Zoznam dokumentov Obec Olešná

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Objednávka č. 19/2021   0 Mb Objednávka zástava EÚ  36.00 €  s DPH  12. apr. 2021      Gajdoš Gabriel  Východná 3, 91108 Trenčín        13. apr. 2021 
Objednávka č. 20/2021   0 Mb Objednávka Diagnostické vyšetr.MOM-testov.17.04.21  504.86 €  s DPH  13. apr. 2021      Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca   Palárikova 2311,022 16 Čadca  17335469      13. apr. 2021 
Fa č.04210058, FD/2021/124   0 Mb Faktúra Zber,preprava a znešk.zmes.kom.odpadu  3081.85 €  s DPH  07. apr. 2021      Združenie TKO Semeteš n. o.  Semeteš č. 439,023 54 Turzovka   36137952      12. apr. 2021 
Fa č. 8280739631, FD/2021/125   0 Mb Faktúra popl.za telekomunikačné služby  91.64 €  s DPH  08. apr. 2021      Slovak Telekom, a. s.,   Bajkalská 28,Bratislava 817 62  35763469      12. apr. 2021 
Fa č.188792021, FD/2021/126   0 Mb Faktúra Monitoring traktorov 03/2021  34.20 €  s DPH  09. apr. 2021      Commander Services s.r.o.,  Žitná 23,Bratislava 831 06  51183455      12. apr. 2021 
Fa č.119722021, FD/2021/127   0 Mb Faktúra Monitoring traktorov 02/2021  34.20 €  s DPH  12. apr. 2021      Commander Services s.r.o.,  Žitná 23,Bratislava 831 06  51183455      12. apr. 2021 
Fa č.0032021, FD/2021/128   0 Mb Faktúra správa,spracovanie,doplň.obsahu webovej stránky  99.00 €  s DPH  12. apr. 2021      Mgr. Vladimír Pekár - COBRA  Stred 371, Turzovka 023 54  36947288      12. apr. 2021 
Fa č.20210123, FD/2021/129   0 Mb Faktúra mat.presbeton hladka  20.90 €  s DPH  12. apr. 2021      K-store, s.r.o.,   Raková 779,023 51  36738603      12. apr. 2021 
Fa č.88099334, FD/2021/130   0 Mb Faktúra Mesačná platba za mob. služby 03/21  2.20 €  s DPH  12. apr. 2021      O2 Slovakia, s.r.o.,           12. apr. 2021 
Fa č.210213, FD/2021/131   0 Mb Faktúra tlač kalendárov-60.výročie školy  500.00 €  s DPH  12. apr. 2021      CORETA a.s.  S.Sakalovej 1428, 014 01 Bytča  43884644      12. apr. 2021 
Objednávka č.18/2021   0 Mb Objednávka Diagnostické vyšetr.MOM-testov.3.4.21  504.86 €  s DPH  30. mar. 2021  zml.o poskytn.služieb z 3.3.21    Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca   Palárikova 2311,022 16 Čadca  17335469  Štefan Cudrák   starosta obce  06. apr. 2021 
Fa č.20210013, FD/2021/114   0 Mb Faktúra členské OCR Kysuce na rok 2021  500.00 €  s DPH  31. mar. 2021      Organ. cestovného ruchu Kysuce  Nám.slobody 30, 022 01 Čadca  42220009      06. apr. 2021 
Fa č.20210706, FD/2021/115   0 Mb Faktúra kanc.papier,respirátory,ochranné pom.  460.20 €  s DPH  31. mar. 2021      WAY-COPY SK, s.r.o.,  Nižný Kelčov 885,Vysoká nad Kysucou 02355  47505371      06. apr. 2021 
Fa č.03210052, FD/2021/116   0 Mb Faktúra Zber,preprava a znešk.zmes.kom.odpadu  1195.15 €  s DPH  31. mar. 2021      Združenie TKO Semeteš n. o.  Semeteš č. 439,023 54 Turzovka   36137952      06. apr. 2021 
Fa č. 2159405, FD/2021/117   0 Mb Faktúra Prenájom rohoží od 01.03.21-28.03.21  33.79 €  s DPH  31. mar. 2021      Lindström, s.r.o.,  Orešianska ulica č. 3, Trnava 91701  35742364      06. apr. 2021 
Fa č.10210002, FD/2021/118   0 Mb Faktúra zabezp.procesu VO:Výroba,dod.mont.javisk.konštr.a   360.00 €  s DPH  31. mar. 2021      EUROKONZULT, s.r.o.,  Kubínska 1104/4,Žilina 010 08  36433306      06. apr. 2021 
Fa č.220210056, FD/2021/119   0 Mb Faktúra Diagnostické vyšetr.MOM-testov.6.3.21 a 20.3.21  1009.72 €  s DPH  06. apr. 2021      Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca   Palárikova 2311,022 16 Čadca  17335469      06. apr. 2021 
Fa č.FV-171/2021, FD/2021/120   0 Mb Faktúra Impl.projektu-zníž.ener.nár.adm.budovy  1200.00 €  s DPH  06. apr. 2021      Euro Dotácie, a.s.,   Na Šefranici 1280/8,Žilina 01001  36438766      06. apr. 2021 
Fa č. 8842533884, FD/2021/121   0 Mb Faktúra odber -zemný plyn 1.4.21-30.4.21  715.00 €  s DPH  06. apr. 2021      Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/a,Bratislava 825 11  35815256      06. apr. 2021 
Fa č.8842533883, FD/2021/122   0 Mb Faktúra odber -zemný plyn 1.4.21-30.4.21 ol.493  12.00 €  s DPH  06. apr. 2021      Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/a,Bratislava 825 11  35815256      06. apr. 2021 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>