Zoznam dokumentov Obec Olešná

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Objednávka č. 52/2019   0 Mb Objednávka rekonštr.plyn.prípojky v bud.DHZ a vypr.revíznej s      16. júl. 2019      REVIMONT Ján Kajánek  Raková 45  46732390  Štefan Cudrák   starosta obce  16. júl. 2019 
Dodatok č. 1k zmluve o dielo č. 2019 EA 001 001 pdf  440.13 Kb Zmluva stavebné práce  208369.86 €  s DPH 
 
č. 201/ EA001001    Strabag s.r.o.  Mlynské Nivy 61/A  17317282      15. júl. 2019 
Zml.o posk.dotácie č.V3/2019/K/8 pdf  1.34 Mb Zmluva Zml.o posk.dotácie č.V3/2019/K/8  1200.00 €  s DPH  12. júl. 2019      Žilinský samosprávny kraj  Komenského 2622/48,Žilina 011 09   37808427  Štefan Cudrák   starosta obce  12. júl. 2019 
Zmluva o nájme priest. a inv.KD pdf  535.66 Kb Zmluva Zmluva o nájme priest. a inv. KD   3.42 €  s DPH  12. júl. 2019      Prenajímateľ: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  12. júl. 2019 
Zml.o budúc.nájom.zmluve pdf  395.18 Kb Zmluva Zml.o budúcej náj. zmluve       20. jún. 2019      Budúci prenaj.: ZŠ s MŠ, so zriaďov.:Obec Olešná   sídl. zriaďovateľa:Olešná č. 493,023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  11. júl. 2019 
Kúpno-predajná zmluva pozem. pdf  503.94 Kb Zmluva Kúpno-predajná zmluva pozem.   6.60 €  s DPH  10. júl. 2019  Uzn.OZ č. 97/19 zo 17.04.2019  Uzn.OZ č. 141/19 z 12.06.2019  Predávajúci: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  11. júl. 2019 
Fak.č.1990100004,FD/2019/235   0 Mb Faktúra Stav.práce na Cesta IBV-Olešná Rovňany  39097.93 €  s DPH  11. júl. 2019  Zml.o dielo     STRABAG s. r. o.,   Mlynské Nivy 61/A,Bratislava 82518  17317282      11. júl. 2019 
Fak.č.1990100005,FD/2019/236   0 Mb Faktúra Stav.práce:Cesta na IBV-Olešná Rovň.  28249.81 €  s DPH  11. júl. 2019  Zml.o dielo     STRABAG s. r. o.,   Mlynské Nivy 61/A,Bratislava 825 18  17317282      11. júl. 2019 
Fak.č.2019039,FD/2019/229   0 Mb Faktúra Mes.platba za právne služby 6/2019  100.00 €  s DPH  10. júl. 2019  Zml.o posk.práv.služ.zo dňa:19.10.15    JUDr.V.Lehutová -Advok. kancel.  Matičné námestie 2847/3A,Čadca 022 01  42351502      10. júl. 2019 
Fak.č.006/2019,FD/2019/230   0 Mb Faktúra Sprav.a dopĺ.údajov na web.strán.4,5,6/19  99.00 €  s DPH  10. júl. 2019  Mandátna zmluva z 02.01.2015    Mgr. Vladimír Pekár-COBRA  Stred 371, Turzovka 023 54   36947288      10. júl. 2019 
Fak.č.72211,FD/2019/231   0 Mb Faktúra Popl.za inter.kam.syst.Cintor.Potôčky  75.00 €  s DPH  10. júl. 2019      HERAKLES-NET, s.r.o.,   Stred 170, 023 54 Turzovka   46560807      10. júl. 2019 
Fak.č.72212,FD/2019/232   0 Mb Faktúra Popl.za inter.kam.syst.Ihrisko Potôč.  75.00 €  s DPH  10. júl. 2019      HERAKLES-NET, s.r.o.,   Stred 170, 023 54 Turzovka   46560807      10. júl. 2019 
Fak.č.72210,FD/2019/233   0 Mb Faktúra Popl.za inter.kam.syst.Cintor.Pred.Ol.  75.00 €  s DPH  10. júl. 2019      HERAKLES-NET, s.r.o.,   Stred 170, 023 54 Turzovka   46560807      10. júl. 2019 
Fak.č.104/2019,FD/2019/234   0 Mb Faktúra Služby BOZP a OPP za 05;06/2019  170.00 €  s DPH  10. júl. 2019  Zmluva o dielo č.02/2016    Ján Pupík P+S  Predmier 348,Turzovka 02354  22605045      10. júl. 2019 
Zmluva o poskyt.dotácie pri nar.dieťaťa pdf  407.75 Kb Zmluva Zmluva o poskyt.dotácie pri nar.dieťaťa  67.00 €  s DPH  08. júl. 2019  uzn.č.107/2013 z 12.4.2013  VZN o posk.dot.z rozpočtu  Poskytovateľ: Obec Olešná   Olešná č. 493,023 52  00314161  v.z.A.Horčičiaková  pracovníčka OcÚ Olešná   08. júl. 2019 
Zmluva o poskyt.dotácie pri nar.dieťaťa pdf  400.52 Kb Zmluva Zmluva o poskyt.dotácie pri nar.dieťaťa  67.00 €  s DPH  08. júl. 2019  uzn.č.107/2013 z 12.4.2013  VZN o posk.dot.z rozpočtu  Poskytovateľ: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  v.z.A.Horčičiaková  pracovníčka OcÚ Olešná   08. júl. 2019 
Fak.č.9IV19,FD/2019/219   0 Mb Faktúra Výkon stav. dozoru-Cesta IBV Rovňany  1100.00 €  s DPH  02. júl. 2019  Mand. zmluva č.1-výkon stav.dozoru    Ing. Ivan Vančo  Rosina 852,013 22  43340351      08. júl. 2019 
Fak.č.19FV0177,FD/2019/224   0 Mb Faktúra Preprava osôb ku Kaplnke Klín  192.00 €  s DPH  04. júl. 2019    Obj.č.45/2019 zo 4.6.2019  MFC BUS s.r.o.,   Vysoká nad Kysucou 524,023 55  47574453      08. júl. 2019 
Fak.č.OF20190061,FD/2019/225   0 Mb Faktúra Servisné práce na vozidle  60.00 €  s DPH  04. júl. 2019      Laboprofilak s.r.o.,   Podvysoká 386,023 57  47212799      08. júl. 2019 
Fak.č.1000119260,FD/2019/221   0 Mb Faktúra Portrét prezidentky SR- 2 ks  56.40 €  s DPH  02. júl. 2019    E-mail.objed.z 25.06.2019  Tlačová agentúra SR  Dúbravská cesta 14,Bratislava 4, 841 04  31320414      08. júl. 2019 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>