Zoznam dokumentov Obec Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
246/2021   0 Mb Faktúra spracovanie ZaD č. 7 ÚPN O Krasňany  4320.00 €  s DPH  20. dec. 2021  23/2021    Ing. arch. Peter Krajč  Žitná 13, 010 01 Žilina  33339121      04. jan. 2022 
247/2021   0 Mb Faktúra mesačný poplatok Go 10 € 10.12.2021 - 09.01.2022  12.00 €  s DPH  20. dec. 2021  14/2017    Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270      04. jan. 2022 
248/2021   0 Mb Faktúra zmesový komunálny odpad 11/2021  1551.25 €  s DPH  20. dec. 2021  30/2019    T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      04. jan. 2022 
249/2021   0 Mb Faktúra poplatok za uloženie odpadu 11/2021  400.84 €  s DPH  20. dec. 2021  30/2019    T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      04. jan. 2022 
250/2021   0 Mb Faktúra dotácia na stravu za 12/2021  235.30 €  s DPH  21. dec. 2021      Základná škola s materskou školou Krasňany  Krasňany 19, 013 03 Varín  42221897      04. jan. 2022 
251/2021   0 Mb Faktúra príspevok na stravovanie dôchodcov 12/2021  55.50 €  s DPH  21. dec. 2021      Základná škola s materskou školou Krasňany  Krasňany 19, 013 03 Varín  42221897      04. jan. 2022 
252/2021   0 Mb Faktúra Office Home and Business 2019ESD pre stavebný úrad  199.00 €  s DPH  22. dec. 2021      OK COMP, s.r.o.  Na Priekope 41, 010 01 Žilina  36408379      04. jan. 2022 
253/2021   0 Mb Faktúra tlač a kompletovanie kalendára, 500 ks  1560.00 €  s DPH  22. dec. 2021      O.point, s.r.o.  Dlhá 923/88 B, 010 09 Žilina  46157964      04. jan. 2022 
254/2021   0 Mb Faktúra inštalácia kábla ku kamere  166.56 €  s DPH  30. dec. 2021      VJ control, s.r.o.  Mojš 139, 010 01  47225432      04. jan. 2022 
HM 42/2021 pdf  586.94 Kb Zmluva Nájom hrobového miesta č. 111  10.00 €  s DPH  13. dec. 2021      Jana Tavačová  Krasňany    Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  31. dec. 2021 
226/2021   0 Mb Faktúra nájom za rok 2021  563.63 €  s DPH  26. nov. 2021      Slovenský pozemkový fond  Búdková 36, 817 15 Bratislava  17335345      22. dec. 2021 
227/2021   0 Mb Faktúra bočné bezpečnostné sklo na autobusovú zastávku  190.00 €  s DPH  30. nov. 2021    17/2021  Viktor Hric - L-DEN Slovakia spol. s r. o.  Kamenná 202/40, 966 22 Lutila  54084491      22. dec. 2021 
228/2021   0 Mb Faktúra vyjadrenie k projektovej dokumentácii  9.90 €  s DPH  02. dec. 2021      TES Media, s.r.o.  Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina  36781657      22. dec. 2021 
229/2021   0 Mb Faktúra dodávka zemného plynu 12/2021  857.00 €  s DPH  02. dec. 2021  16/2019    Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      22. dec. 2021 
231/2021   0 Mb Faktúra údržba a správa PC siete 12/2021  108.00 €  s DPH  03. dec. 2021  09/2011    OK COMP, s.r.o.  Na Priekope 41, 010 01 Žilina  36408379      22. dec. 2021 
232/2021   0 Mb Faktúra služby pevnej a mobilnej siete 11/2021  100.80 €  s DPH  06. dec. 2021  35/2019, 28/2020    Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469      22. dec. 2021 
233/2021   0 Mb Faktúra príspevok na stravovanie dôchodcov 11/2021  78.00 €  s DPH  07. dec. 2021      Základná škola s materskou školou Krasňany  Krasňany 19, 013 03 Varín  42221897      22. dec. 2021 
234/2021   0 Mb Faktúra dotácia na stravu za 11/2021  162.50 €  s DPH  07. dec. 2021      Základná škola s materskou školou Krasňany  Krasňany 19, 013 03 Varín  42221897      22. dec. 2021 
235/2021   0 Mb Faktúra činnosť zodpovednej osoby 12/2021  34.80 €  s DPH  08. dec. 2021  23/2020    EuroTRADING, s.r.o.  Muškátová 38/495, 040 11 Košice  44031483      22. dec. 2021 
236/2021   0 Mb Faktúra Obecné noviny na rok 2022  98.80 €  s DPH  08. dec. 2021      INPROST, s.r.o.  Smrečianska 29, 811 05 Bratislava  31363091      22. dec. 2021 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>