Zoznam dokumentov Obec Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
11/2021   0 Mb Objednávka rekonštrukcia kanalizácie - budova OcÚ Krasňany  2870.00 €  s DPH  12. apr. 2021      Ján Lupták  Zádubnie 33, 010 03 Žilina  45484104  Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  13. apr. 2021 
HM 05/2021 pdf  609.95 Kb Zmluva Nájom hrobového miesta č. 109  20.00 €  s DPH  15. mar. 2021      Eva Bielková  Krasňany    Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  06. apr. 2021 
037/2021   0 Mb Faktúra dotácia na stravu za 02/2021  889.20 €  s DPH  03. mar. 2021      Základná škola s materskou školou Krasňany  Krasňany 19, 013 03 Varín  42221897      01. apr. 2021 
036/2021   0 Mb Faktúra príspevok na stravovanie dôchodcov 02/2021  39.50 €  s DPH  03. mar. 2021      Základná škola s materskou školou Krasňany  Krasňany 19, 013 03 Varín  42221897      01. apr. 2021 
038/2021   0 Mb Faktúra kancelárske potreby  187.45 €  s DPH  04. mar. 2021      Tibor Varga TSV PAPIER  Vajanského 80, 984 01 Lučenec  32627211      01. apr. 2021 
039/2021   0 Mb Faktúra skartovačka, 1ks; respirátor, 1000 ks  568.81 €  s DPH  04. mar. 2021      Tibor Varga TSV PAPIER  Vajanského 80, 984 01 Lučenec  32627211      01. apr. 2021 
040/2021   0 Mb Faktúra aktualizačný poplatok za mapový portál  300.00 €  s DPH  04. mar. 2021  31/2016, 11/2017    MAPA Slovakia Digital, s.r.o.  Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214  45325600      01. apr. 2021 
041/2021   0 Mb Faktúra služby pevnej a mobilnej siete 02/2021  86.90 €  s DPH  05. mar. 2021  35/2019, 28/2020    Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469      01. apr. 2021 
042/2021   0 Mb Faktúra činnosť zodpovednej osoby 02/2021  34.80 €  s DPH  08. mar. 2021  23/2020    EuroTRADING, s.r.o.  Muškátová 38/495, 040 11 Košice  44031483      01. apr. 2021 
043/2021   0 Mb Faktúra mobilný internet 08.02.2021 - 07.03.2021  25.58 €  s DPH  12. mar. 2021  32, 33, 34/2019    Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469      01. apr. 2021 
044/2021   0 Mb Faktúra poštové služby - úver poštovného 02/2021  123.45 €  s DPH  12. mar. 2021      Slovenská pošta, a.s.  Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  36631124      01. apr. 2021 
024/2021   0 Mb Faktúra poistné 23.03.2021 - 22.03.2022  158.76 €  s DPH  17. feb. 2021  10/2012    Generali poisťovňa, a.s.  Lamačská cesta 3/A, 841 01 Bratislava  35709332      31. mar. 2021 
025/2021   0 Mb Faktúra zmesový komunálny odpad 01/2021  2083.38 €  s DPH  18. feb. 2021  30/2019    T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      31. mar. 2021 
026/2021   0 Mb Faktúra poplatok za uloženie odpadu 01/2021  318.11 €  s DPH  18. feb. 2021  30/2019    T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      31. mar. 2021 
027/2021   0 Mb Faktúra mesačný poplatok Go 10 € 10.02.2021 - 09.03.2021  12.00 €  s DPH  19. feb. 2021  14/2017    Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270      31. mar. 2021 
028/2021   0 Mb Faktúra kompostér 630 l, 50 ks  1723.85 €  s DPH  19. feb. 2021    04/2021  Aldotrade, s.r.o.  Čechy 47, 751 15 Čechy okr. Přerov  24184853      31. mar. 2021 
029/2021   0 Mb Faktúra vypracovanie potrvdenia k projektu  35.00 €  s DPH  22. feb. 2021      Štátna ochrana prírody SR  Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica  17058520      31. mar. 2021 
030/2021   0 Mb Faktúra práca strojom - rozbíjanie ľadu v potoku  93.60 €  s DPH  23. feb. 2021      STAVOINVEST - EU, s.r.o.  Krasňany 359, 013 03 Varín  48027472      31. mar. 2021 
031/2021   0 Mb Faktúra skrine: 1-dverová 1 ks, 2-dverová 5 ks  1900.00 €  s DPH  26. feb. 2021      Štefan Bačinský  Dolná Tižina 214, 013 04  33361398      31. mar. 2021 
032/2021   0 Mb Faktúra dodávka zemného plynu 03/2021  857.00 €  s DPH  01. mar. 2021  16/2019    Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      31. mar. 2021 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>