Zoznam dokumentov Obec Bzince pod Javorinou

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zmluva o nájme hrobového miesta DC643,644 Súpková.pdf pdf  1.28 Mb Faktúra hrobové miesta  30.00 €  s DPH 
 
    Obec Bzince pod Javorinou  Bzince pod Javorinou 348        17. jan. 2020 
Zmluva o nájme hrobového miesta HC B124,125 Valach.pdf pdf  1.27 Mb Zmluva hrobové miesta  30.00 €  s DPH 
 
    Obec Bzince pod Javorinou  Bzince pod Javorinou 348  00311456      15. jan. 2020 
Zmluva o nájme hrobového miesta DC 625,626 Žáková.pdf pdf  1.27 Mb Faktúra hrobové miesta  30.00 €  s DPH 
 
    Obec Bzince pod Javorinou  Bzince pod Javorinou 348  00311456      15. jan. 2020 
F-650/2019   0 Mb Faktúra elektrická energia  -48.31 €  s DPH 
 
    ZSE Energia a. s.  Bratislava, Čulenova 6  36677281      14. jan. 2020 
F-652/2020   0 Mb Faktúra elektrická energia  -440.49 €  s DPH 
 
    ZSE Energia a. s.  Bratislava, Čulenova 6  36677281      14. jan. 2020 
F-653/2019   0 Mb Faktúra elektrická energia  -2.54 €  s DPH 
 
    ZSE Energia a. s.  Bratislava, Čulenova 6  36677281      14. jan. 2020 
F-639/20219   0 Mb Faktúra elektrická energia  233.83 €  s DPH 
 
    SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  Bratislava, Plynárenská 7A  36807702      14. jan. 2020 
F-642/2019   0 Mb Faktúra telefónne poplatky  68.16 €  s DPH 
 
    Slovak Telekom a.s.  Bratislava, Bajkalská28  35763469      14. jan. 2020 
F-641/2019   0 Mb Faktúra telefónne poplatky  49.08 €  s DPH 
 
    Slovac Telekom a.s.  Bratislava, Bajkalská28  35763469      14. jan. 2020 
F-644/2019   0 Mb Faktúra paleta euro  638.64 €  s DPH 
 
    Stabilit s.r.o.  Nové Mesto nad Váhom Ľ.Podjavorinskej 9  31102361      14. jan. 2020 
F-643/2019   0 Mb Faktúra internetový prístup  169.00 €  s DPH 
 
    Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.  Bratislava, Einsteinova 21  42171717      14. jan. 2020 
F-484/2019   0 Mb Faktúra kniha Čarovné Stredné Považie  1155.00 €  s DPH 
 
    CBS spol,s.r.o.  Kynceľová 54  36754749      14. jan. 2020 
F-634/2019   0 Mb Faktúra výložník  122.50 €  s DPH 
 
    Elektroinštala spol.s.r.o  Nové Mesto nad Váhom Odborárska 27  36324116      14. jan. 2020 
F-633/2019   0 Mb Faktúra tonery  43.70 €  s DPH 
 
    GALAX Group s. r. o.  Nové Mesto nad Váhom Mostová 2046/37  44858892      14. jan. 2020 
F-645/2019   0 Mb Faktúra právne služby  300.00 €  s DPH 
 
    JUDr. Šimon Cibulka, advokát  Trenčín, Hodžova 53  42373646      14. jan. 2020 
F-654/2019   0 Mb Faktúra elektrická energia  29.14 €  s DPH 
 
    ZSE Energia a. s.  Bratislava, Čulenova 6  36677281      14. jan. 2020 
F-651/2019   0 Mb Faktúra elektrická energia  104.23 €  s DPH 
 
    ZSE Energia a. s.  Bratislava, Čulenova 6  36677281      14. jan. 2020 
F-664/2019   0 Mb Faktúra elektrická energia  293.89 €  s DPH 
 
    ZSE Energia a. s.  Bratislava, Čulenova 6  36677281      14. jan. 2020 
F-663/2019   0 Mb Faktúra elektrická energia  31.74 €  s DPH 
 
    SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  Bratislava, Plynárenská 7A  36807702      14. jan. 2020 
F-662/2019   0 Mb Faktúra elektrická energia  107.92 €  s DPH 
 
    SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  Bratislava, Plynárenská 7A  36807702      14. jan. 2020 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>