Zoznam dokumentov Obec Bzince pod Javorinou

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zmluva - zimná údržba MK.pdf pdf  768.35 Kb Zmluva zimná údržba miestnych komunikácií     
 
    Lucia Pašková  Bzince pod Javorinou 398  46898140      30. jan. 2018 
Zmluva o grantovom účte.pdf pdf  324.17 Kb Zmluva zriadenie účtu     
 
    Prima Banka Slovensko a.s.  Žilina, Hodžova 11  31575951      27. aug. 2018 
Zmluva o poskytnutí auditorských služieb.pdf pdf  2.01 Mb Zmluva audit     
 
    N.M.-Audit spol.s.r.o.  Nové Mesto nad Váhom, Piešťanská 1185/25  36307874      28. sep. 2018 
Zmluva o nájme nebytového priestoru.pdf pdf  1.62 Mb Zmluva zmluva o nájme nebytového priestoru č. 01/2018     
 
    Dentalex s.r.o.  Žabokreky nad Nitrou, Školská 569  36284629      15. okt. 2018 
Objednávka 0272018.pdf pdf  729.11 Kb Objednávka kancelárske potreby     
 
    Storage s.r.o.  Nové Mesto nad Váhom Trenčianska 2622/29D        25. okt. 2018 
F-418-2018.pdf pdf  1000.32 Kb Faktúra preprava veľkoobjemového kontajnera     
 
    Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.  Kostolné 390  3413      21. nov. 2018 
Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikáci Ješko.pdf pdf  775.79 Kb Zmluva zimná údržba miestnych komunikácií     
 
    Peter Ješko  Bzince pod javorinou        21. nov. 2018 
Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikáci.pdf pdf  756.62 Kb Zmluva zimná údržba miestnych komunikácií     
 
    Obec Bzince pod Javorinou  Bzince pod Javorinou 348        22. nov. 2018 
Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby.pdf pdf  720.92 Kb Zmluva zimná údržba miestnych komunikácií     
 
    Pavol Nešťák  Bučkovec 1145  30871085      07. jan. 2019 
Zmluva o spolupráci Kúpele Tr. Teplice.pdf pdf  1.74 Mb Zmluva kúpele v regione     
 
    Kúpele Trenčianske Teplice  Trenčianske Teplice, T.G.Masaryka 21        11. jan. 2019 
Zmluva o poskytovaní právnych služieb.pdf pdf  1.09 Mb Zmluva právne služby     
 
    JUDr. Šimon Cibulka, advokát  Trenčín        21. jan. 2019 
Zmluva č.1010122019.pdf pdf  1.59 Mb Zmluva odpady     
 
    Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.  Kostolné 390  34133861      25. jan. 2019 
Zmluva o komisionálnom predaji č.12019.pdf pdf  764.71 Kb Zmluva komisionálny predaj     
 
    Viara Rajnáková MARION  Bratislava, Strakova 228/3  37126792      06. feb. 2019 
F-73/2019   0 Mb Faktúra nahrávanie zvuk. nosiča     
 
    Igor Kolínek          13. feb. 2019 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.pdf pdf  8.4 Mb Zmluva Rekonštrukcia a modernizácia MŠ     
 
    Ministerstvo pôdohospod. SR  Bratislava Dobrovičova 12  00156621      19. feb. 2019 
Zmluva o výpožičke obecného majetku.pdf pdf  1.48 Mb Zmluva športové kabíny     
 
    Obec Bzince pod Javorinou  Bzince pod Javorinou 348  00311456      28. mar. 2019 
Notárska zápisnica.pdf pdf  1005.21 Kb Zmluva vecné bremeno     
 
    Obec Bzince pod Javorinou  Bzince pod Javorinou 348  00311456      10. apr. 2019 
Zmluva o výpožičke.pdf pdf  1.54 Mb Zmluva admin. budova     
 
    Obec Bzince pod Javorinou  Bzince pod Javorinou 348  00311456      10. apr. 2019 
objednávka 5/2019   0 Mb Objednávka spracovanie znaleckého posudku     
 
    TOP HOUSE, s.r.o.  Trenčín, Opatovská 35        02. máj. 2019 
Objednávka 5-2019.pdf pdf  252.98 Kb Objednávka spracovanie znal. posudku     
 
    TOP HOUSE, s.r.o.  Trenčín, Opatovská 35        02. máj. 2019 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>