Zoznam dokumentov Obec Olešná

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Fak.č. 2021002,FD/2021/17   0 Mb Faktúra Oprava ver. osvetlenia v obci   117.30 €  s DPH  22. jan. 2021      ELEKTRO Anna Pončková  Podvysoká 334,023 57  34592385      22. jan. 2021 
Fak.č.6200489,FD/2021/18   0 Mb Faktúra Aktual.programov na CD   16.80 €  s DPH  22. jan. 2021      Topset Solutions s.r.o.,   Hollého 2366/25B,Stupava 90031  46919805      22. jan. 2021 
Fak.č.01210005,FD/2021/19   0 Mb Faktúra Zber,preprava a znešk.zmes.kom.odpadu  1311.90 €  s DPH  22. jan. 2021      Združenie TKO Semeteš n. o.  Semeteš č. 439,023 54 Turzovka   36137952      22. jan. 2021 
Objednávka č. 7/2021   0 Mb Objednávka Ochranné a dezin. pomôcky Covid 19   926.57 €  s DPH  21. jan. 2021      WAY-COPY SK, s.r.o.,  Nižný Kelčov 885,Vysoká nad Kysucou 02355  47505371  Štefan Cudrák   starosta obce  22. jan. 2021 
Objednávka č. 8/2021   0 Mb Objednávka Posypový materiál na MK      22. jan. 2021      SAKSON BETON s.r.o.  Staškov 805,023 53  44554451  Štefan Cudrák   starosta obce  22. jan. 2021 
Fak.č.20210085,FD/2021/16   0 Mb Faktúra Ochranné a dezin. pomôcky Covid 19   926.57 €  s DPH  21. jan. 2021    Objednávka č. 7/2021  WAY-COPY SK, s.r.o.,  Nižný Kelčov 885,Vysoká nad Kysucou 02355  47505371      22. jan. 2021 
Zml. o dobr. činnosti - test.23.1.-24.1.21 pdf  605.61 Kb Zmluva Zml. o dobr.činnosti-test. 23.1.-24.1.2021  200.00 €  s DPH  19. jan. 2021      Organizácia: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  22. jan. 2021 
Zml.o posky. služieb nemocnica.pdf pdf  2.04 Mb Zmluva Zml.o poskytovaní služieb (nemocnica)skrín.n  1489.00 €  s DPH  20. jan. 2021      Poskytovateľ:Kysucká nemocnica s poliklinikou  Palárikova 2311,022 16 Čadca  17335469  Štefan Cudrák   starosta obce  21. jan. 2021 
Zmluva o dobr.činnosti- testovanie pdf  2.15 Mb Zmluva Zmluva o dobrovoľ.činnosti -testovanie   200.00 €  s DPH  19. jan. 2021      Organizácia: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  21. jan. 2021 
Zmluva o dobr.činnosti- testovanie pdf  1.72 Mb Zmluva Zmluva o dobrovoľ.činnosti -testovanie   200.00 €  s DPH  19. jan. 2021      Organizácia: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  21. jan. 2021 
Objednávka č. 1/2021   0 Mb Objednávka Kytice pre jubilantov r. 2021  305.76 €  s DPH  20. jan. 2021      Kvetinárstvo, Iveta Obrková   Podvysoká, 023 57 p. Podvysoká     Štefan Cudrák   starosta obce  21. jan. 2021 
Objednávka č. 2/2021   0 Mb Objednávka Darčekové koše jubilanti r. 2021  663.00 €  s DPH  20. jan. 2021      ČESPOL, s.r.o.,   Olešná č. 463, 023 52  44514158  Štefan Cudrák   starosta obce  21. jan. 2021 
Objednávka č. 3/2021   0 Mb Objednávka Darčekové sety jubilanti r. 2021  495.60 €  s DPH  20. jan. 2021      HRD Slovakia, s.r. o.,  Olešná č. 520,023 57 p. Podvysoká   46611045  Štefan Cudrák   starosta obce  21. jan. 2021 
Objednávka č. 4/2021   0 Mb Objednávka Pamätné listy pre jubilantov r. 2021  39.00 €  s DPH  20. jan. 2021      LB Reklama, Lucia Baričáková   Mierová 1742, Čadca 022 01    Štefan Cudrák   starosta obce  21. jan. 2021 
Objednávka č. 5/2021   0 Mb Objednávka Bager na odhŕňanie snehu       21. jan. 2021      SAKSON P + V, s. r. o.,  Staškov 805,023 53  36406341  Štefan Cudrák   starosta obce  21. jan. 2021 
Objednávka č. 6/2021   0 Mb Objednávka Stravné kupóny zamestn.OcÚ  1972.70 €  s DPH  21. jan. 2021      Up Slovensko, s. r.o.,  Tomášikova 23/D,Bratislava 82101  31396674  Štefan Cudrák   starosta obce  21. jan. 2021 
Zál.fak.č.7101006166,FD/2021/15   0 Mb Faktúra Jedálne kupóny pre zamest.   1972.70 €  s DPH  21. jan. 2021    Obj.č.6/2021 z 21.1.2021  Up Slovensko, s. r.o.,  Tomášikova 23/D,Bratislava 82101  31396674      21. jan. 2021 
Zmluva o dobr. činnosti - 23.1.2021 pdf  587.54 Kb Zmluva Zmluva o dobr. činnosti -23.1.2021-24.1.21   200.00 €  s DPH  19. jan. 2021      Organizácia: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  19. jan. 2021 
Dodatok k Zml.o poskyt.ver.služieb pdf  703.05 Kb Zmluva Dodatok k Zml.o poskyt. ver. služieb      19. jan. 2021      Slovak Telekom, a. s.,   Bajkalská 28,Bratislava 817 62  35763469  Štefan Cudrák   starosta obce  19. jan. 2021 
Dodatok k Zml.o poskyt.ver.služ.-balík pdf  1.16 Mb Zmluva Dodatok k Zml.o poskyt. ver. služieb-balík      19. jan. 2021      Slovak Telekom, a. s.,   Bajkalská 28,Bratislava 817 62  35763469  Štefan Cudrák   starosta obce  19. jan. 2021 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>