Zoznam dokumentov Obec Olešná

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zmluva o nájme pries.a inven.KD pdf  1.42 Mb Zmluva Zmluva o nájme priest. a invent. KD oslava  50.00 €  s DPH  18. jan. 2019      Prenajímateľ: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  18. jan. 2019 
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Z201736193_Z pdf  1023.88 Kb Zmluva Dodatok č. 1 ku KZ Z201736193_Z      18. jan. 2019      Steberg s.r.o.  Topoľnica 292  46604049  Štefan Cudrák   starosta obce  18. jan. 2019 
Vyúč.fa.č.8409764496,FD/2018/392   0 Mb Faktúra Vyúč.plyn r. 2018  -1357.81 €  s DPH  15. jan. 2019      Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,   Mlynské nivy 44/a,Bratislava,825 11  35815256      17. jan. 2019 
Vyúč.fa.č.8409764495,FD/2018/391   0 Mb Faktúra Vyúč. SPP za rok 2018  -11.23 €  s DPH  15. jan. 2019      Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,   Mlynské nivy 44/a,Bratislava,825 11  35815256      17. jan. 2019 
Fak.č. 001/2019,FD/2018/393   0 Mb Faktúra Sprav.a dopĺ.údajov na web.stránku  99.00 €  s DPH  15. jan. 2019  Mand.zml. z 02.01.2015    Mgr. Vladimír Pekár-COBRA  Stred 371, Turzovka 023 54   36947288      17. jan. 2019 
Objednávka č. 9/2019   0 Mb Objednávka Jedálne kupóny zamest.OcÚ  1800.00 €  s DPH  17. jan. 2019      Up Slovensko, s. r.o.,   P.O.Box 109,82005 Bratislava 25  313 966 74  Štefan Cudrák   starosta obce  17. jan. 2019 
Fak.č.7901007126,Fa.č. 15/2019   0 Mb Faktúra Jedálne kupóny zamest.OcÚ   1854.66 €  s DPH  17. jan. 2019    Objednávka č. 9/2019  Up Slovensko, s. r.o.,   Tomášikova 23/D,Bratislava 82101  31396674      17. jan. 2019 
Vyúč.fa.7329751020,FD/2018/378   0 Mb Faktúra Vyúčtov. SSE r. 2018  -5.90 €  s DPH  10. jan. 2019      Stredoslovenská energetika, a.s.,   Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47  36403008      16. jan. 2019 
Vyúč.fa.č.7213057029,FD/2018/379   0 Mb Faktúra Vyúčtovanie SSE r.2018  -495.80 €  s DPH  10. jan. 2019      Stredoslovenská energetika, a.s.,   Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47  36403008      16. jan. 2019 
Vyúč.fak.č.7213069048,FD/2018/380   0 Mb Faktúra Vyúčtovanie SSE r. 2018  -237.92 €  s DPH  10. jan. 2019      Stredoslovenská energetika, a.s.,   Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47  36403008      16. jan. 2019 
Vyúčt.fak. č.7303593028,FD/2018/381   0 Mb Faktúra Vyúčtovanie SSE r. 2018  -0.62 €  s DPH  10. jan. 2019      Stredoslovenská energetika, a.s.,   Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47  36403008      16. jan. 2019 
Vyúčt. fa.č.7307996023,FD/2018/382   0 Mb Faktúra Vyúčtovanie SSE r. 2018  2010.92 €  s DPH  10. jan. 2019      Stredoslovenská energetika, a.s.,   Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47  36403008      16. jan. 2019 
Vyúčt.fa.č.7213030029,FD/2018/383   0 Mb Faktúra Vyúčtovanie SSE r. 2018  266.71 €  s DPH  10. jan. 2019      Stredoslovenská energetika, a.s.,   Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47  36403008      16. jan. 2019 
Vyúč.fa.č.7213067030,FD/2018/384   0 Mb Faktúra Vyúčtovanie SSE r. 2018  35.98 €  s DPH  10. jan. 2019      Stredoslovenská energetika, a.s.,   Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47  36403008      16. jan. 2019 
Vyúčt.fa.č.7311594023,FD/2018/385   0 Mb Faktúra Vyúčtovanie SSE r. 2018  406.08 €  s DPH  10. jan. 2019      Stredoslovenská energetika, a.s.,   Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47  36403008      16. jan. 2019 
Vyúčt. fak.č.7213068030,FD/2018/386   0 Mb Faktúra Vyúčtovanie SSE r. 2018  -2.38 €  s DPH  10. jan. 2019      Stredoslovenská energetika, a.s.,   Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47  36403008      16. jan. 2019 
Vyúč.fak.č.7213070029,FD/2018/387   0 Mb Faktúra Vyúčtovanie SSE r. 2018  809.25 €  s DPH  10. jan. 2019      Stredoslovenská energetika, a.s.,   Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47  36403008      16. jan. 2019 
Vyúčt. fak.č.7213072029,FD/2018/388   0 Mb Faktúra Vyúčtovanie SSE r. 2018  5.13 €  s DPH  10. jan. 2019      Stredoslovenská energetika, a.s.,   Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47  36403008      16. jan. 2019 
Vyúč.fak.č.7213066029,FD/2018/389   0 Mb Faktúra Vyúčtovanie SSE r. 2018  -113.22 €  s DPH  10. jan. 2019      Stredoslovenská energetika, a.s.,   Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47  36403008      16. jan. 2019 
Vyúč.fak.č.4544898002,FD/2018/390   0 Mb Faktúra Vyúčtovanie SSE r. 2018  3.19 €  s DPH  10. jan. 2019      Stredoslovenská energetika, a.s.,   Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47  36403008      16. jan. 2019 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>