Zoznam dokumentov Obec Olešná

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zml. o nájme hro. miesta č. 92 sek.A pdf  727.47 Kb Zmluva Zml. o nájme hr. miesta č. 92 sek. A  24.00 €  s DPH  06. júl. 2022  zák.č.131/2010 Z. z. o pohreb.    Prevádzk.pohrebiska:Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  v.z. Ing. A. Moskálová   pracovníčka OcÚ Olešná   07. júl. 2022 
Fak.č.20220272,FD/2022/245   0 Mb Faktúra Bet.zmes, dovoz, náklad.,výkladka  649.14 €  s DPH  07. júl. 2022      SAKSON -BETÓN s.r.o.  Staškov 805,023 53  44554451      07. júl. 2022 
Fak.č.20220189,FD/2022/246   0 Mb Faktúra Zemné práce strojom CAT, doprava   970.43 €  s DPH  07. júl. 2022      SAKSON P + V, spol. s. r. o.,  Staškov 805,023 53  36406341      07. júl. 2022 
Fak.č.2022037,FD/2022/242   0 Mb Faktúra Právne služby obci za 06/2022  100.00 €  s DPH  04. júl. 2022  Zml.o posk.práv.služieb z 19.10.15    JUDr.Vlasta Lehutová -Advok.kancel.  Matičné námestie 2847/3A,Čadca 022 01  42351502      06. júl. 2022 
Fak.č.20220625,FD/2022/243   0 Mb Faktúra Aktual. obsahu web. str. za 6/2022  30.00 €  s DPH  06. júl. 2022      CB Media, s.r.o.,  Zborov nad Bystricou 384,023 03  46814523      06. júl. 2022 
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 151 sek. B pdf  728.27 Kb Zmluva Zml. o nájme hrob.miesta č. 151 sek. B  24.00 €  s DPH  06. júl. 2022  zák.č.131/2010 Z. z. o pohreb.    Prevádzk.pohrebiska:Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  v.z. Ing. A. Moskálová   pracovníčka OcÚ Olešná   06. júl. 2022 
Darovacia zmluva-jubilant pdf  191.47 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  50.00 €  s DPH  06. júl. 2022  Uzn. OZ č. 12/2022 zo 4.2.2022    Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  06. júl. 2022 
Darovacia zmluva-jubilant pdf  195.08 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  50.00 €  s DPH  06. júl. 2022  Uzn. OZ č. 12/2022 zo 4.2.2022    Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  06. júl. 2022 
Fak.č. 1,FD/2022/239   0 Mb Faktúra Doprava,odvoz na sv.omšu do Kaplnka Klin   70.00 €  s DPH  04. júl. 2022      Viktor Kožak  Hlinené 298,Turzovka 02354  09391801      04. júl. 2022 
Fak.č.8707682329,FD/2022/240   0 Mb Faktúra Mesačná platba za plyn, Ol.493  12.00 €  s DPH  04. júl. 2022      Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/a,Bratislava 825 11  35815256      04. júl. 2022 
Fak.č.8707682330,FD/2022/241   0 Mb Faktúra Mesačná platba za plyn, Ol.197  191.00 €  s DPH  04. júl. 2022      Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/a,Bratislava 825 11  35815256      04. júl. 2022 
Fak.č.10220630,FD/2022/238   0 Mb Faktúra Materiál - roxory  94.96 €  s DPH  01. júl. 2022      K-store, s.r.o.,   Raková 779,023 51  36738603      01. júl. 2022 
Aktivačný form. komunik.syst. MUNIPOLIS pdf  578.6 Kb Zmluva Komunikačný systém MUNIPOLIS v obci      30. jún. 2022      MUNIPOLIS s.r. o.  Londýnské náměstí 886/4,Brno 63900  29198950  Štefan Cudrák   starosta obce  01. júl. 2022 
Darovacia zmluva-jubilant pdf  194.14 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  50.00 €  s DPH  30. jún. 2022  Uzn. OZ č. 12/2022 zo 4.2.2022    Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  30. jún. 2022 
Darovacia zmluva-jubilant pdf  195.49 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  50.00 €  s DPH  30. jún. 2022  Uzn. OZ č. 12/2022 zo 4.2.2022    Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  30. jún. 2022 
Darovacia zmluva-jubilant pdf  191.53 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  50.00 €  s DPH  30. jún. 2022  Uzn. OZ č. 12/2022 zo 4.2.2022    Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  30. jún. 2022 
Fak.č.FV-330/2022,FD/2022/236   0 Mb Faktúra Impl.projektu-zníž.ener.nár.adm.budovy  1200.00 €  s DPH  30. jún. 2022      Euro Dotácie, a.s.,   Na Šefranici 1280/8,Žilina 01001  36438766      30. jún. 2022 
Fak.č.20220448,FD/2022/237   0 Mb Faktúra Ročná licencia na PC - ESET  153.00 €  s DPH  30. jún. 2022    e-mail. objednávka   NOVATECH s.r.o.,  Potočná 2835/1A,Čadca 02201  36385719      30. jún. 2022 
Zml. o prevode nehnut. Kúpna zml. obec a p. M. Škulavík pdf  878.41 Kb Zmluva Kúpna zmluva - obec a p. M. Škulavík  485.98 €  s DPH  30. jún. 2022  Uzn. OZ č. 56/2022,Uzn.OZ č.145/2022  Uzn. OZ č. 146/2022 z 23.06.2022  Kupujúci: Obec Olešná   Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  30. jún. 2022 
Darovacia zmluva-jubilant pdf  189.96 Kb Zmluva Darovacia zmluva-jubilant  50.00 €  s DPH  29. jún. 2022  Uzn. OZ č. 12/2022 zo 4.2.2022    Darca: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  Štefan Cudrák   starosta obce  29. jún. 2022 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>