Zoznam dokumentov Obec Popudinské Močidlany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zmluva o dielo 17102019 pdf  1.76 Mb Zmluva      
 
    Ing. Michal Šišolák  Pri štadióne 976/34, 900 21 Svätý Jur  44273169      28. okt. 2019 
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 16.07.2019 pdf  517.24 Kb Zmluva      
 
    Fondstavs s.r.o.  Betliarska 12, 851 07 Bratislava - Petržalka  46449876  Mgr. Dana Žúrková  starostka  21. okt. 2019 
Zmluva o dodávke elektriny pdf  1.58 Mb Zmluva       01. okt. 2019      BCF ENERGY, s.r.o.  Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica        02. okt. 2019 
Licenčná zmluva pdf  4.8 Mb Zmluva      
 
    TOPSET Solutions, s.r.o.  Hollého 2366/25B        16. sep. 2019 
Dohoda o ukončení dohody pdf  778.5 Kb Zmluva Ukončenie dohody o poskytnutí príspevku     
 
              06. aug. 2019 
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie pdf  1.48 Mb Zmluva Multifunkčné ihrisko - vytvorenie sociálneho zázem     
 
    Trnavský samosprávny kraj  Starohajská 10, 917 01 Trnava        29. júl. 2019 
Zmluva o dielo pdf  3.52 Mb Zmluva Komunitné centrum - Popudinské Močidľany     
 
    Fondstav s.r.o.  Betliarska 12, 851 07 Bratislava - Petržalka  46 449 876      18. júl. 2019 
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny.pdf pdf  367.62 Kb Zmluva      
 
    BCF, s.r.o.          08. júl. 2019 
Mandátna zmluva pdf  1.37 Mb Zmluva      
 
    VOLUMA SK, s.r.o.          24. jún. 2019 
Poistná zmluva pdf  6.6 Mb Zmluva Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu     
 
    Generali Poisťovňa, a.s.          24. jún. 2019 
Zmluva o inzercii 41 119 0089 pdf  657.58 Kb Zmluva      
 
    REGIONPRESS, s.r.o.  Študentská 2, 917 01 Trnava  36252417      19. jún. 2019 
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP a PO.pdf pdf  2.31 Mb Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb BOZP a PO     
 
    PhDr. Miroslava Mrázová  Popudinské Močidľany 308        17. jún. 2019 
Zmluva o grantovom účte pdf  379.63 Kb Zmluva      
 
    Prima banka Slovensko, a.s.   Hodžova 11, 01011 Žilina  31575951      07. jún. 2019 
Nájomná zmluva .pdf pdf  1.59 Mb Zmluva Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov     
 
              31. máj. 2019 
Dodatok č. 4 k zmluve zo dňa 19.05.2009 o poskytovaní audítorských služieb pdf  1.95 Mb Zmluva      
 
    RVC Senica s.r.o.  M. Nešpora 925/8, Senica  36259560  Mgr. Dana Žúrková  starostka  30. máj. 2019 
Kúpna zmluva.pdf pdf  1.72 Mb Zmluva Kúpna zmluva      
 
              17. máj. 2019 
Zmluva o zriadení vecných bremien.pdf pdf  2.75 Mb Zmluva Zmluva o zriadení vecných bremien     
 
              17. máj. 2019 
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy pdf  1.41 Mb Zmluva      
 
    Západoslovenská distribučná a.s.  Čulenova 6, 81647 Bratislava  36361518  Mgr. Dana Žúrková  starostka  09. máj. 2019 
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti pdf  3.67 Mb Zmluva      
 
              24. apr. 2019 
Dodatok č. 1 pdf  580.98 Kb Zmluva      
 
    RNDr. Peter Koleda, PhD.  Svätý Anton 388, 96972        11. apr. 2019 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>