Zoznam dokumentov Obec Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
HM 30/2020 pdf  606.29 Kb Zmluva Nájom hrobového miesta č. 15      24. nov. 2020      Stanislav Pallo  Krasňany    Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  21. dec. 2020 
HM 31/2020 pdf  605.04 Kb Zmluva Nájom hrobového miesta č. 1037      24. nov. 2020      Stanislav Pallo  Krasňany    Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  21. dec. 2020 
HM 33/2020 pdf  611.07 Kb Zmluva Nájom hrobového miesta č. 2022      24. nov. 2020      Jozef Mucha  Krasňany    Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  21. dec. 2020 
31/2020 pdf  384.99 Kb Zmluva Zmluva o výpožičke      11. dec. 2020      Štastistický úrad SR  Miletičova 3, 824 67 Bratislava  00166197  Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  18. dec. 2020 
206/2020   0 Mb Faktúra vodné a stočné 05/2020 - 11/2020 budova OCÚ  234.81 €  s DPH  23. nov. 2020      Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297      10. dec. 2020 
207/2020   0 Mb Faktúra zmesový komunálny odpad 10/2020  2089.33 €  s DPH  23. nov. 2020  30/2019    T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      10. dec. 2020 
208/2020   0 Mb Faktúra poplatok za uloženie odpadu 10/2020  319.02 €  s DPH  23. nov. 2020  30/2019    T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      10. dec. 2020 
209/2020   0 Mb Faktúra betonárske práce v športovom areály  2440.00 €  s DPH  24. nov. 2020      Michal Chovan  Starohradská 292, 013 03 Varín  41661699      10. dec. 2020 
210/2020   0 Mb Faktúra plastové nádoby na kom. odpad, 35 ks  813.00 €  s DPH  25. nov. 2020    12/2020  MEVA-SK, s.r.o. Rožňava  Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak  31681051      10. dec. 2020 
211/2020   0 Mb Faktúra vodné a stočné 05/2020 - 11/2020 budova TJ  43.61 €  s DPH  25. nov. 2020      Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297      10. dec. 2020 
212/2020   0 Mb Faktúra dodávka betónu do športového areálu  1561.08 €  s DPH  25. nov. 2020      K-BETON, s.r.o.  Labutia 219/32, 010 14 Žilina  45498016      10. dec. 2020 
213/2020   0 Mb Faktúra výkopové a dokončovacie práce v šport. areály  1440.00 €  s DPH  25. nov. 2020      TRNKA SK, s.r.o.  Krasňany 125, 013 03 Varín  52207684      10. dec. 2020 
214/2020   0 Mb Faktúra kalendáre na rok 2021, 480 ks  829.44 €  s DPH 
 
  13/2020  Q.point, s.r.o.  Dlhá 923/88 B, 010 09 Žilina  46157964      10. dec. 2020 
215/2020   0 Mb Faktúra výroba a montáž pozink. zábradlia + náter antracit  697.20 €  s DPH  01. dec. 2020    15/2020  Bufoli, s.r.o.  Krasňany 403, 013 03  50195042      10. dec. 2020 
216/2020   0 Mb Faktúra elektroinštalačný materiál  1063.68 €  s DPH  02. dec. 2020      KP, s.r.o.  Kragujevská 398, 010 01 Žilina  36402516      10. dec. 2020 
217/2020   0 Mb Faktúra odvoz odpadu  204.36 €  s DPH 
 
  14/2020  HGM - Žilina, s.r.o.  Stárkova 26, 010 01 Žilina  36390119      10. dec. 2020 
218/2020   0 Mb Faktúra dodávka zemného plynu 12/2020  1041.00 €  s DPH  02. dec. 2020  16/2019    Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      10. dec. 2020 
219/2020   0 Mb Faktúra služby pevnej a mobilnej siete 11/2020  80.26 €  s DPH  04. dec. 2020  23/2017, 32/2018    Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469      10. dec. 2020 
220/2020   0 Mb Faktúra Obecné noviny r. 2021  93.60 €  s DPH  07. dec. 2020      INPROST, s.r.o.  Smrečianska 29, 811 05 Bratislava  31363091      10. dec. 2020 
17/2020   0 Mb Objednávka Oprava bleskozvodu na Dome kultúry Krasňany č. 22  1911.31 €  s DPH  09. dec. 2020      AMELTECH, s.r.o.  Krasňany 87, 013 03  50991892  Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  09. dec. 2020 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>