Zoznam dokumentov Obec Olešná

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zml.o nájme priest. a inv. KD-Val.ples pdf  516.32 Kb Zmluva Zml.o nájme priest.a inv.KD-Val.ples  0.00 €  s DPH  11. feb. 2020      Prenajímateľ: obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák  starosta obce  18. feb. 2020 
Zml.o nájme hrob. miesta č.103 sek.A. pdf  716.54 Kb Zmluva Zml. o nájme hrob. miesta č. 103 sek.A  24.00 €  s DPH  14. feb. 2020  zákon č. 131/2010 Z. z. o pohreb.    prevádzk.pohrebiska:Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  v.z. Ing. Z. Pavliková   pracovníčka OcÚ Olešná  18. feb. 2020 
Zml.o posky.dotácie -nar.dieťaťa pdf  426.33 Kb Zmluva Zml.o posk.dot. nar. dieťaťa  67.00 €  s DPH  17. feb. 2020  Uzn.OZ č.107/13 z 12.04.2013  VZN o posk.dot.a dar. z rozp.  Poskytovateľ: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák  starosta obce  18. feb. 2020 
Zml.č.4/2020 o posky. dot. z rozpočtu pdf  561.11 Kb Zmluva Zml.č.4/2020 o posk. dot. z rozpočtu  160.00 €  s DPH  05. feb. 2020  Uzn.OZ č. 30/2020    Poskytovateľ: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák  starosta obce  18. feb. 2020 
Zml.o nájme hr. miesta č. 172 sek.A pdf  779.9 Kb Zmluva Zml.o nájme hr.miesta č.172 sek.A   12.00 €  s DPH  18. feb. 2020  zákon č. 131/2010 Z. z. o pohreb.    Prevádzk.pohrebiska:Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák  starosta obce  18. feb. 2020 
Zml.o nájme hr. miesta č. 171 sek.A pdf  782.03 Kb Zmluva Zml.o nájme hr.miesta č.171 sek.A  12.00 €  s DPH  18. feb. 2020  zákon č. 131/2010 Z. z. o pohreb.    Prevádzk.pohrebiska:Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  v.z. Ing. Z. Pavliková   pracovníčka OcÚ Olešná  18. feb. 2020 
Zml.o nájme hr. miesta č. 179 sek.A.pdf pdf  768.07 Kb Zmluva Zml.o nájme hr.miesta č.179 sek. A  24.00 €  s DPH  18. feb. 2020  zákon č. 131/2010 Z. z. o pohreb.    Prevádzk.pohrebiska:Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  v.z. Ing. Z. Pavliková   pracovníčka OcÚ Olešná  18. feb. 2020 
Zml.o nájme hr. miesta č. 430 sek.B pdf  750.61 Kb Zmluva Zml.o nájme hr.miesta č.430 sek.B  24.00 €  s DPH  18. feb. 2020  zákon č. 131/2010 Z. z. o pohreb.    Prevádzk.pohrebiska:Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  v.z. Ing. Z. Pavliková  pracovníčka OcÚ Olešná  18. feb. 2020 
Fak.č.02200017, FD 48   0 Mb Faktúra Zber, preprava a znešk.zmes.kom.odpadu  1276.02 €  s DPH  11. feb. 2020      Združenie TKO Semeteš, n.o.,  Semeteš č. 439,023 54 Turzovka   36137952      11. feb. 2020 
Zml.o posk.dotác. z rozpočtu pdf  404.52 Kb Zmluva Zmluva o posk.dotácie pri nar.dieťaťa  67.00 €  s DPH  10. feb. 2020  Uzn.OZ č.107/13 z 12.04.2013  VZN o posk.dot.a dar. z rozp.  Poskytovateľ: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  v.z.A.Horčičiaková  pracovníčka OcÚ Olešná  10. feb. 2020 
Fak.č.2020003,FD 47   0 Mb Faktúra Právne služby obci za 01/2020  100.00 €  s DPH  10. feb. 2020  Zml.o poskyt.práv.služ.z 19.10.15    JUDr. Vlasta Lehutová-Advok.kancelária  Matičné námestie 2847/3A,Čadca 022 01  42351502      10. feb. 2020 
Zml.č.2_2020 o poskyt. dotá. z rozp. pdf  685.2 Kb Zmluva Zml.č.2/2020 o posky.dotá.z rozp.  1920.00 €  s DPH  05. feb. 2020  Uzn.OZ č.31/2020 z 29.01.2020  VZN o poskyt. dot. z rozpočtu  Poskytovateľ: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák  starosta obce  07. feb. 2020 
Fak.č.1007000401, FD 46   0 Mb Faktúra Mesač.platba pev.linky, internet  91.33 €  s DPH  06. feb. 2020      Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, Bratislava 817 62  35763469      06. feb. 2020 
Dodatok k Zml. o posk. ver.služ. pdf  1.15 Mb Zmluva Dodatok k Zml.o posk. ver.služb.-balík služieb      06. feb. 2020      Slovak Telekom, a.s.,   Bajkalská 28,Bratislava 817 62  35763469  Štefan Cudrák  starosta obce  06. feb. 2020 
Fak.č.10200067,FD 42   0 Mb Faktúra Ochranné prac.potreby pre prac.   420.04 €  s DPH  05. feb. 2020      K-store, s.r.o.,   Raková 779,023 51  36738603      05. feb. 2020 
Fak.č. 220022, FD 43   0 Mb Faktúra Impl.proj.zníž.ener.nár.ad.bud.  1200.00 €  s DPH  05. feb. 2020      Euro Dotácie, a.s.,  Na Šefranici 1280/8,Žilina 01001  36438766      05. feb. 2020 
Fak.č.47832020,FD 44   0 Mb Faktúra Monitoring Zetorov na obci za 1/2020  34.20 €  s DPH  05. feb. 2020      Commander Services s.r.o.,  Žitná 23,Bratislava 831 06  51183455      05. feb. 2020 
Dohoda SSE 7213030 pdf  447.8 Kb Zmluva Dohoda o platbách za odobratú SSE  1928.00 €  s DPH  09. jan. 2020      Stredoslovenská energetika, a.s.,   Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47  51 865 467      05. feb. 2020 
Dohoda SSE 7213050 pdf  451.54 Kb Zmluva Dohoda o platbách za odobratú SSE  188.00 €  s DPH  09. jan. 2020      Stredoslovenská energetika,a.s.,  Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47  51 865 467      05. feb. 2020 
Dohoda SSE 7213068 pdf  466.04 Kb Zmluva Dohoda o platbách za odobratú SSE  250.00 €  s DPH  09. jan. 2020      Stredoslovenská energetika, a.s.,   Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47  51 865 467      05. feb. 2020 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>