Zoznam dokumentov Obec Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
23/2012 - Dodatok č. 1 pdf  587.24 Kb Zmluva príspevok na podporu zamestnanosti      11. júl. 2012  22/2012    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina  Hurbanova 16, 010 01 Žilina  37905473  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  11. júl. 2012 
19/2012 pdf  170.69 Kb Zmluva zber použitého šatstva      02. aug. 2012      Mišutka Zdeno  Hovzdnica 357, 013 56  40068617  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  03. aug. 2012 
37/2011 pdf  802.45 Kb Zmluva Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov      14. nov. 2011      ARBOREKO, s.r.o.  nA váPENICU 425/45, 013 11 Lietavská Lúčka  43889042  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  14. nov. 2011 
26/2012 pdf  2.75 Mb Zmluva výstavba verejného priestranstva      09. aug. 2012      AXELENT, s.r.o.  Na úboč 224/10, 013 06 Terchová  44275005  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  13. aug. 2012 
25/2012 pdf  1.8 Mb Zmluva oprava miestnych komunikácií      27. júl. 2012      Doprastav, a.s.  Drieňová 27, 826 56 Bratislava  31333320  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  13. aug. 2012 
27/2012 Dodatok č. 1 pdf  391 Kb Zmluva výstavba verejného priestranstva      24. máj. 2012  13/2012    C.E.I. consulting, a.s.  Klariská 7, 811 03 Bratislava  35926856  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  21. aug. 2012 
29/2012 pdf  1.19 Mb Zmluva dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Dom služieb      23. aug. 2012      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽIlina  36403008  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  30. aug. 2012 
30/2012 pdf  1.19 Mb Zmluva dodávka a distribúcia elektriny - Futbalový klub      23. aug. 2012      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽIlina  36403008  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  30. aug. 2012 
31/2012 pdf  1.2 Mb Zmluva dodávka a distribúcia elektriny - Krasňany 89      23. aug. 2012      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽIlina  36403008  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  30. aug. 2012 
32/2012 pdf  1.2 Mb Zmluva dodávka a distribúcia elektriny - požiarna zbrojni      23. aug. 2012      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽIlina  36403008  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  30. aug. 2012 
33/2012 pdf  1.21 Mb Zmluva dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlen      23. aug. 2012      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽIlina  36403008  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  30. aug. 2012 
34/2012 pdf  1.21 Mb Zmluva dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku      23. aug. 2012      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽIlina  36403008  Ing. Miroslav BIelka  starosta obce  30. aug. 2012 
35/2012 pdf  1.22 Mb Zmluva dodávka a distribúcia elektriny - športový areál      23. aug. 2012      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽIlina  36403008  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  30. aug. 2012 
37/2012 pdf  577.63 Kb Zmluva určenie platcu faktúr za vodné      25. sep. 2012      SEVAK, a.s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  25. sep. 2012 
40/2012 Dodatok č. 1 pdf  683.43 Kb Zmluva k zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (A)      08. okt. 2012  34/2011    Prima banka Slovensko, a.s.  Hodžova 11, 010 11 Žilina  31575951  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  09. okt. 2012 
42/2012 Dodatok č. 1 pdf  722.83 Kb Zmluva k zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)      08. okt. 2012  39/2011    Prima banka Slovensko, a.s.  Hodžova 11, 010 11 Žilina  31575951  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  09. okt. 2012 
41/2012 Dodatok č.1 pdf  677.04 Kb Zmluva k zmluve o termínovanom úvere      08. okt. 2012      Prima banka Slovensko, a.s.  Hodžova 11, 010 11 Žilina  31575951  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  09. okt. 2012 
08/2012   0 Mb Objednávka autobusová doprava Střítež - Krasňany       10. okt. 2012      Veolia Transport Morava, a.s.  Staré Město 93, 739 61 Třinec, ČR  25827405  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  11. okt. 2012 
43/2012 pdf  99.88 Kb Zmluva odber elektroodpadu      04. okt. 2012      Peter Bolek - EKORAY  Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo  10846671  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  15. okt. 2012 
36/2011 pdf  1.24 Mb Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb v PRV SR 2007-2013      21. okt. 2011      Profi Poľno, s.r.o.  Žerotínová bašta 1, 940 01 Nové Zámky  44540183  Ing. Miroslav Bielka  starosta obce  21. okt. 2011 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>