Zoznam dokumentov Obec Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
275/2022   0 Mb Faktúra zmesový komunálny odpad 12/2022  2868.38 €  s DPH  13. jan. 2023  30/2019    T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      03. feb. 2023 
276/2022   0 Mb Faktúra poplatok za uloženie odpadu 12/2022  654.72 €  s DPH  13. jan. 2023  30/2019    T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      03. feb. 2023 
270/2022   0 Mb Faktúra vyúčtovanie elektriny - nedoplatok  661.56 €  s DPH  12. jan. 2023  02/2021    Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  51865467      20. jan. 2023 
267/2022   0 Mb Faktúra mesačný prenájom zariadenia Canon (stavebný úrad)  48.23 €  s DPH  02. jan. 2023  27/2022    COPYTECH, s.r.o.  Porúbka 84, 013 11  46904913      18. jan. 2023 
268/2022   0 Mb Faktúra služby pevnej a mobilnej siete 12/2022  71.74 €  s DPH  04. jan. 2023  30/2022, 31/2022    Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469      18. jan. 2023 
269/2022   0 Mb Faktúra úver poštovného 12/2022 (stavebný úrad)  319.00 €  s DPH  12. jan. 2023      Slovenská pošta, a.s.  Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  36631124      18. jan. 2023 
273/2022   0 Mb Faktúra paušál 01/2023 (stavebný úrad)  14.00 €  s DPH  13. jan. 2023  10/2021, 20/2021    Slovanet, a.s.  Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava  35954612      18. jan. 2023 
271/2022   0 Mb Faktúra mobilný internet 08.12.2022 - 07.01.2023  26.69 €  s DPH  13. jan. 2023  14,15/2021, 34/2019    Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469      18. jan. 2023 
272/2022   0 Mb Faktúra dodávka zemného plynu - vyúčtovanie (nedoplatok)  2588.49 €  s DPH  13. jan. 2023  16/2019    Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      18. jan. 2023 
274/2022   0 Mb Faktúra prenájom pozemku za rok 2022  94.77 €  s DPH  13. jan. 2023      Alica Hornungová - Pongráczová  Svätoplukova 16, 010 01 Žilina        18. jan. 2023 
257/2022   0 Mb Faktúra zameranie polohopisu a výškopisu areál ZŠ a MŠ  200.00 €  s DPH  13. dec. 2022      Geora, s.r.o.  Zábrežná 92/83, 010 14 Žilina  47582251      28. dec. 2022 
259/2022   0 Mb Faktúra mobilný internet 08.11.2022 - 07.12.2022  26.69 €  s DPH  14. dec. 2022  14,15/2021, 34/2019    Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469      28. dec. 2022 
261/2022   0 Mb Faktúra zmesový komunálny odpad 11/2022  2549.40 €  s DPH  15. dec. 2022  30/2019    T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      28. dec. 2022 
262/2022   0 Mb Faktúra poplatok za uloženie odpadu 11/2022  458.04 €  s DPH  15. dec. 2022  30/2019    T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      28. dec. 2022 
263/2022   0 Mb Faktúra HP ProBook, Office, toner  948.00 €  s DPH  20. dec. 2022      OK COMP, s.r.o.  Na Priekope 41, 010 01 Žilina  36408379      28. dec. 2022 
264/2022   0 Mb Faktúra kancelárske potreby  145.38 €  s DPH  20. dec. 2022      Xepap, spol. s r.o.  Jesenského 4703, 96001 Zvolen  31628605      28. dec. 2022 
265/2022   0 Mb Faktúra mesačný poplatok Go Biznis 12 € 10.12.2022 - 09.01  14.00 €  s DPH  21. dec. 2022  14/2017    Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270      28. dec. 2022 
266/2022   0 Mb Faktúra príspevok na stravovanie dôchodcov 12/2022  87.50 €  s DPH  28. dec. 2022      Základná škola s materskou školou Krasňany  Krasňany 19, 013 03 Varín  42221897      28. dec. 2022 
258/2022   0 Mb Faktúra plastové okná 550 x 870 mm na dom smútku, 4 ks  575.23 €  s DPH  13. dec. 2022    11/2022  Slovaktual,s.r.o.  Dlhá 600/18, 972 13 Nitrianske Pravno  35387556      28. dec. 2022 
35/2022 pdf  278.7 Kb Zmluva nájom nebytových priestorov - stavebný úrad   5500.00 €  bez DPH  16. dec. 2022  12/2021    KRASPLAST AMG, s.r.o.  Krasňany 285, 013 03  36421642  Ing. Jana Žáková, PhD.  starostka obce  21. dec. 2022 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>