Zoznam dokumentov Obec Olešná

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Fak.č.8246269785,FD/2019/381   0 Mb Faktúra Mesačná platba za mob.tel.   3.49 €  s DPH  15. nov. 2019      Slovak Telekom, a.s.,   Bajkalská 28,Bratislava 817 62  35763469      15. nov. 2019 
Objednávka č. 71/2019   0 Mb Objednávka Upom.predmety /plaketa, zamat.kaz./      08. nov. 2019      ADVERTA CZ, s.r.o.,   Stromová 2, Piešťany 921 01  44205961  Štefan Cudrák  starosta obce  14. nov. 2019 
Fak.č.190059,FD/2019/380   0 Mb Faktúra Upom.pred.plakety,zam.kaz.  577.50 €  s DPH  14. nov. 2019    Objednávka č. 71/2019 z 8.11.2019  ADVERTA CZ s.r.o.,   Stromová 2,Piešťany 921 01  44205961      14. nov. 2019 
Fak.č.1580276448,FD/2019/378   0 Mb Faktúra Mesačná platba za mob. telef.  40.00 €  s DPH  12. nov. 2019      O2 Slovakia, s. r.o.,   Einsteinova 24,Bratislava 85101  35848863      13. nov. 2019 
Zml.o poskyt.dotácie-nar.dieťaťa pdf  377.34 Kb Zmluva Zml.o poskyt.dotácie-nar.dieťaťa  67.00 €  s DPH  13. nov. 2019      Poskytovateľ: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  v.z.A.Horčičiaková  pracovníčka OcÚ Olešná  13. nov. 2019 
Fak.č.19011902,FD/2019/379   0 Mb Faktúra Odb.seminár-Moderná správa registr.  39.00 €  s DPH  13. nov. 2019      Asociácia správcov registratúry   M.R. Štefánika 310,Nováky 97271  37922190      13. nov. 2019 
Fak.č.1997501,FD/2019/376   0 Mb Faktúra Prenájom rohoží v obci   31.97 €  s DPH  11. nov. 2019      Lindström, s.r.o.,   Orešianska ulica č. 3,Trnava 91701  35 742 364      12. nov. 2019 
Fak.č. 20190914,FD/2019/377   0 Mb Faktúra Prevádzka serveru a domény obecolesna.sk  311.28 €  s DPH  12. nov. 2019      CB Media, s.r.o.,  Zborov nad Bystricou 384,02303Zborov n.Bystricou  46814523      12. nov. 2019 
Zml.o posk.dot. narod.dieťaťa pdf  390.41 Kb Zmluva Zml.o posky. dot.-nar. dieťaťa  67.00 €  s DPH  11. nov. 2019  Uzn.OZ č.107/2013 z 12.4.2013  VZN o posk.dot.a dar. z rozp.  Poskytovateľ: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  v.z.A.Horčičiaková  pracovníčka OcÚ Olešná  11. nov. 2019 
Objednávka č. 70/2019   0 Mb Objednávka Vypr.dopl.vrst.SPF do map. port. m-OBEC  120.00 €  s DPH  08. nov. 2019      MAPA Slovakia Digital, s.r.o.,   Dvojkrížna 49,Bratislava 82106  45325600  Štefan Cudrák  starosta obce  08. nov. 2019 
Fak.č.11190308, FD/2019/371   0 Mb Faktúra Zber,prepr. a znešk.zmes.kom.odp.  2104.63 €  s DPH  08. nov. 2019      Združenie TKO Semeteš, n.o.,   Semeteš č. 439,023 54  36137952      08. nov. 2019 
Fak.č.8245173686,FD/2019/372   0 Mb Faktúra Mesač.platba za pev.linky,inter.na OcÚ  95.63 €  s DPH  08. nov. 2019      Slovak Telekom, a.s.,   Bajkalská 28,Bratislava 817 62  35763469      08. nov. 2019 
Fak.č.2019600,FD/2019/373   0 Mb Faktúra Kamenivo 0/4 V, nakl.kam.,bet.zmes  86.18 €  s DPH  08. nov. 2019      SAKSON -BETON s.r.o.  Staškov 805,023 53  44554451      08. nov. 2019 
Fak.č.20190073,FD/2019/374   0 Mb Faktúra Oprava VO   251.02 €  s DPH  08. nov. 2019      ELEKTRO Anna Pončková  Podvysoká 334,023 57  34592385      08. nov. 2019 
Fak.č.2019067,FD/2019/375   0 Mb Faktúra Právne služby obci za 10/2019  100.00 €  s DPH  08. nov. 2019  Zml.o posk.práv.služieb z 19.10.15    JUDr.Vlasta Lehutová-Advok.kancel.  Matičné námestie 2847/3A,Čadca 02201  42351502      08. nov. 2019 
Fak.č.176/2019,FD/2019/369   0 Mb Faktúra Služby z BOZP a OPP 9,10/19  170.00 €  s DPH  06. nov. 2019  Zmluva o dielo č.02/2016    Ján Pupík P+S  Turzovka -Predmier 348,023 54  22605045      07. nov. 2019 
Darovacia zmluva-jubilant pdf  165.64 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  40.00 €  s DPH  06. nov. 2019  Uzn.OZ č.173/2015 z 12.6.2015  VZN o posk.dot.a dar. z rozp.  Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák  starosta obce  06. nov. 2019 
Fak.č.682/2019,FD/2019/366   0 Mb Faktúra Implem.:Zníž.energ.nár.adm.bud.  1200.00 €  s DPH  04. nov. 2019      Euro Dotácie, a. s.,   Na Šefranici 1280/8,Žilina 01001  36438766      04. nov. 2019 
Fak.č.8687408570,FD/2019/367   0 Mb Faktúra Mesačný odber plynu,odb.miesto Ol. 197  915.00 €  s DPH  04. nov. 2019      Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,   Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava   35815256      04. nov. 2019 
Fak.č.8687408569,FD/2019/368   0 Mb Faktúra Mesačný odber plynu,odb.miesto Ol. 493  12.00 €  s DPH  04. nov. 2019      Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,  Mlynské nivy 44/a,Bratislava 825 11  35815256      04. nov. 2019 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>