Zoznam dokumentov Obec Popudinské Močidlany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP a PO.pdf pdf  2.31 Mb Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb BOZP a PO     
 
    PhDr. Miroslava Mrázová  Popudinské Močidľany 308        17. jún. 2019 
Zmluva o grantovom účte pdf  379.63 Kb Zmluva      
 
    Prima banka Slovensko, a.s.   Hodžova 11, 01011 Žilina  31575951      07. jún. 2019 
Nájomná zmluva .pdf pdf  1.59 Mb Zmluva Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov     
 
              31. máj. 2019 
Dodatok č. 4 k zmluve zo dňa 19.05.2009 o poskytovaní audítorských služieb pdf  1.95 Mb Zmluva      
 
    RVC Senica s.r.o.  M. Nešpora 925/8, Senica  36259560  Mgr. Dana Žúrková  starostka  30. máj. 2019 
Kúpna zmluva.pdf pdf  1.72 Mb Zmluva Kúpna zmluva      
 
              17. máj. 2019 
Zmluva o zriadení vecných bremien.pdf pdf  2.75 Mb Zmluva Zmluva o zriadení vecných bremien     
 
              17. máj. 2019 
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy pdf  1.41 Mb Zmluva      
 
    Západoslovenská distribučná a.s.  Čulenova 6, 81647 Bratislava  36361518  Mgr. Dana Žúrková  starostka  09. máj. 2019 
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti pdf  3.67 Mb Zmluva      
 
              24. apr. 2019 
Dodatok č. 1 pdf  580.98 Kb Zmluva      
 
    RNDr. Peter Koleda, PhD.  Svätý Anton 388, 96972        11. apr. 2019 
Zmluva č. 39 128 pdf  1.71 Mb Zmluva      
 
    Dobrovoľná požiarna ochrana SR  Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3  00177474      10. apr. 2019 
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena pdf  1.76 Mb Zmluva      
 
    Dalimír Crla  Popudinské Močidľany č. 217        26. mar. 2019 
Kúpna zmluva pdf  2.89 Mb Zmluva      
 
    Obec Popudinské Močidľany  Popudinské Močidľany 56  00309834      21. mar. 2019 
Zmluva o výkone lekárskej posudkovej činnosti pdf  650.93 Kb Zmluva      
 
    MUDr. Marián Sivoň  Popudinské Močidľany 315  36093700      14. mar. 2019 
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2019/042/Obec Popudinské Močidľany pdf  2.27 Mb Zmluva      
 
    MET Slovakia, a.s.  Rajská 7, 811 08 Bratislava  45860637      13. mar. 2019 
Zmluva o poskytovaní technickej služby pdf  2.08 Mb Zmluva      
 
    Zvac Systems, s.r.o.  Záhorácka 17  35859911      13. mar. 2019 
Zmluva o dielo 150219 Popudinské Močidľany - kamery a RVPK pre rok 2019 pdf  1.3 Mb Zmluva      
 
    Ing. Michal Šišolák  Pri štadióne 976/34, 900 21 Svätý Jur  44273169      01. mar. 2019 
Kúpna zmluva pdf  1.29 Mb Zmluva      
 
              31. jan. 2019 
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby pdf  1.06 Mb Zmluva      
 
    PD Popudinské Močidľany   Popudinské Močidľany 64  00203564      28. jan. 2019 
autorská zmluva.pdf pdf  626.33 Kb Zmluva      
 
    RNDr. Peter Koleda, PhD.  Svätý Anton 388, 96972        28. jan. 2019 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve pdf  616.9 Kb Zmluva      
 
    ENVIROPOL SK s.r.o.  Lamačská cesta 45, 84103 Bratislava  51480191      28. jan. 2019 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>