Zoznam dokumentov Obec Olešná

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Fak.č.312020,FD/2020/186   0 Mb Faktúra Rekonšt.adm.bud.Olešná 493-elektroinš.  22642.46 €  s DPH  07. júl. 2020      ELEKTRO FRAN s. r. o.,  Podvysoká 334,023 57  44815280      10. júl. 2020 
Fak.č.1510455146,FD/2020/187   0 Mb Faktúra Mesačná platba za mob. služby   40.00 €  s DPH  10. júl. 2020      O2 Slovakia, s.r.o.,   Einsteinova 24,Bratislava 851 01  35848863      10. júl. 2020 
Fak.č.8264033951,FD/2020/188   0 Mb Faktúra Mesačná platba pev.linky, internet   133.82 €  s DPH  10. júl. 2020      Slovak Telekom, a. s.,   Bajkalská 28,Bratislava 817 62  35763469      10. júl. 2020 
Fak.č.20200032,FD/2020/189   0 Mb Faktúra Oprava ver. osvetlenia v obci   300.85 €  s DPH  10. júl. 2020      ELEKTRO Anna Pončková  Podvysoká 334,023 57  34592385      10. júl. 2020 
Fak.č.368862020,FD/2020/190   0 Mb Faktúra Monitoring traktorov za 06/2020  34.20 €  s DPH  10. júl. 2020      Commander Services s.r.o.,  Žitná 23,Bratislava 831 06  51183455      10. júl. 2020 
Fak.č.110/2020,FD/2020/191   0 Mb Faktúra Služby z BOZP a PO za 5,6/2020  170.00 €  s DPH  10. júl. 2020      Ján Pupík P+S  Turzovka Predmier 348,023 54  22605045      10. júl. 2020 
Fak.č.82139,FD/2020/181   0 Mb Faktúra Internet - Ihrisko Potôčk:7,8,9/20  75.00 €  s DPH  06. júl. 2020      HERAKLES-NET, s.r.o.,  Stred č. 170,Turzovka 023 54  46560807      07. júl. 2020 
Fak.č.82138,FD/2020/182   0 Mb Faktúra Internet cintorín Potôčky 7,8,9/20  75.00 €  s DPH  06. júl. 2020      HERAKLES-NET, s.r.o.,  Stred č. 170,Turzovka 023 54  46560807      07. júl. 2020 
Fak.č.82137,FD/2020/183   0 Mb Faktúra Internet cintorín Pr. Olešná 7,8,9/2020  75.00 €  s DPH  06. júl. 2020      HERAKLES-NET, s.r.o.,  Stred č. 170,Turzovka 023 54  46560807      07. júl. 2020 
Fak.č.07200177,FD/2020/184   0 Mb Faktúra Zber,preprava a znešk.zmes.kom.odpadu  987.22 €  s DPH  07. júl. 2020      Združenie TKO Semeteš n. o.  Semeteš č. 439,023 54 Turzovka   36137952      07. júl. 2020 
Fak.č.2020086,Fd/2020/185   0 Mb Faktúra Krovinorez Stihl  349.00 €  s DPH  07. júl. 2020      OBAS Pro s. r. o.,   A. Hlinku 20, Čadca 022 01  46642625      07. júl. 2020 
Dodatok k Zmluve o dielo č. 1 pdf  186.68 Kb Zmluva Dodatok k Zmluve o dielo č. 1      01. júl. 2020  K Zmluve o dielo č. 1    ELEKTRO FRAN s. r. o.,  Podvysoká 334,023 57  44815280  Štefan Cudrák   starosta obce  07. júl. 2020 
Fak.č.005/2020,FD/2020/178   0 Mb Faktúra Dopĺň.spracov.obsahu web.strán.4,5,6/2020  99.00 €  s DPH  06. júl. 2020  Mand.zml. u2.1.15 a sprost.zml.z 25.5.18    Mgr. Vladimír Pekár - COBRA  Stred 371,023 54 Turzovka   36947288      06. júl. 2020 
Fak.č.2020043,FD/2020/179   0 Mb Faktúra Právne služby za 06/2020  100.00 €  s DPH  06. júl. 2020  Zml.o posk.práv.služieb z 19.10.15    JUDr.Vlasta Lehutová -Advok.kancel.  Matičné námestie 2847/3A,Čadca 022 01  42351502      06. júl. 2020 
Fak.č.10/2020,FD/2020/180   0 Mb Faktúra Zabezp. pohrebu obcou   395.78 €  s DPH  06. júl. 2020      Pohrebníctvo Bytčánkových, s.r.o.,  Turzovka Stred 410,023 54  52 733 831      06. júl. 2020 
Fak.č.8707018751,FD/2020/175   0 Mb Faktúra Mesačná platba za plyn, Ol.493  12.00 €  s DPH  03. júl. 2020      Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/a,Bratislava 825 11  35815256      03. júl. 2020 
Fak.č.1520,FD/2020/177   0 Mb Faktúra Výkon stav.dozor-zníž.en.nár.adm.bud.  550.00 €  s DPH  03. júl. 2020      Ing. Ivan Vančo  Rosina 852,013 22 Rosina   43340351      03. júl. 2020 
Fak.č.8707018752,FD/2020/176   0 Mb Faktúra Mesačná platba za plyn, Ol.197  155.00 €  s DPH  03. júl. 2020      Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/a,Bratislava 825 11  35815256      03. júl. 2020 
Objednávka č. 34/2020   0 Mb Objednávka Antuka - 2tony  252.80 €  s DPH  03. júl. 2020      TK ZZO Čadca  J. Kráľa 2593,Čadca 022 01  31940994  Štefan Cudrák   starosta obce  03. júl. 2020 
Objednávka č. 32/2020   0 Mb Objednávka Trojmodul.aut.zast.Kubko-2ks  2908.00 €  s DPH  25. jún. 2020      ZASTÁVKY, spol. s. r. o.,  SNP 597/145,Žiar nad Hronom 96501  51476690  Štefan Cudrák   starosta obce  03. júl. 2020 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>