Zoznam dokumentov Obec Bzince pod Javorinou

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Z2010-06-1 pdf  154.08 Kb Zmluva      
 
    IZOTECH group, spol s.r.o.    36301311      30. mar. 2011 
Zmluva TVS, a.s. jpg  396.05 Kb Zmluva      
 
    Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.  Trenčín, 1.mája 11  36 306 410      16. aug. 2011 
Zmluva o prevádzkovaní vodovodu pdf  988.68 Kb Zmluva      
 
    Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.  Trenčín, 1.mája 11  36 306 410      19. jan. 2012 
F-290-2012.pdf pdf  35.81 Kb Faktúra dokumentácia      
 
    Ing. Milan Durec  Hurbanova 933/5  33946965      24. júl. 2012 
Dodat. k zmluve centr. obce.pdf pdf  331.22 Kb Zmluva Centrum obce     
 
    Ministerstvo podohosp. a rozvoja vid. SR  Dobrovičova 12, Bratislasva  00156621      13. mar. 2013 
F-114-2013.pdf pdf  206.75 Kb Faktúra strava darcom krvi     
 
    Marián Paška PKP          18. mar. 2013 
Dohoda- akt..pdf pdf  212.41 Kb Zmluva dohoda     
 
    Úrad práce soc vecí a rodiny          03. apr. 2013 
Dohoda- akt..pdf pdf  212.41 Kb Zmluva dohoda     
 
    Úrad práce soc. vecí a rodiny  Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 40  2021768397      03. apr. 2013 
Dodatok č.1- stav.dozor.pdf pdf  226.07 Kb Zmluva Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve     
 
    Štefan Hruštinec  Bzince pod Javorinou 973        18. apr. 2013 
Dodatok č.1 - dod. cen. obce.pdf pdf  198.98 Kb Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o dielo     
 
    HOLLSTAV, s.r.o.  Nesluša 294  43 823 734      23. apr. 2013 
Darovacia zmluva TVK.pdf pdf  185.62 Kb Zmluva finančný dar     
 
    Trenčianske vodárne a kanalizácie  ul. 1. mája Trenčín  36302724      06. máj. 2013 
Zmluva Izotech.pdf pdf  926.71 Kb Zmluva obecná tržnica     
 
    Izotech Group, spol s.r.o.  Nové Mesto nad Váhom, Piešťanská 25  36301311      29. máj. 2013 
Dodatok č. 3 k zmluve o NFP Centrum obce pdf  1.32 Mb Zmluva Dodatok č. 3 k zmluve o NFP Centrum obce     
 
    Ministerstvo podohosp. a rozvoja vid. SR  Dobrovičova 12, Bratislasva  00156621      08. júl. 2013 
Dodatok k zmluve o termínovanom úvere.pdf pdf  214.57 Kb Zmluva Dodatok č.1     
 
    Prima banka Slovensko, a.s.  Hodžova 11, 010 11 Žilina  31 575 951      09. júl. 2013 
Dohoda o zabezpečení povinnej práce.pdf pdf  477.12 Kb Zmluva Dohoda o zabezpečení povinnej práce      
 
    Okresný súd Nové Mesto nad Váhom          09. júl. 2013 
F-296-2013.pdf pdf  250.4 Kb Faktúra elektrická energia     
 
    ZSE Energia, a.s.  Čulenova 6, BA  36677281      07. aug. 2013 
Zmluva Co.pdf pdf  612.58 Kb Zmluva výpožička majetku štátu      
 
    Obvodný úrad Ing. Ján Kišš   Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 36  42024102      13. aug. 2013 
Dohoda č.13.pdf pdf  669.6 Kb Zmluva dohoda o poskytnutí príspevku     
 
    Úrad práce sociálnych vecí a rodinyS Nov  Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom  37916394      26. sep. 2013 
Dohoda.pdf pdf  1.01 Mb Zmluva absolventská prax     
 
    Úrad práce soc. vecí a rodiny  Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom  37916394      31. okt. 2013 
doc_1414.pdf pdf  560.3 Kb Zmluva dohoda o absol. praxi     
 
    urad práce soc. vecí a rodiny  Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom  37916394      04. nov. 2013 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>