Zoznam dokumentov Kysucké Múzeum

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
060. Zmluva pdf  207.6 Kb Zmluva Sponzorská zmluva č.1/2019  50.00 €  s DPH  23. máj. 2019  Ing. Stanislav Machovčák - ISM   J.Kronera 621, 02353 Staškov  32234708  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  riaditeľ múzea  24. máj. 2019 
059. Zmluva pdf  719.4 Kb Zmluva Darovacia zmluva  1000.00 €  s DPH  14. máj. 2019  Národná banka Slovenska  Imricha karvaša 1, 81325 Bratislava 1  30844789  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  riaditeľ múzea  14. máj. 2019 
056. Zmluva pdf  2.97 Mb Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-  4500.00 €  s DPH  04. apr. 2019  Fond na podporu umenia  Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto  42418933  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  riaditeľ múzea  09. máj. 2019 
057. Zmluva pdf  3.11 Mb Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-  2000.00 €  s DPH  04. apr. 2019  Fond na podporu umenia  Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto  42418933  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  riaditeľ múzea  09. máj. 2019 
058. Zmluva pdf  3.1 Mb Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-  2500.00 €  s DPH  04. apr. 2019  Fond na podporu umenia  Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto  42418933  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  riaditeľ múzea  09. máj. 2019 
055. Zmluva pdf  294.37 Kb Zmluva Zmluva o obstaraní predaja veci č.135/2019      07. máj. 2019  Ján Novák  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  riaditeľ múzea  07. máj. 2019 
053. Zmluva pdf  699.12 Kb Zmluva Nájomná zmluva výstavných predmetov  250.00 €  s DPH  02. máj. 2019  Ján Novák  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  riaditeľ múzea  06. máj. 2019 
054. Zmluva pdf  34.91 Kb Zmluva Zmluva č.1/2019 o výpožičke zbierkových predmetov       11. mar. 2019  Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny  Partizánska 1606, 03301 Liptovský Hrádok  36140643  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  riaditeľ múzea  06. máj. 2019 
052. Zmluva pdf  312.72 Kb Zmluva Zmluva o obstaraní predaja veci č.134/2019      03. máj. 2019  Oľga Dzurová  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  riaditeľ múzea  03. máj. 2019 
051. Zmluva pdf  3.66 Mb Zmluva Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov OP 1/2019      25. apr. 2019  Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava  Hviezdoslavovo námestie 7, 026 01 Dolný Kubín  36145106  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  riaditeľ múzea  26. apr. 2019 
050. zmluva pdf  153.49 Kb Zmluva Nájomná zmluva výstavných predmetov č. 1/2019  400.00 €  s DPH  25. apr. 2019  Jiří Mládek  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  riaditeľ  25. apr. 2019 
049. Zmluva pdf  205.88 Kb Zmluva Zmluva o propagačnej a inzertnej činnosti      01. apr. 2019  CB Media, s.r.o.  Zborov nad Bystricou 384, 023 03 Zborov nad Bystricou  46814523  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  riaditeľ múzea  01. apr. 2019 
048. Zmluva pdf  38.38 Kb Zmluva Zmluva o výpožičke č. 3/2019      21. mar. 2019  Kysucké kultúrne stredisko v Čadci  Moyzesova 50, 022 01 Čadca  36145203  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  riaditeľ múzea  25. mar. 2019 
047. Zmluva pdf  395.8 Kb Zmluva Komisionárska zmluva č. 1/2019      20. mar. 2019  Ladislav Gavenda - Gala  Janka Krála 730/31, 01851 Nová Dubnica  40381994  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  riaditeľ múzea  22. mar. 2019 
046. Zmluva pdf  333.7 Kb Zmluva Zmluva o zverení majetku do správy správcovi      20. mar. 2019  Žilinský samosprávny kraj  Komenského 48, 01109 Žilina  37808427  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  riaditeľ múzea  20. mar. 2019 
045. Zmluva pdf  2.68 Mb Zmluva Dohoda č.19/19/060/57 o poskytnutí príspevku na ph      08. mar. 2019  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca  Matičné námestie 1617, 02201 Čadca  30794536  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  riaditeľ múzea  15. mar. 2019 
044. Zmluva pdf  295.2 Kb Zmluva Zmluva o obstaraní predaja veci č. 133/2019      13. mar. 2019  Emília Šušková  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  riaditeľ múzea  13. mar. 2019 
043. Zmluva pdf  874.71 Kb Zmluva Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o používaní ESEZ 4G      01. mar. 2019  áno  Slovenské národné múzeum  Vajanského nábr. č.2, P.O.BOX 13, 81006 Bratislava 16  00164721  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  riaditeľ múzea  08. mar. 2019 
041. Zmluva pdf  195.32 Kb Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 520/2018      28. feb. 2019  áno  Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici  Námestie SNP 3755/4A, 97401 Banská Bystrica  35984953  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  riaditeľ múzea  28. feb. 2019 
042. Zmluva pdf  188.46 Kb Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 521/2018      28. feb. 2019  áno  Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici  Námestie SNP 3755/4A, 97401 Banská Bystrica  35984953  MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  riaditeľ múzea  28. feb. 2019 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>