Zoznam dokumentov Obec Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
HM 14/2020 pdf  313.52 Kb Zmluva Nájom hrobového miesta č. 72      25. jún. 2020      Marta Pastoroková  Žilina    Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  03. júl. 2020 
HM 15/2020 pdf  310.07 Kb Zmluva Nájom hrobového miesta č. 85  10.00 €  s DPH  29. jún. 2020      Marcela Moravčíková  Nededza    Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  03. júl. 2020 
086/2020   0 Mb Faktúra montáž IP kamery  588.00 €  s DPH  27. máj. 2020      VJ control, s.r.o.  Pltnícka 995/28, 013 03 Varín  47225432      24. jún. 2020 
087/2020   0 Mb Faktúra bezkontaktný digitálny teplomer, 2 ks  104.96 €  s DPH  27. máj. 2020      Eurodrogeria s.r.o.  Búčska cesta 266/4, 943 42 Gbelce  51756277      24. jún. 2020 
088/2020   0 Mb Faktúra dodávka zemného plynu 06/2020  1041.00 €  s DPH  01. jún. 2020  16/2019    Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      24. jún. 2020 
089/2020   0 Mb Faktúra vodné a stočné 11/2019 - 05/2020 budova OCÚ  207.04 €  s DPH  01. jún. 2020      Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297      24. jún. 2020 
090/2020   0 Mb Faktúra vodné a stočné 11/2019 - 05/2020 Požiarna zbrojnic  4.81 €  s DPH  01. jún. 2020      Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297      24. jún. 2020 
091/2020   0 Mb Faktúra vodné a stočné 11/2019 - 05/2020 cintorín  4.85 €  s DPH  01. jún. 2020      Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297      24. jún. 2020 
092/2020   0 Mb Faktúra záverečný audit k 31.12.2019  1000.00 €  s DPH  02. jún. 2020  16/2020    AT - AUDIT, s.r.o.  M. Hattlu 2298/19, 026 01 Dolný Kubín  31623824      24. jún. 2020 
093/2020   0 Mb Faktúra predplatné Záhradkár, Slovenka, Život  71.84 €  s DPH  05. jún. 2020      Slovenská pošta, a.s.  Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  36631124      24. jún. 2020 
094/2020   0 Mb Faktúra služby pevnej a mobilnej siete 05/2020  71.99 €  s DPH  08. jún. 2020  23/2017, 32/2018    Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469      24. jún. 2020 
095/2020   0 Mb Faktúra údržba a správa PC siete 06/2020  108.00 €  s DPH  09. jún. 2020  09/2011    OK COMP, s.r.o.  Na Priekope 41, 010 01 Žilina  36408379      24. jún. 2020 
096/2020   0 Mb Faktúra elektrina 05/2020 vyúčtovanie - preplatok  188.70 €  s DPH  10. jún. 2020  03/2019, 01/2020    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      24. jún. 2020 
097/2020   0 Mb Faktúra elektrina 05/2020 vyúčtovanie - preplatok  76.75 €  s DPH  11. jún. 2020  03/2019, 01/2020    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      24. jún. 2020 
098/2020   0 Mb Faktúra elektrina 05/2020 vyúčtovanie - preplatok  103.86 €  s DPH  11. jún. 2020  03/2019, 01/2020    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      24. jún. 2020 
099/2020   0 Mb Faktúra poplatok za poskytnutie informácie audítorovi  60.00 €  s DPH  11. jún. 2020      Prima banka Slovensko, a.s.  Hodžova 11, 010 11 Žilina  31575951      24. jún. 2020 
100/2020   0 Mb Faktúra strava hasičom po zásahu, 16 sj  67.20 €  s DPH  12. jún. 2020      J.E.M., s.r.o.  Martinčekova 128, 013 03 Varín  36424684      24. jún. 2020 
101/2020   0 Mb Faktúra mobilný internet 08.05.2020 - 07.06.2020  25.58 €  s DPH  15. jún. 2020  32, 33, 34/2019    Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469      24. jún. 2020 
102/2020   0 Mb Faktúra vodné 11/2019 - 05/2020 Dom kultúry č. 89  13.09 €  s DPH  15. jún. 2020      Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297      24. jún. 2020 
HM 12/2020 pdf  298.32 Kb Zmluva Nájom hrobového miesta č. 118  20.00 €  s DPH  19. jún. 2020      Terézia Cigánikoví  Krasňany    Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  22. jún. 2020 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>