Zoznam dokumentov Brodské

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytovaní verejných služieb pdf  1.62 Mb Zmluva      
 
    SWAN, a.s.   Landererova 12, 81109 Bratislava  47258314      04. dec. 2019 
Zmluva o poskytovaní verejných služieb pdf  1.63 Mb Zmluva      
 
    SWAN, a.s.  Landererova 12, 81109 Bratislava  47258314      04. dec. 2019 
ZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVY O ODBORNOM VÝKONE PREVÁDZKY VEREJNÉHO VODOVODU pdf  6.14 Mb Zmluva      
 
    BVS, a.s.  Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29   35 850 370      25. nov. 2019 
Zmluva o dielo č.108/2019 pdf  2.21 Mb Zmluva   3513.00 €  s DPH 
 
    AQUAPOL SLOVAKIA, s. r. o.  Nedožerská cesta 1284/36, 97101 Prievidza III   3635040      25. nov. 2019 
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licenie pdf  6.75 Mb Zmluva   1416.00 €  s DPH 
 
    Lomtec.com, a.s.  Líščie údolie 5, 841 01 Bratislava  35795174      25. nov. 2019 
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pdf  3.84 Mb Zmluva      
 
    SIEA  Bajkalská 27, 827 99 Bratislava  00002801      28. okt. 2019 
Zmluva č. PZ002000285585_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pdf  1.14 Mb Zmluva      
 
    BVS, a.s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      15. okt. 2019 
Zmluva o zriadení vecných bremien ev.č. oprávneného: 191474-1818200073-ZoS-VB pdf  1.29 Mb Zmluva      
 
              10. okt. 2019 
Faktúry za obdobie od 1.9.2019 - 30.9.2019 pdf  207.78 Kb Faktúra      
 
              04. okt. 2019 
Kontajner so sanitárnym zariadením pdf  197.12 Kb Objednávka      
 
    SCHAFY, spol. s r.o.  Továrenská 3, 901 01 Malacky  17332575      01. okt. 2019 
Objednávka na spracovanie ŽoNFP pdf  198.99 Kb Objednávka   300.00 €  s DPH 
 
    Gemini Group, s.r.o.  Jégého 8, 821 08 Bratislava  36846244      23. sep. 2019 
Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov pdf  1.26 Mb Zmluva   32930.40 €  s DPH 
 
    PLP FACILITY, s.r.o.  Martina Čulena 710/137, Brodské  50187864      17. sep. 2019 
Obejdnávka CD nosiče pdf  197.11 Kb Objednávka   900.00 €  s DPH 
 
    Tonstudio Rajchman  696 17 Dolní Bojanovice, Česká Republika        11. sep. 2019 
DODATOK č. 2 k zmluve číslo KŽP-PO4-SC431-2017-19/G792 pdf  854.68 Kb Zmluva      
 
              05. sep. 2019 
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1110526 pdf  3.59 Mb Zmluva   48378.26 €  s DPH 
 
    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava  46113177      05. sep. 2019 
Faktúry za obdobie od 1.8.2019 - 31.8.2019 pdf  204.68 Kb Faktúra      
 
              04. sep. 2019 
Kúpna zmluva pdf  297.89 Kb Zmluva      
 
              30. aug. 2019 
Montáž a konfigurácia rádiostaníc pdf  131.66 Kb Objednávka   535.02 €  s DPH 
 
    Jozef Vojtek - ELPRA -technik  Kolónia Hviezda 104, 036 08 Martin  32664192      27. aug. 2019 
Obejdnávka na CD nosiče pdf  135.8 Kb Objednávka   800.00 €  s DPH 
 
    Tonstudio Rajchman  696 17 Dolní Bojanovice, Česká Republika        23. aug. 2019 
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu pdf  17.8 Kb Zmluva      
 
              12. aug. 2019 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>