Zoznam dokumentov Obec Olešná

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zmluva č.2/2019 dotácia z rozp.obce pdf  1.45 Mb Zmluva poskyt.fin.dot.z rozp.obce-Mažoretky EDIT Staškov  100.00 €  s DPH  19. feb. 2019  uzn.OZ č. 29A/2019 z 13.02.19    Poskytovateľ: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  04. mar. 2019 
Fak.č.779178,FD/2019/071   0 Mb Faktúra Prenájom rohoží   31.97 €  s DPH  01. mar. 2019      Lindström, s. r. o.,  Orešianska ulica č. 3,Trnava 91701   35 742 364      01. mar. 2019 
Fak.č.20190348,FD/2019/067   0 Mb Faktúra Tonery do tlačiarní -dopl.skladu  261.00 €  s DPH  27. feb. 2019      WAY-COPY SK, s.r.o.,   Nižný Kelčov 885,Vysoká n.Kysucou  47505371      28. feb. 2019 
Fak.č.20190340,FD/2019/068   0 Mb Faktúra Serv. práce na tlačiarni-podat. evid.   48.00 €  s DPH  27. feb. 2019      WAY-COPY SK, s.r.o.,   Nižný Kelčov 885,Vysoká n.Kysucou  47505371      28. feb. 2019 
Fak.č.09/02/2019,FD/2019/069   0 Mb Faktúra Obedy zamest.OÚ za 2/2019  69.02 €  s DPH  28. feb. 2019      Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ   Olešná č. 464,023 52        28. feb. 2019 
Fak.č.10/02/2019,FD/2019/070   0 Mb Faktúra Réž.náklady na obedy zamest.OÚ 02/19  87.00 €  s DPH  28. feb. 2019      Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ   Olešná č. 464,023 52        28. feb. 2019 
Darovacia zmluva -jubilant pdf  545.53 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  40.00 €  s DPH  27. feb. 2019  §9 VZN o posk. dot. a dar. z rozp.  Uzn. OZ č.173/15 z 12.06.2015  Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  27. feb. 2019 
Zml. o nájme hrob. miesta č.142 sekcia B.pdf pdf  1.98 Mb Zmluva Zml.o nájme hrob.miesta č.142,sekcia B  24.00 €  s DPH  27. feb. 2019  zákon č. 131/2010 Z. z. o pohreb.     Prevádzkovateľ pohreb.: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  v.z. Ing. Z. Pavliková   pracovníčka OcÚ Olešná   27. feb. 2019 
Objednávka č. 22/2019   0 Mb Objednávka Zmena PD-Stav.úpravy hasič.zbroj."      25. feb. 2019      Ing. Pavol Kožák PSI  Raková 1260, 023 51  14164736  Štefan Cudrák   starosta obce  26. feb. 2019 
Zml.č.4/2019-fin.dot.ZŠ Podvysoká pdf  2.01 Mb Zmluva Poskyt.fin. dotácie z rozpočtu obce   2160.00 €  s DPH  18. feb. 2019  Uzn.OZ č. 30/2019 z 13.02.2019    Poskytovateľ: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  25. feb. 2019 
Fak.č. 20190011,FD/2019/062   0 Mb Faktúra Oprava VO v obci  56.20 €  s DPH  25. feb. 2019      Elektro-Anna Pončková  Podvysoká 334, 023 57  34592385      25. feb. 2019 
Fak.č.2191105651,FD/2019/063   0 Mb Faktúra Licencia-autor. práva k hud. dielam  20.40 €  s DPH  25. feb. 2019      Slov.ochranný zväz autor.pre práva k hud.dielam  Rastislavova 3,Bratislava 2,821 08  00178454      25. feb. 2019 
Fak.č.2019/004,FD/2019/064   0 Mb Faktúra Prevedené práce mechaniz.  299.98 €  s DPH  25. feb. 2019      ELBA montáže s.r. o.,   Raková 1237, Raková 023 51   45941467      25. feb. 2019 
Fak.č.07/02/2019,FD/2019/065   0 Mb Faktúra Jedlo pre poslancov rok. OZ-13.2.19   24.00 €  s DPH  25. feb. 2019      Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ   Olešná č. 464,023 52        25. feb. 2019 
Fak.č. 08/02/2019,FD/2019/066   0 Mb Faktúra Réžia jedlo poslanci rok. OZ 13.2.2019  18.00 €  s DPH  25. feb. 2019      Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ  Olešná č. 464,023 52        25. feb. 2019 
Fak.č.2053000029,FD/2019/060   0 Mb Faktúra Úrazové poistenie-členovia DHZ-Olešná   59.62 €  s DPH  20. feb. 2019      UNIQA poisťovňa, a. s.,   Krasovského 15,Bratislava 85101   00653501      25. feb. 2019 
Fak.č.02190031,FD/2019/061   0 Mb Faktúra Zber,prepr.znešk.zmes.kom.odp.  698.04 €  s DPH  22. feb. 2019      Združenie TKO Semeteš, n. o.,   Semeteš č. 439,023 54 Turzovka  36137952      22. feb. 2019 
Zmluva č.3_2019-dotácia z rozp. pdf  1.44 Mb Zmluva Poskyt.fin.dot.z rozp.obce-Rím.Cirk.Farn.Podv.   2000.00 €  s DPH  18. feb. 2019  Uzn.OZ č.32B/2019 z 13.02.2019    Poskytovateľ: Obec Olešná   Olešná č. 493,023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  22. feb. 2019 
Zml.o nájme priest.a in.KD-výr.čl.schôdza DHZ pdf  1.35 Mb Zmluva Zml.o nájme pries.a inv.KD-výroč.čl.sch.  0.00 €  s DPH  22. feb. 2019  Uzn.OZ č.34B/19 z 13.02.2019     Prenajímateľ: Obec Olešná   Olešná č. 493,023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  22. feb. 2019 
Objednávka č. 21/2019   0 Mb Objednávka Obedy k rokov. OZ 13.02.2019      12. feb. 2019      ŠJ pri ZŠ s MŠ   Olešná č. 464,023 52    Štefan Cudrák   starosta obce  20. feb. 2019 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>