Zoznam dokumentov Obec Olešná

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Fak.č.20230322,FD/2023/206   0 Mb Faktúra Prevzatie a uloženie odpadu na skládke   321.36 €  s DPH  07. jún. 2023      JOKO-EKO,s.ro.  Podzávoz 302,Čadca 022 01  52468933      07. jún. 2023 
Fak.č. FD/2023/166   0 Mb Faktúra Mesačná platba za plyn, Ol.197  14.00 €  s DPH  03. máj. 2023      Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/a,Bratislava 825 11  35815256      03. máj. 2023 
Fak.č. FD/2023/167   0 Mb Faktúra Ives matrika - rok 2023 aktualizácia programu   33.60 €  s DPH  03. máj. 2023      IVES Košice  Čsl. armády 20, Košice 041 18  00162957      03. máj. 2023 
Fak.č.FD/2023/168   0 Mb Faktúra Mesačná platba za plyn, Ol.493  434.00 €  s DPH  03. máj. 2023      Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/a,Bratislava 825 11  35815256      03. máj. 2023 
Zml.o nájme hrob. miesto 400 sekcia B pdf  692.77 Kb Zmluva Zml.o nájme hrob.miesta 400,sekcia B  12.00 €  s DPH  03. máj. 2023  zák.č.131/2010 Z. z. o pohreb.    Prevádzk.pohrebiska:Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  v.z. Mgr. A. Špiriaková  pracovníčka OcÚ Olešná   03. máj. 2023 
Darovacia zmluva - A. kudlacova.pdf pdf  193.76 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  65.00 €  s DPH  28. apr. 2023      Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Ing. Anton Dočár  starosta obce  02. máj. 2023 
Darovacia zmluva - A. polacikova.pdf pdf  191.66 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  65.00 €  s DPH  28. apr. 2023  Uzn. OZ č. 333/2022 zo 14.12.2022  Inter. smernica na reprez. a prop.účely  Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Ing. Anton Dočár  starosta obce  02. máj. 2023 
Darovacia zmluva - A. nekorancova.pdf pdf  195.03 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  65.00 €  s DPH  28. apr. 2023  Uzn. OZ č. 333/2022 zo 14.12.2022  Inter. smernica na reprez. a prop.účely  Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Ing. Anton Dočár  starosta obce  02. máj. 2023 
Darovacia zmluva - v. samajová .pdf pdf  192.05 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  65.00 €  s DPH  28. apr. 2023  Uzn. OZ č. 333/2022 zo 14.12.2022  Inter. smernica na reprez. a prop.účely  Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Ing. Anton Dočár  starosta obce  02. máj. 2023 
Fak.č. 202305, FD/2023/163   0 Mb Faktúra Zemina a rozvoz   1200.00 €  s DPH  02. máj. 2023    tel. objednávka p.starostu  EMEL SK s. r. o.,   Hviezdoslavova 919/23,Čadca 02201  51426986      02. máj. 2023 
Fak.č. 2023104078,FD/2023/164   0 Mb Faktúra Knihy pre prvákov   156.60 €  s DPH  02. máj. 2023    e-mail. objednávka   Elena Majeríková-ElenNeo Slovakia  Dolný Vadičov 80,023 45  41172914      02. máj. 2023 
Fak.č. 2023139,FD/2023/165   0 Mb Faktúra Motorová nafta - 330 l   488.40 €  s DPH  02. máj. 2023      TIMEA, s. r. o.,  Olešná č. 701,023 52  36396117      02. máj. 2023 
Darovacia zmluva-tablety pdf  636.55 Kb Zmluva Darovacia zmluva- tablety      24. feb. 2022      Štatistický úrad SR  Lamačská cesta 3/C,Bratislava 84005  00166197      02. máj. 2023 
Zml. o poskyt.domén. služieb, vytvor.webstránky pdf  641.13 Kb Zmluva Zml.o vytv.web.stránky a doménových službách   100.02 €  s DPH  24. apr. 2023      webex. digital s.r.o.   Ostrovského 2,Košice 040 01  48329461  Ing. Anton Dočár  starosta obce  28. apr. 2023 
Zml.o poskyt.dotácie od DPO SR pdf  1.01 Mb Zmluva Zml. 323 0497 dotácia pre DHZ   3000.00 €  s DPH  28. apr. 2023      Dobrovoľná požiarna ochrana SR  Kutuzovova 17, Bratislava 3, 831 03  00177474  Ing. Anton Dočár  starosta obce  28. apr. 2023 
Poistná zmluva - prac.stroj samohybný pdf  199.93 Kb Zmluva Poistná zmluva - pracovný stroj   66.00 €  s DPH  19. apr. 2023      Generali Poisťovňa, a.s.  Lamačská cesta 3/A,Bratislava 84104  54228573  Ing. Anton Dočár  starosta obce  28. apr. 2023 
Fak.č.2408971574,FD/2023/162   0 Mb Faktúra Poistné - pracovný stroj   66.00 €  s DPH  28. apr. 2023  Poistná zmluva č. 2408971574    Generali Poisťovňa, a.s.  Lamačská cesta 3/A,Bratislava 84104  54228573      28. apr. 2023 
poistná zmluva spev.plocha.pdf pdf  2.02 Mb Zmluva Poistenie majetku a zodpov.za škodu  110.88 €  s DPH  26. apr. 2023      Generali Poisťovňa, a.s.  Lamačská cesta 3/A,Bratislava 84104  54228573  Ing. Anton Dočár  starosta obce  27. apr. 2023 
Fak.č. 2410702,FD/2023/161   0 Mb Faktúra Prenájom rohoží od 27.03.23-23.04.2023  42.43 €  s DPH  27. apr. 2023      Lindström, s.r.o.,  Orešianska ulica č. 3, Trnava 91701  35742364      27. apr. 2023 
Fak.č.2408980177,FD/2023/160   0 Mb Faktúra Poistenie majetku a zodpov.za škodu  110.88 €  s DPH  27. apr. 2023  Poistenie zodpov.za škodu     Generali Poisťovňa, a.s.  Lamačská cesta 3/A,Bratislava 84104        27. apr. 2023 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>