Zoznam dokumentov Obec Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
HM 02/2020 pdf  31.43 Kb Zmluva nájom hrobového miesta č. 1175      03. mar. 2020      Magdaléna Slivková  Varín    Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  20. mar. 2020 
HM 03/2020 pdf  31.64 Kb Zmluva nájom hrobového miesta č. 1081      11. mar. 2020      František Hliník  Krasňany    Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  20. mar. 2020 
HM 04/2020 pdf  31.46 Kb Zmluva nájom hrobového miesta č. 1268      11. mar. 2020      František Hliník  Krasňany    Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  20. mar. 2020 
HM 05/2020 pdf  31.43 Kb Zmluva nájom hrobového miesta č. 2068      11. mar. 2020      František Hliník  Krasňany    Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  20. mar. 2020 
12/2020 pdf  2.65 Mb Zmluva poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR  3000.00 €  s DPH  19. mar. 2020      Dobrovoľná požiarna ochrana SR  Kutuzovova 17, 831 03 Bratislaa 3  00177474  Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  19. mar. 2020 
021/2020   0 Mb Faktúra elektrina 01/2020 vyúčtovanie - nedoplatok  143.80 €  s DPH  17. feb. 2020  03/2019, 01/2020    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1  46113177      12. mar. 2020 
022/2020   0 Mb Faktúra publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve  33.00 €  s DPH  17. feb. 2020      Regionálne vzdelávacie centrum Martin  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin  31938434      12. mar. 2020 
023/2020   0 Mb Faktúra mesačný poplatok Flex 10 € 10.02.2020 - 09.03.2020  11.00 €  s DPH  20. feb. 2020  14/2017    Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270      12. mar. 2020 
025/2020   0 Mb Faktúra poplatok za uloženie odpadu 01/2020  230.60 €  s DPH  21. feb. 2020      T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      12. mar. 2020 
024/2020   0 Mb Faktúra zmesový komunálny odpad 01/2020  1963.33 €  s DPH  21. feb. 2020      T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      12. mar. 2020 
026/2020   0 Mb Faktúra príprava žiadosti o NFP (Program rozvoja vidieka 2  300.00 €  s DPH  24. feb. 2020      TENDERnet, s.r.o.  M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina  50139088      12. mar. 2020 
027/2020   0 Mb Faktúra tlačivá Potvrdenie o pobyte, 100 ks  34.12 €  s DPH  02. mar. 2020      Centrum polygrafických služieb  Sklabinská 1, 836 01 Bratislava  42272360      12. mar. 2020 
028/2020   0 Mb Faktúra dodávka zemného plynu 03/2020   1041.00 €  s DPH  02. mar. 2020  16/2019    Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      12. mar. 2020 
029/2020   0 Mb Faktúra aktualizácia mapového portálu obce  300.00 €  s DPH  02. mar. 2020  31/2016, 11/2017    MAPA Slovakia Digital, s.r.o.  Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava  45325600      12. mar. 2020 
030/2020   0 Mb Faktúra prehliadka a servis plynových zariadení   235.00 €  s DPH  03. mar. 2020    04/2020  Vladimír Imrich  Nitrianska 1/57, 010 08 Žilina  36972576      12. mar. 2020 
031/2020   0 Mb Faktúra prehliadka a skúška tlakových zariadení  520.80 €  s DPH  04. mar. 2020      Ing. Peter Turčan - Rekon  Baničova 15, 010 15 Žilina  10948562      12. mar. 2020 
032/2020   0 Mb Faktúra príspevok na stravovanie dôchodcov 02/2020   65.00 €  s DPH  04. mar. 2020      Základná škola s materskou školou  Krasňany 19, 013 03 varín  42221897      12. mar. 2020 
033/2020   0 Mb Faktúra dotácia na stravu za 02/2020   1082.40 €  s DPH  04. mar. 2020      Základná škola s materskou školou  Krasňany 19, 013 03 varín  42221897      12. mar. 2020 
04/2020   0 Mb Objednávka prehliadka a servis plynových zariadení  235.00 €  s DPH  27. feb. 2020      Vladimír Imrich  Nitrianska 1593/1, 010 08 Žilina  36972576  Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  27. feb. 2020 
005/2020   0 Mb Faktúra PD rekonštrukcia elektroinštalácie budovy OcÚ  1500.00 €  bez DPH  23. jan. 2020    02/2020  X projekt, s.r.o.  Tatranská 3110/10, 010 08 Žilina  47914602      25. feb. 2020 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>