Zoznam dokumentov Obec Olešná

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zmluva o dielo pdf  1.88 Mb Zmluva Zmluva o dielo   7920.00 €  s DPH  03. aug. 2021  Uzn.OZ č. 142B/2021 z 24.06.2021    Objed.1:Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  04. aug. 2021 
Fak.č. 8707361025,FD/2021/254   0 Mb Faktúra Mesačná platba za plyn, Ol.197  155.00 €  s DPH  02. aug. 2021      Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/a,Bratislava 825 11  35815256      02. aug. 2021 
Fak.č.8707361024,FD/2021/255   0 Mb Faktúra Mesačná platba za plyn, Ol.493  12.00 €  s DPH  02. aug. 2021      Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/a,Bratislava 825 11  35815256      02. aug. 2021 
Fak. č. 3211046280,FD/2021/256   0 Mb Faktúra Vyúčt.-vodné Šatne+soc.zariad. Polgrúň  2.52 €  s DPH  02. aug. 2021      Sevak, a.s.,   Bôrická cesta 1960, Žilina 010 57  36672297      02. aug. 2021 
Fak.č. 3211045878,FD/2021/251   0 Mb Faktúra Vodné -budova OÚ u Rovňanov 493  239.87 €  s DPH  29. júl. 2021      Sevak, a.s.,   Bôrická cesta 1960, Žilina 010 57  36672297      30. júl. 2021 
Fak.č.3211045877,FD/2021/252   0 Mb Faktúra Vodné - centrálny vodom. u Kožák.Olešná  226.51 €  s DPH  29. júl. 2021      Sevak, a.s.,   Bôrická cesta 1960, Žilina 010 57  36672297      30. júl. 2021 
Fak.č.3211045876,FD/2021/253   0 Mb Faktúra Vodné -MŠ+byty u Rovňanov 618  340.86 €  s DPH  29. júl. 2021      Sevak, a.s.,   Bôrická cesta 1960, Žilina 010 57  36672297      30. júl. 2021 
Fak.č.542021,FD/2021/250   0 Mb Faktúra Rekonšt.adm.bud.Olešná 493-elektroinš.povala  810.60 €  s DPH  29. júl. 2021      ELEKTRO FRAN s. r. o.,  Podvysoká 334,023 57  44815280      30. júl. 2021 
Fak.č. 51/2021,FD/2021/248   0 Mb Faktúra Obedy zamestnanci OcÚ 7/2021 -fin.norma  33.25 €  s DPH  29. júl. 2021      ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464  Olešná č. 464,023 52        29. júl. 2021 
Fak.č.52/2021,FD/2021/249   0 Mb Faktúra Obedy zamestnanci 7/2021 - réžia   40.00 €  s DPH  29. júl. 2021      Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Olešná   Olešná č. 464,023 52        29. júl. 2021 
Objednávka č. 37/2021   0 Mb Objednávka Uvítanie detí - vankúšiky   181.74 €  s DPH  29. júl. 2021      LIM PO s. r. o.,   Jesenná 1,Prešov 080 05  36498980  Štefan Cudrák   starosta obce  29. júl. 2021 
Fak.č.1020211817,FD/2021/246   0 Mb Faktúra Odevy pre členov DHZ -Olešná  281.50 €  s DPH  26. júl. 2021      Firesystém, s.r.o.,  Nižná Korňa 501,Korňa 023 21  44543697      27. júl. 2021 
Fak.č.2021216,FD/2021/247   0 Mb Faktúra Motorová nafta   219.60 €  s DPH  26. júl. 2021      TIMEA, s. r. o.,  Olešná č. 701,023 52  36396117      27. júl. 2021 
Darovacia zmluva-jubilant pdf  178.25 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  40.00 €  s DPH  27. júl. 2021  Uzn.OZ č.173/15z 12.06.2015  VZN o posk.dot.a dar. z rozp.  Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  27. júl. 2021 
Darovacia zmluva-jubilant pdf  176.59 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  40.00 €  s DPH  27. júl. 2021  Uzn.OZ č.173/15z 12.06.2015  VZN o posk.dot.a dar. z rozp.  Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  27. júl. 2021 
Darovacia zmluva-jubilant pdf  179.47 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  40.00 €  s DPH  27. júl. 2021  Uzn.OZ č.173/15z 12.06.2015  VZN o posk.dot.a dar. z rozp.  Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  27. júl. 2021 
Darovacia zmluva-jubilant pdf  177.88 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  40.00 €  s DPH  27. júl. 2021  Uzn.OZ č.173/15z 12.06.2015  VZN o posk.dot.a dar. z rozp.  Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  27. júl. 2021 
Dodatok č. 1 k Zmluve č.PHZ-OPK1-2018-002266 pdf  1.82 Mb Zmluva Dodatok č. 1 k Zml. č.PHZ-OPK1-2018-002266      20. júl. 2021  Zml.č. PHZ-OPK1-2018-002266    Poskyt.:Ministerstvo vnútra SR   Pribinova 2,Bratislava 812 72  00151866  Štefan Cudrák   starosta obce  26. júl. 2021 
Fak.č.07210151,FD/2021/245   0 Mb Faktúra Zber,preprava a znešk.zmes.kom.odpadu  1294.02 €  s DPH  26. júl. 2021      Združenie TKO Semeteš n. o.  Semeteš č. 439,023 54 Turzovka   36137952      26. júl. 2021 
Fa č.20210207, FD/2021/241   0 Mb Faktúra prenájom-vibračná doska /60kg/-1 deň  64.80 €  s DPH  19. júl. 2021      SAKSON P + V, s. r. o.,  Staškov 805,023 53  36406341      22. júl. 2021 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>