Zoznam dokumentov Obec Olešná

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zml.o nájme pr. KD-rod.oslava pdf  548.24 Kb Zmluva Zml.o nájme priest.KD-rod.oslava  50.00 €  s DPH  18. sep. 2019      Prenajímateľ: Obec Olešná   Olešná č. 493,023 52  00314161  Štefan Cudrák  starosta obce  20. sep. 2019 
Fak.č.9127002158,FD/2019/320   0 Mb Faktúra Poistenie budovy 14.12.19-14.12.20  1931.07 €  s DPH  20. sep. 2019      UNIQA poisťovňa, a.s.,   Krasovského 15,Bratislava 851 01  00653501      20. sep. 2019 
Fak.č. 8600101184,FD/2019/321   0 Mb Faktúra Odbor.publik.:Účt.ROPO A OBCÍ predpl.r.2020  175.00 €  s DPH  20. sep. 2019      Wolters Kluwer SR s.r.o.,  Mlynské nivy 48,Bratislava 2,82109  31348262      20. sep. 2019 
Fak.č.190912,FD/2019/322   0 Mb Faktúra Garážová brána +dopr.,montáž  4060.00 €  s DPH  20. sep. 2019      ARESTA, s.r.o.,   Čadečka 338,022 01 Čadca  44730012      20. sep. 2019 
Objednávka č. 61/2019   0 Mb Objednávka Doprava autobusom-Slovenský deň kroja   470.00 €  s DPH  05. sep. 2019      SAD Žilina, a.s.  Košická 2, Žilina 010 65-pob.Čadca    Štefan Cudrák  starosta obce  20. sep. 2019 
Fak.č.190916,FD/2019/323   0 Mb Faktúra Okno garáž.brány+montáž  360.00 €  s DPH  20. sep. 2019      ARESTA, s.r.o.,   Čadečka 338,Čadca 022 01  44730012      20. sep. 2019 
E-mail. objednávka   0 Mb Objednávka Zdrav. obuv v zmysle smernice  140.00 €  s DPH  19. sep. 2019      Prego Slovakia plus s.r.o.  Novomestská 1720/77,930 05 Gabčíkovo  52402614  Štefan Cudrák  starosta obce  19. sep. 2019 
Objednávka č. 64/2019   0 Mb Objednávka Vytýčenie det.ihriska u Bytčankov      18. sep. 2019      Ján Markuliak -Geodet   Raková 1138,023 51 Raková     Štefan Cudrák  starosta obce  19. sep. 2019 
Fak.č.1979866,FD/2019/315   0 Mb Faktúra Prenájom rohoží OcÚ  31.97 €  s DPH  17. sep. 2019      Lindström, s.r.o.,   Orešianska ulica č. 3,Trnava 91701  35742364      18. sep. 2019 
Objednávka č. 63/2019   0 Mb Objednávka Transparent.vrecia na odpad   232.80 €  s DPH  18. sep. 2019      MAT-OBALY, s. r.o.,   Pob.: Dlhá 88/101A,Žilina 010 09  36315303  Štefan Cudrák  starosta obce  18. sep. 2019 
Fak.č.20190061,FD/2019/316   0 Mb Faktúra Predĺ.VO-časť Burkov vrch   14853.96 €  s DPH  18. sep. 2019  Zmluva o dielo zo 16.08.2019    ELEKTRO Anna Pončková  Podvysoká 334,023 57  34592385      18. sep. 2019 
Fak.č.321909001,FD/2019/317   0 Mb Faktúra Autob.doprava-Deň sl. kroja  470.00 €  s DPH  18. sep. 2019      Slovenská autobus.doprava Žilina  Košická 2, Žilina 010 65  36407771      18. sep. 2019 
Fak.č.09190250,FD/2019/318   0 Mb Faktúra Zber, preprava a znešk.zmes.kom.odpadu  780.95 €  s DPH  18. sep. 2019      Združenie TKO Semeteš n. o.,   Semeteš č. 439,023 54 Turzovka   36137952      18. sep. 2019 
Fak.č. 2019498,FD/2019/319   0 Mb Faktúra Bet.zmes CB III-bet. cesta   1021.20 €  s DPH  18. sep. 2019      SAKSON - BETÓN, s.r. o.,   Staškov 805,023 53  44554451      18. sep. 2019 
Fak.č.00190288,FD/2019/314   0 Mb Faktúra Pracovná odev a obuv v zmys.smern.BOZP  494.80 €  s DPH  17. sep. 2019      IPC-SLOVAKIA, s. r. o.,  Čierne 1038,Čierne 023 13  36400386      17. sep. 2019 
Objednávka č. 62/2019   0 Mb Objednávka Bet.zmes.CB III- 11,5 m3       16. sep. 2019      SAKSON -BETÓN s.r.o.,   Staškov 805,023 53  44554451  Štefan Cudrák  starosta obce  17. sep. 2019 
Zml.o nájme hr.miesta č.46sek.A pdf  709.15 Kb Zmluva Zml.o nájme hr.miesta č.46 sekcia A  24.00 €  s DPH  17. sep. 2019  zákon č. 131/2010 Z. z. o pohreb.    Prevádzkovateľ pohr.: Obec Olešná  Olešná č. 493, 023 52  00314161  v.z. Ing. Z. Pavliková   pracovníčka OcÚ Olešná   17. sep. 2019 
Zml. o nájme hr.miesta č.125 sek.B pdf  699.93 Kb Zmluva Zml.o nájme hr.miesta č.125 sek.B  1.00 €  s DPH  17. sep. 2019  zákon č. 131/2010 Z. z. o pohreb.    Prevádzkovateľ pohr.:Obec Olešná   Olešná č. 493,023 52  00314161  v.z. Ing. Z. Pavliková   pracovníčka OcÚ Olešná   17. sep. 2019 
Zml. o nájme hr.miesta č.121 sek.B. pdf  708.75 Kb Zmluva Zml.o nájme hrob.miesta č. 121 sek.B  36.00 €  s DPH  17. sep. 2019  zákon č. 131/2010 Z. z. o pohreb.    Prevádzkovateľ pohr.: Obec Olešná   Olešná č. 493,023 52  00314161  v.z. Ing. Z. Pavliková   pracovníčka OcÚ Olešná   17. sep. 2019 
Zml. o poskyt. dotácie -narod.dieťaťa pdf  398.95 Kb Zmluva Zml. o posky dotá. nar.dieťaťa  67.00 €  s DPH  17. sep. 2019  Uzn.OZ č.107/2013 z 12.4.2013    Poskytovateľ: Obec Olešná  Olešná č. 493,023 52  00314161  v. z. A.Horčičiaková  pracovníčka OcÚ Olešná   17. sep. 2019 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>