Zoznam dokumentov Obec Olešná

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Objednávka e-mailom   0 Mb Objednávka Ochranné trojvrstvové rúška       24. sep. 2020      Kobukrav občianske združenie   Trhovisko 444/6,Dunajská Streda 92901  51285312  Štefan Cudrák   starosta obce  24. sep. 2020 
Fak.č.20200043,FD/2020/271   0 Mb Faktúra Oprava ver. osvetlenia v obci   161.10 €  s DPH  24. sep. 2020      ELEKTRO Anna Pončková  Podvysoká 334,023 57  34592385      24. sep. 2020 
Fak. č.1020202823,FD/2020/272   0 Mb Faktúra Dezinfekcia ver.priestory  48.00 €  s DPH  24. sep. 2020      Firesystém, s.r.o.,  Nižná Korňa 501,Korňa 023 21  44543697      24. sep. 2020 
Zml. o nájme hrob.miesta č. 383 sekcia A pdf  719.26 Kb Zmluva Zml.o nájme hrob.miesta č. 383 sekcia A   24.00 €  s DPH  22. sep. 2020  zák.č.131/2010 Z. z. o pohreb.    Prevádzk. pohrebiska: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  v.z. Mgr. A. Špiriaková  pracovníčka OcÚ Olešná   23. sep. 2020 
Objednávka - e-mailom   0 Mb Objednávka Osvedč.kniha, tlačivá pre OcÚ   29.15 €  s DPH  23. sep. 2020      CONNECT -Marczibál Zsolt   Kráľov Brod č. 56, 925 41  17644429  Štefan Cudrák   starosta obce  23. sep. 2020 
Fak.č.20200335,FD/2020/270   0 Mb Faktúra Hutniace práce, dopr. služb.   73.25 €  s DPH  23. sep. 2020    Obj. č. 48/2020 z 18.09.2020  SAKSON P + V, s. r. o.,  Staškov 805,023 53  36406341      23. sep. 2020 
Objednávka č. 48/2020   0 Mb Objednávka Valec Cat - hutniace práce      18. sep. 2020      SAKSON P + V, s. r. o.,  Staškov 805,023 53  36406341  Štefan Cudrák   starosta obce  23. sep. 2020 
Fak.č.1020202705,FD/2020/269   0 Mb Faktúra Nastavenie rádiostaníc   86.40 €  s DPH  22. sep. 2020      Firesystém, s.r.o.,  Nižná Korňa 501,Korňa 023 21  44543697      22. sep. 2020 
Fak.č.20200010,FD/2020/268   0 Mb Faktúra Doprava za tovar   62.40 €  s DPH  21. sep. 2020    Objedn. č.47/2020 zo 14.09.2020  ELHA Doprava s. r. o.,   Alex.Trizuliaka 310/42,Gbeľany 01302  52456358      21. sep. 2020 
Fak.č.482020,FD/2020/265   0 Mb Faktúra Rekonšt.adm.bud.Olešná 493-elektroinš.  1043.90 €  s DPH  18. sep. 2020      ELEKTRO FRAN s. r. o.,  Podvysoká 334,023 57  44815280      18. sep. 2020 
Fak.č.20200324,FD/2020/266   0 Mb Faktúra Utláčanie kontajnera strojom   28.21 €  s DPH  18. sep. 2020      SAKSON P + V, s. r. o.,  Staškov 805,023 53  36406341      18. sep. 2020 
Fak.č. 20201789,FD/2020/267   0 Mb Faktúra Doplnenie tonerov OcÚ  216.00 €  s DPH  18. sep. 2020      WAY-COPY SK, s.r.o.,  Nižný Kelčov 885,Vysoká nad Kysucou 02355  47505371      18. sep. 2020 
Dodatok č. 4 k Zml. o poskyt. nen.fin. príspevku pdf  1.62 Mb Zmluva Dodatok č. 4 k Zml. o posk. nen. fin. prísp.       14. sep. 2020  Zmluva o poskyt. nenávr. fin. príspevku    Poskyt.MŽP SR v zastúpení SIEA  Bajkalská 27,Bratislava 827 99  00002801  Štefan Cudrák   starosta obce  17. sep. 2020 
Príloha k Dodatku č. 4 k Zml. o posk.nen. fin.prís. pdf  1.67 Mb Zmluva Príloha k Dodatku č. 4 k Zml. o posky. nen.fin. pr      14. sep. 2020  Zml. o poskyt. nen. fin. príspevku     Poskyt.MŽP SR v zastúpení SIEA  Bajkalská 27,Bratislava 827 99  42181810  Štefan Cudrák   starosta obce  17. sep. 2020 
Príloha - časť II. Dodatok č. 4 k Zml.o posky. nen. fin. pr. pdf  1.99 Mb Zmluva Príloha-časť II Dodatok č. 4 k Zml. o posk. nen. f      14. sep. 2020  Zmluva o poskyt. nenávr. fin. príspevku    Poskyt.MŽP SR v zastúpení SIEA  Bajkalská 27,Bratislava 827 99  00002801  Štefan Cudrák   starosta obce  17. sep. 2020 
Príloha - časť III..k Dodatku č. 4 k Zml.o posk. nen. fin. prísp. pdf  2.78 Mb Zmluva Príloha časť III. k Dodatku č. 4 k Zml. o posky. n      14. sep. 2020  Zmluva o poskyt. nenávr. fin. príspevku    Poskyt.MŽP SR v zastúpení SIEA  Bajkalská 27,Bratislava 827 99  00002801  Štefan Cudrák   starosta obce  17. sep. 2020 
Objednávka č. 47/2020   0 Mb Objednávka Preprava tovaru ŽI-Ol.      14. sep. 2020      Ľubomír Holúbek  Alex.Trizuliaka 310/42,Gbeľany 01302  52456358  Štefan Cudrák   starosta obce  14. sep. 2020 
Fak.č.20080228,FD/2020/262   0 Mb Faktúra Šikmé let. film. zast.častí obce  250.80 €  s DPH  14. sep. 2020      CBS spol. s.r.o.,   Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica  36754749      14. sep. 2020 
Fak.č.8267868581,FD/2020/263   0 Mb Faktúra Mesačná platba za mob. služby   1.43 €  s DPH  14. sep. 2020      Slovak Telekom, a. s.,   Bajkalská 28,Bratislava 817 62  35763469      14. sep. 2020 
Fak.č.20200040,FD/2020/264   0 Mb Faktúra Oprava ver. osvetlenia v obci   235.50 €  s DPH  14. sep. 2020      ELEKTRO Anna Pončková  Podvysoká 334,023 57  34592385      14. sep. 2020 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>