Zoznam dokumentov Zborov nad Bystricou

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Faktúra došlá - č. 2120190254   0 Mb Faktúra rozbor pitných vôd  138.06 €  s DPH  12. mar. 2019      Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297      21. mar. 2019 
Faktúra došlá - č. 20191170   0 Mb Faktúra potraviny ZpS  525.10 €  s DPH  18. mar. 2019      Bitúnok Čadca, s.r.o.  A.Hlinku 916, 022 01 Čadca  50369245      21. mar. 2019 
Faktúra došlá - č. 2120190255   0 Mb Faktúra rozbor odpadových vôd  63.83 €  s DPH  13. mar. 2019      Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297      21. mar. 2019 
Faktúra došlá - č. 4201900951   0 Mb Faktúra potraviny ZpS  124.81 €  s DPH  20. mar. 2019      NORDFOOD s.r.o.  Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok  45702861      21. mar. 2019 
Faktúra došlá - č. 50227419   0 Mb Faktúra potraviny ZpS  293.10 €  s DPH  20. mar. 2019      LIBEX, s.r.o.  Bytčianska 114, 010 03 Žilina  31620795      21. mar. 2019 
Faktúra došlá - č. 20190093   0 Mb Faktúra tlačiareň, disk, monitor, SW Windows  525.96 €  s DPH  20. mar. 2019      Ing. Ján Krchnavý  Pittsburgská 1672/3, 010 08 Žilina  14230887      21. mar. 2019 
Faktúra došlá - č. 8402504920   0 Mb Faktúra vyúčtov.elek. 1.1.-11.1.2019  92.92 €  s DPH  18. mar. 2019      Slovenský plynárensky priemysel, a.s.  Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      20. mar. 2019 
Faktúra došlá - č. 1901460   0 Mb Faktúra potraviny ZpS  529.46 €  s DPH  15. mar. 2019      BUKOV-Milan Delinčák  Horelica 108, 022 01 Čadca  10842098      20. mar. 2019 
Faktúra došlá - č. 20190037   0 Mb Faktúra vývoz a likvidácia odpadových vôd  101.10 €  s DPH  28. feb. 2019      DZS, s.r.o.  Palárikova 2311, 022 16 Čadca  36415731      20. mar. 2019 
Faktúra došlá - č. 2019214396   0 Mb Faktúra vreckové zrkadielka  63.00 €  s DPH  15. mar. 2019      Reklamné Predmety, s.r.o.  Sokolská 287/31, 013 24 Strečno  48138495      20. mar. 2019 
Faktúra došlá - č. 2190011880   0 Mb Faktúra palubná jednotka LIAZ  50.00 €  s DPH  18. mar. 2019      SkyToll, a.s., Westend Sguare  Lamačská cesta 3/4, 841 04 Bratislava  44500734      20. mar. 2019 
Faktúra došlá - č. 4201900856   0 Mb Faktúra potraviny ZpS  165.40 €  s DPH  13. mar. 2019      NORDFOOD s.r.o.  Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok  45702861      18. mar. 2019 
Faktúra došlá - č. 225190187   0 Mb Faktúra prenájom časti vodného toku Hažov potok  1.09 €  s DPH  15. mar. 2019      Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,odštepný závod Piešťany  Nábrežie I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany  3602204702      18. mar. 2019 
Faktúra došlá - č. 50205919   0 Mb Faktúra potraviny ZpS  270.12 €  s DPH  13. mar. 2019      LIBEX, s.r.o.  Bytčianska 114, 010 03 Žilina  31620795      18. mar. 2019 
Faktúra došlá č. - 2019110472   0 Mb Faktúra pplatok za uloženie komun.odpadu 2/2019  144.55 €  s DPH  28. feb. 2019      T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      15. mar. 2019 
Faktúra došlá - č. 2019110471   0 Mb Faktúra zber,odvoz,likvidácia TKO 2/2019  2180.88 €  s DPH  28. feb. 2019      T+T, a.s.  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      15. mar. 2019 
Faktúra došlá - č. 1317900038   0 Mb Faktúra lužby mests.polície - marec 2019  335.00 €  s DPH  13. mar. 2019      Mesto Krásno nad Kysucou  1. mája 1255, 023 02 Krásno ad Kysucou  00314072      15. mar. 2019 
Faktúra došlá - č. 2120190188   0 Mb Faktúra rozbor odpadových vôd - ZpS  67.91 €  s DPH  05. mar. 2019      Severoslovenské vodárne a kalizácie, a.s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297      15. mar. 2019 
Faktúra došlá - č. 2120190244   0 Mb Faktúra rozbor pitných vôd  146.60 €  s DPH  05. mar. 2019      Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297      15. mar. 2019 
Faktúra došlá - č. 20190111   0 Mb Faktúra pláštenka,prac.gumenná obuv,vesta  250.10 €  s DPH  13. mar. 2019      Železiarstvo HAMMER s.r.o.  Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou  36428353      15. mar. 2019 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>