Zoznam dokumentov Obec Olešná

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Fak.č. 8707478324,FD/2021/396   0 Mb Faktúra Mesačná platba za plyn, Ol.493  12.00 €  s DPH  02. dec. 2021      Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/a,Bratislava 825 11  35815256      02. dec. 2021 
Fak.č.8707478325,FD/2021/397   0 Mb Faktúra Mesačná platba za plyn, Ol.197  1342.00 €  s DPH  02. dec. 2021      Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/a,Bratislava 825 11  35815256      02. dec. 2021 
Fak.č.2021408,FD/2021/398   0 Mb Faktúra Nákup motorovej nafty   111.19 €  s DPH  02. dec. 2021      TIMEA, s. r. o.,  Olešná č. 701,023 52  36396117      02. dec. 2021 
Fak.č.3421110025,FD/2021/399   0 Mb Faktúra Panel zelený-oplot.ihris.Rovňany  346.90 €  s DPH  02. dec. 2021      STAVOSPOL, spol. s. r.o.,   Jašíkova č. 101,Turzovka 02354  30223849      02. dec. 2021 
Fakt.dobropis-č.3421110026,FD/2021/400   0 Mb Faktúra Panel zelený-oplot.ihris.Rovňany  -386.76 €  s DPH  02. dec. 2021      STAVOSPOL, spol. s. r.o.,   Jašíkova č. 101,Turzovka 02354  30223849      02. dec. 2021 
Dodatok č. 1 k Zml. o dielo č. 14_2021 pdf  1.5 Mb Zmluva Dodatok č. 1 k Zml.o dielo č. 14_2021  2470.63 €  s DPH  29. okt. 2021  Zml.o dielo č. 14_2021 z 29.9.2021    STAVOSPOL, spol. s. r.o.,   Jašíkova č. 101,Turzovka 02354  302 238 49  Štefan Cudrák   starosta obce  02. dec. 2021 
Dodatok č. 1 k Zml. o dielo č. 13/2021 pdf  925.42 Kb Zmluva Dodatok č. 1 k Zml.o dielo č. 13/2021   1808.33 €  s DPH  28. sep. 2021  Zmluva o dielo č. 13/2021 z 2.9.2021    STAVOSPOL, spol. s. r.o.,   Jašíkova č. 101,Turzovka 02354  302 238 49  Štefan Cudrák   starosta obce  02. dec. 2021 
Fak.č.20212340,FD/2021/395   0 Mb Faktúra Testy COVID 19 test.zamestn. OÚ  159.50 €  s DPH  30. nov. 2021    e-mail. objednávka   WAY-COPY SK, s.r.o.,  Hviezdoslavova 1876/11,Nižný Kelčov 885,Vysoká nad Kysucou  47505371      01. dec. 2021 
E-mailová objednávka   0 Mb Objednávka Testy COVID 19 test.zamestn. OÚ  159.50 €  s DPH  29. nov. 2021      WAY-COPY SK, s.r.o.,  Hviezdoslavova 1876/11,Nižný Kelčov 885,Vysoká nad Kysucou  47505371  Štefan Cudrák   starosta obce  01. dec. 2021 
Dodatok k Zml.o poskyt.ver.služieb pdf  1.6 Mb Zmluva Dodatok k Zml.o poskyt. ver. služieb      01. dec. 2021  Zmluva č. 9917823615    Slovak Telekom, a. s.,   Bajkalská 28,Bratislava 817 62  35763469  Štefan Cudrák   starosta obce  01. dec. 2021 
Zml.o poskyt.dotácie -narodenie dieťaťa .pdf pdf  423.53 Kb Zmluva Zml. o poskytnutí dotácie - nar. dieťaťa   67.00 €  s DPH 
 
Uzn.OZ č.107/13 z 12.04.2013  VZN o posk.dot.a dar. z rozp.  Poskytovateľ: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  A. Horčičiaková   pracovníčka OcÚ Olešná   01. dec. 2021 
Fak.č. 72/2021,FD/2021/393   0 Mb Faktúra Obedy zamest. OcÚ za 11/2021-réžia  62.40 €  s DPH  30. nov. 2021      ŠJ pri ZŠ s MŠ   Olešná č. 464,023 52        01. dec. 2021 
Fak.č.73/2021,FD/2021/394   0 Mb Faktúra Fin.norma obedy zamest.OcÚ 11/2021  51.87 €  s DPH  30. nov. 2021      Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Olešná   Olešná č. 464,023 52        01. dec. 2021 
Fak.č. 20212319,FD/2021/390   0 Mb Faktúra Ochr.pomôcky-respirátor FFP2  30.00 €  s DPH  29. nov. 2021    e-mailová objednávka  WAY-COPY SK, s.r.o.,  Hviezdoslavova 1876/11,Nižný Kelčov 885,Vysoká nad Kysucou  47505371      30. nov. 2021 
Fak. č.027/2021,FD/2021/391   0 Mb Faktúra Právne služby v konaní 9Cb/1/2021  480.69 €  s DPH  29. nov. 2021      JUDr. Vladimír Duraj   Sládkovičova 1700,Čadca 02201  50416456      30. nov. 2021 
Fak.č.FV-685/2021,FD/2021/392   0 Mb Faktúra Impl.projektu-zníž.ener.nár.adm.budovy  1200.00 €  s DPH  30. nov. 2021      Euro Dotácie, a.s.,   Na Šefranici 1280/8,Žilina 01001  36438766      30. nov. 2021 
Zml. o hrob. mieste č 42 sek.A .pdf pdf  693.58 Kb Zmluva Zml. o nájme hr. miesta č. 42 sek.A   24.00 €  s DPH  23. nov. 2021  zák.č.131/2010 Z. z. o pohreb.    Prevádzk.pohrebiska:Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  v.z. Mgr. A. Špiriaková  pracovníčka OcÚ Olešná   29. nov. 2021 
Dohoda č. 21/19/010/19 pdf  1.29 Mb Zmluva Dohoda č. 21/19/010/19      18. nov. 2021      Úrad práce soc.vecí a rodiny Čadca   Matičné námestie 1617,Čadca 02201  30794536  Štefan Cudrák   starosta obce  29. nov. 2021 
Zml.o prevode nehnut. Kúpna zmluva .pdf pdf  785.42 Kb Zmluva Zmluva o prevode nehnut. Kúpna zmluva   25000.00 €  s DPH  26. nov. 2021  Uzn. OZ č. 251/2021 z 25.11.2021    Kupujúci: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  26. nov. 2021 
Fak.č. 84204220,FD/2021/389   0 Mb Faktúra Odborné publikácie -zákony  32.00 €  s DPH  23. nov. 2021      PORADCA s. r. o.  Pri Celulózke 40, Žilina 01001  36371271      26. nov. 2021 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>