Zoznam dokumentov Obec Olešná

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zml. č. 8/2019 o poskyt. dot. z rozp. pdf  1.43 Mb Zmluva Zml.č.8/2019 o posk. dot. z rozp.  300.00 €  s DPH  19. mar. 2019  Uzn. č. 55AB/2019 z 20.02.2019    OZ BIMAČEK,Kysuc.ľud.kultúra   Podvysoká 409,023 57  50206885  Štefan Cudrák   starosta obce  20. mar. 2019 
Fak.č.15/03/2019,FD/2019/094   0 Mb Faktúra Strava pre členov vol.kom.prezid. I.kolo  112.80 €  s DPH  20. mar. 2019    Obj.č. 26/2019  Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ   Olešná č. 464,023 52  37812343      20. mar. 2019 
Fak.č.16/03/2019,FD/2019/095   0 Mb Faktúra Réž.náklady obedy člen.vol.kom.prezid.SR I.kolo  18.00 €  s DPH  20. mar. 2019    Obj. č. 26/2019  ŠJ pri ZŠ s MŠ   Olešná č. 464,023 52  37812343      20. mar. 2019 
Fak.č.17/03/2019,FD/2019/096   0 Mb Faktúra Obedy vodič -voľby prezident SR -I.kolo  9.40 €  s DPH  20. mar. 2019      ŠJ pri ZŠ s MŠ   Olešná č. 464,023 52  37812343      20. mar. 2019 
Fak.č.18/03/2019,FD/2019/097   0 Mb Faktúra Réžia obedy vodič voľby SR -I.kolo  1.50 €  s DPH  20. mar. 2019      Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ   Olešná č. 464,023 52  37812343      20. mar. 2019 
Fa.č.5919005182,FD/2019/098   0 Mb Faktúra Ročný prístup do VSSR-online   117.00 €  s DPH  20. mar. 2019      Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.,  Martina Rázusa 23A,Žilina 1,010 01  31592503      20. mar. 2019 
Zml. o nájme pries.a inv.KD-stolný tenis pdf  1.65 Mb Zmluva Zml.o nájme priest. a inv. KD-trén.st.tenis  8.25 €  s DPH  19. mar. 2019      Prenajímateľ: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  20. mar. 2019 
Zml.o nájme hro.miesta č.149 sek.A pdf  2 Mb Zmluva Zml.o nájme hr.miesta č.149 sek.A  24.00 €  s DPH  19. mar. 2019  zák.č. 131/2010 Z. z. o pohreb.    Prevádzkovateľ pohreb.: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  v.z. Ing. A. Moskálová   pracovníčka OcÚ Olešná   19. mar. 2019 
Fak.č.2019009,FD/2019/091   0 Mb Faktúra Právne služby obci za 02/2019  100.00 €  s DPH  18. mar. 2019  Zml.o posk.práv.služ.zo dňa:19.10.15    JUDr.V.Lehutová -Advok. kancel.  Matičné námestie 2847/3A,Čadca 022 01  42351502      18. mar. 2019 
Fak.č.20190020,FD/2019/092   0 Mb Faktúra Členský príspevok OCR Kysuce r. 2019  416.67 €  s DPH  18. mar. 2019      Organizácia cestovného ruchu Kysuce  Nám. slobody 30,Čadca 022 01  42220009      18. mar. 2019 
Fak.č.201914,FD/2019/093   0 Mb Faktúra Vypr.PD-Det.a oddych.ihr.Olešná  480.00 €  s DPH  18. mar. 2019    Obj.č.25/19 z 12.3.2019  ARST s.r.o.,   Podvysoká 129,023 57  51 036 321      18. mar. 2019 
Zmluva o nájme neb.priest.Kovadlina pdf  5.73 Mb Zmluva Zmluva o nájme neb.priest.Kovadlina  1219.10 €  s DPH  15. mar. 2019  Uzn. OZ č. 66/2019 zo dňa 08.03.2019    Prenajímateľ: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  15. mar. 2019 
Darovacia zmluva - jubilant pdf  552.78 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  40.00 €  s DPH  14. mar. 2019  Uzn.OZ č.173/2015 z 12.06.15  VZN o posk.dot.z rozpočtu  Darca Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  15. mar. 2019 
Darovacia zmluva - jubilant pdf  539.7 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  40.00 €  s DPH  14. mar. 2019  Uzn.OZ č.173/2015 z 12.06.15  VZN o posk.dot.z rozpočtu  Darca Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  15. mar. 2019 
Zmluva o nájme priest.a inv.KD pdf  1.64 Mb Zmluva Zmluva o nájme priest.a inv. KD-trén.stol.tenis  8.25 €  s DPH  12. mar. 2019      Prenajímateľ: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  15. mar. 2019 
Zmluva o nájme priest.a inv. KD pdf  1.71 Mb Zmluva Zmluva o nájme priest. a inv.KD-zhromaždenie Urbár  9.90 €  s DPH  14. mar. 2019      Prenajímateľ: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  15. mar. 2019 
Darovacia zmluva - jubilant pdf  511.63 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  40.00 €  s DPH  13. mar. 2019  VZN o posk. dot. a dar. z rozp.  Uzn. OZ č. 173/15 z 12.06.2015  Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  14. mar. 2019 
Darovacia zmluva - jubilant pdf  510.82 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  40.00 €  s DPH  13. mar. 2019  uzn.OZ č.173/2015 z 12.6.15  VZN o posk.dot. a darov z rozp.  Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  14. mar. 2019 
Darovacia zmluva-jubilant pdf  497.02 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  40.00 €  s DPH  13. mar. 2019  uzn.OZ č.173/2015 z 12.6.15  VZN o posk.dot. a darov z rozp.  Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493,023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  14. mar. 2019 
Fak.č.2019057,FD/2019/088   0 Mb Faktúra Motorová nafta - 200 l  233.78 €  s DPH  14. mar. 2019      TIMEA, s. r. o.,   Olešná č. 701, 023 52  36396117      14. mar. 2019 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>