Zoznam dokumentov Obec Popudinské Močidlany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti pdf  3.67 Mb Zmluva      
 
              24. apr. 2019 
Dodatok č. 1 pdf  580.98 Kb Zmluva      
 
    RNDr. Peter Koleda, PhD.  Svätý Anton 388, 96972        11. apr. 2019 
Zmluva č. 39 128 pdf  1.71 Mb Zmluva      
 
    Dobrovoľná požiarna ochrana SR  Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3  00177474      10. apr. 2019 
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena pdf  1.76 Mb Zmluva      
 
    Dalimír Crla  Popudinské Močidľany č. 217        26. mar. 2019 
Kúpna zmluva pdf  2.89 Mb Zmluva      
 
    Obec Popudinské Močidľany  Popudinské Močidľany 56  00309834      21. mar. 2019 
Zmluva o výkone lekárskej posudkovej činnosti   0 Mb Zmluva      
 
    MUDr. Marián Sivoň          14. mar. 2019 
Zmluva o výkone lekárskej posudkovej činnosti pdf  650.93 Kb Zmluva      
 
    MUDr. Marián Sivoň  Popudinské Močidľany 315  36093700      14. mar. 2019 
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2019/042/Obec Popudinské Močidľany pdf  2.27 Mb Zmluva      
 
    MET Slovakia, a.s.  Rajská 7, 811 08 Bratislava  45860637      13. mar. 2019 
Zmluva o poskytovaní technickej služby pdf  2.08 Mb Zmluva      
 
    Zvac Systems, s.r.o.  Záhorácka 17  35859911      13. mar. 2019 
Zmluva o dielo 150219 Popudinské Močidľany - kamery a RVPK pre rok 2019 pdf  1.3 Mb Zmluva      
 
    Ing. Michal Šišolák  Pri štadióne 976/34, 900 21 Svätý Jur  44273169      01. mar. 2019 
Kúpna zmluva pdf  1.29 Mb Zmluva      
 
              31. jan. 2019 
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby pdf  1.06 Mb Zmluva      
 
    PD Popudinské Močidľany   Popudinské Močidľany 64  00203564      28. jan. 2019 
Dodatok č. 7 k zmluve o vykonaní zberu a zneškodňovania komunálnych odpadov na území obce zo dňa 15.04.2008   0 Mb Zmluva      
 
    VPP servis, s.r.o.  Svätojánska 8, 90851 Holíč  36836516      28. jan. 2019 
autorská zmluva.pdf pdf  626.33 Kb Zmluva      
 
    RNDr. Peter Koleda, PhD.  Svätý Anton 388, 96972        28. jan. 2019 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve pdf  616.9 Kb Zmluva      
 
    ENVIROPOL SK s.r.o.  Lamačská cesta 45, 84103 Bratislava  51480191      28. jan. 2019 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pdf  8.66 Mb Zmluva      
 
    MPSVaR SR  Špitálska cesta 4,6,8, 816 43 Bratislava  00681156      28. jan. 2019 
Dodatok č. 7 k zmluve o vykonaní zberu a zneškodňovania komunálnych odpadov na území obce zo dňa 15.04.2008 pdf  179.74 Kb Zmluva      
 
    VPP servis, s.r.o.  Svätojánska 8, 90851 Holíč        28. jan. 2019 
Kúpna zmluva č. 01816/2018-PKZ-K403337/18.00 pdf  2.29 Mb Zmluva      
 
    SR zastúpená SPF  Búdkova 36, 81715 Bratislava  17335345      07. jan. 2019 
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov pdf  1.62 Mb Zmluva      
 
    Mgr. Peter Irša  Popudinské Močidľany 65  51804361      20. dec. 2018 
Kúpna zmluva pdf  1.39 Mb Zmluva      
 
    Viera Batková, Samuel Batka  Pop. Močidľany 248, 90861        18. dec. 2018 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>