Zoznam dokumentov Obec Olešná

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zmluva o nájme hr.miesta č.283 sekcia B pdf  730.33 Kb Zmluva Zmluva o nájme hr.miesta č. 283 sekcia B  24.00 €  s DPH  31. máj. 2019  zák.č. 131/2010 Z. z. o pohreb.    Prevádzkovateľ pohreb.: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  v.z. Ing. Z. Pavliková   pracovníčka OcÚ Olešná   31. máj. 2019 
Darovacia zmluva - jubilant pdf  165.39 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  40.00 €  s DPH  29. máj. 2019  Uzn.OZ.č.173/2015 z 12.6.2015  § 9 VZN o posk. dot. a darov  Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493,023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  30. máj. 2019 
Darovacia zmluva - jubilant pdf  166.43 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  40.00 €  s DPH  29. máj. 2019  Uzn.OZ č.173/2015 z 12.06.15  § 9 VZN o posk. dot. a darov  Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  30. máj. 2019 
Darovacia zmluva-jubilant pdf  164.97 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  40.00 €  s DPH  29. máj. 2019  Uzn.OZ č.173/2015 z 12.06.15  § 9 VZN o posk. dot. a darov  Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  30. máj. 2019 
Zml.o nájme priest.a inv.KD pdf  579.9 Kb Zmluva Zml.o nájme priest.a inven.KD  9.04 €  s DPH  24. máj. 2019      Prenajímateľ: Obec Olešná   Olešná č. 493,023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  30. máj. 2019 
Fak.č.39/05/2019,FD/2019/170   0 Mb Faktúra Obedy zamest.OÚ za 5/2019  78.54 €  s DPH  30. máj. 2019      Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ   Olešná č. 464,023 52  37812343      30. máj. 2019 
Fak.č.40/05/2019,FD/2019/171   0 Mb Faktúra Réž.náklady na obedy zamest.OÚ 05/19  99.00 €  s DPH  30. máj. 2019      Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ   Olešná č. 464,023 52  37812343      30. máj. 2019 
Fak.č.41/05/2019,FD/2019/172   0 Mb Faktúra Réžij.náklady -obed hl.kontrol.05/19  1.50 €  s DPH  30. máj. 2019      Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ   Olešná č. 464,023 52  37812343      30. máj. 2019 
Fak.č.42/05/2019,FD/2019/173   0 Mb Faktúra Obed hl. kontr.5/2019  1.19 €  s DPH  30. máj. 2019      Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ   Olešná č. 464,023 52  37812343      30. máj. 2019 
Fak.č.190345,FD/2019/167   0 Mb Faktúra Spomaľovacie prahy   172.80 €  s DPH  29. máj. 2019    Obj.č.38/2019 z 22.05.2019  ZNAČKY, s.r. o.,   J.Ťatliaka 1785,Dolný Kubín 026 01  43931111      29. máj. 2019 
Fak.č.37/05/2019,FD/2019/168   0 Mb Faktúra Náklady na obedy členovia vol.komisie 25.5.19  122.20 €  s DPH  29. máj. 2019    Objednávka č.40/2019  Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ   Olešná č. 464,023 52  37812343      29. máj. 2019 
Fak.č.38/05/2019,FD/2019/169   0 Mb Faktúra Réž.náklady členovia vol.komisií-25.05.19  19.50 €  s DPH  29. máj. 2019    Obj. č. 40/2019  Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ  Olešná č. 464,023 52  37812343      29. máj. 2019 
Objednávka - pošt.poukazy na účet obce   0 Mb Objednávka Poštové poukazy na účet       29. máj. 2019      SP, a. s.,   Lovinského 35,Bratislava 817 11    Štefan Cudrák   starosta obce  29. máj. 2019 
Zml.o nájme priest.a inv.KD-rod.osl. pdf  562.78 Kb Zmluva Zml.o nájme priest.a inv.KD-rod.oslava  30.00 €  s DPH  29. máj. 2019      Prenajímateľ: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  29. máj. 2019 
Zml.o výpožičke kompostéra pdf  675.16 Kb Zmluva Zml.o výpožičke kompostéra      28. máj. 2019      Požičiavateľ: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  28. máj. 2019 
Zml.o združ.dodávke elektriny pdf  1.6 Mb Zmluva Zml.o združ. dodávke elektriny       24. máj. 2019      Stredoslovenská energetika, a.s.,   Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47  51865467  Štefan Cudrák   starosta obce  24. máj. 2019 
Objednávka č. 40/2019   0 Mb Objednávka Strav.počas kon. volieb:25.05.2019     
 
    ZŠ s MŠ  Olešná č. 464,023 52  37812343  Štefan Cudrák   starosta obce  24. máj. 2019 
Fak.č.05190118,FD/2019/165   0 Mb Faktúra Zber,prepr.znešk.zmes.kom.odp.  1747.79 €  s DPH  24. máj. 2019      Združenie TKO Semeteš, n. o.,   Semeteš č. 439,023 54 Turzovka  36137952      24. máj. 2019 
Fak.č.1945931,FD/2019/166   0 Mb Faktúra Prenájom rohoží 22.4.19-19.5.2019  31.97 €  s DPH  24. máj. 2019      Lindström, s. r. o.,   Orešianska ulica č. 3,Trnava 917 01  35742364      24. máj. 2019 
Objednávka č. 39/2019   0 Mb Objednávka Výroba a tlač nálepiek na ozn. kompost.   318.00 €  s DPH  22. máj. 2019      Lucia Baričáková - LB reklama  Vysoká nad Kysucou 46,023 55  51487781  Štefan Cudrák   starosta obce  23. máj. 2019 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>