Zoznam dokumentov Brodské

Typ dokumentu: Rok:
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Jednoduché pozemkové úpravy - cintorín, zberný dvor pdf  222.08 Kb Objednávka      
 
              20. mar. 2018 
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle §588 a nasl. Občianskeho zákonníka pdf  301.65 Kb Zmluva      
 
              12. mar. 2018 
Dohoda o umiestnení šachty pdf  300.76 Kb Zmluva      
 
              07. mar. 2018 
Faktúra za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 pdf  146 Kb Faktúra      
 
              05. mar. 2018 
Dodávka a montáž kanalizačných poklopov pdf  214.31 Kb Objednávka      
 
    Poklopsystem, s.r.o.  Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica  47247771      02. mar. 2018 
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorené podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. a §43, §663 až §684 a §720 Občianskeho zákonníka pdf  1.21 Mb Zmluva      
 
              01. mar. 2018 
Dodatok č.4 k zmluve zo dňa 12.3.2009 o poskytovaní audítorských služieb pdf  171.37 Kb Zmluva      
 
    RVC Senica, s.r.o.  M.Nešpora 925/8, 905 01 Senica  36259560      27. feb. 2018 
Poistná zmluva Biznis Plus č. 8093205428 pdf  93.47 Kb Zmluva      
 
              08. feb. 2018 
Faktúra za obdobie 1.1.2018-31.1.2018 pdf  151.75 Kb Faktúra      
 
              02. feb. 2018 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. pdf  126.51 Kb Objednávka      
 
              01. feb. 2018 
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu pdf  28.42 Kb Zmluva      
 
              01. feb. 2018 
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb podľa zák. č. 124/2006 Z.z. a zákona č. 314/2001 Z.z. uzatvorená podľa obchodného zákona č.513/91 Zb. pdf  36.5 Kb Zmluva      
 
              31. jan. 2018 
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci pdf  107.31 Kb Zmluva      
 
              29. jan. 2018 
Kúpna zmluva č.01/2018 pdf  60.28 Kb Zmluva      
 
              26. jan. 2018 
Dohoda č. 18/07/051/2 pdf  180.49 Kb Zmluva      
 
              25. jan. 2018 
Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č.325/2018 pdf  132.37 Kb Zmluva      
 
              24. jan. 2018 
Záložná zmluva č. 0159-PRB-2015/Z pdf  169.39 Kb Zmluva      
 
              22. jan. 2018 
Faktúra za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 pdf  144.76 Kb Faktúra      
 
              09. jan. 2018 
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uzavretá podľa ustanovení §588 a nasl. Občianskeho zákonníka pdf  456.17 Kb Zmluva      
 
              04. jan. 2018 
Dodatok č.5 k zmluve č. 9500000121 o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber pdf  157.26 Kb Zmluva      
 
              22. dec. 2017