jan. 2012      T+T, a.s.  A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      19. jan. 2012 
001/2012 pdf  579.09 Kb Faktúra prenájom pozemku  94.77 €  s DPH  03. jan. 2012      Alica Hornungová - Pongráczová  Svätoplukova 16, 010 01 Žilina        26. jan. 2012 
002/2012 pdf  371.2 Kb Faktúra faktúra za služby pevnej siete  30.91 €  s DPH  09. jan. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763459      26. jan. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>