Zoznam dokumentov Obec Popudinské Močidlany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Kúpna zmluva pdf  1.29 Mb Zmluva      
 
              31. jan. 2019 
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby pdf  1.06 Mb Zmluva      
 
    PD Popudinské Močidľany   Popudinské Močidľany 64  00203564      28. jan. 2019 
Dodatok č. 7 k zmluve o vykonaní zberu a zneškodňovania komunálnych odpadov na území obce zo dňa 15.04.2008   0 Mb Zmluva      
 
    VPP servis, s.r.o.  Svätojánska 8, 90851 Holíč  36836516      28. jan. 2019 
autorská zmluva.pdf pdf  626.33 Kb Zmluva      
 
    RNDr. Peter Koleda, PhD.  Svätý Anton 388, 96972        28. jan. 2019 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve pdf  616.9 Kb Zmluva      
 
    ENVIROPOL SK s.r.o.  Lamačská cesta 45, 84103 Bratislava  51480191      28. jan. 2019 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pdf  8.66 Mb Zmluva      
 
    MPSVaR SR  Špitálska cesta 4,6,8, 816 43 Bratislava  00681156      28. jan. 2019 
Dodatok č. 7 k zmluve o vykonaní zberu a zneškodňovania komunálnych odpadov na území obce zo dňa 15.04.2008 pdf  179.74 Kb Zmluva      
 
    VPP servis, s.r.o.  Svätojánska 8, 90851 Holíč        28. jan. 2019 
Kúpna zmluva č. 01816/2018-PKZ-K403337/18.00 pdf  2.29 Mb Zmluva      
 
    SR zastúpená SPF  Búdkova 36, 81715 Bratislava  17335345      07. jan. 2019 
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov pdf  1.62 Mb Zmluva      
 
    Mgr. Peter Irša  Popudinské Močidľany 65  51804361      20. dec. 2018 
Kúpna zmluva pdf  1.39 Mb Zmluva      
 
    Viera Batková, Samuel Batka  Pop. Močidľany 248, 90861        18. dec. 2018 
Dohoda číslo 18/07/054/27 pdf  5.96 Mb Zmluva      
 
    UPSVaR Senica  Vajanského 17,90501 Senica  30794536      01. dec. 2018 
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka pdf  1.9 Mb Zmluva      
 
    Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.  Prešovská ul. č. 48, Bratislava 29  35850370      28. nov. 2018 
Zmluva č. 83/TR/2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality pdf  2.63 Mb Zmluva      
 
    MV SR Okresný úrad Trnava  Kollárova 8, Trnava  IČO: 00151      09. nov. 2018 
Zmluva o dielo 250918 - vodovod Popudisnké Močidľany a Envirofond pre rok 2019 pdf  1.39 Mb Zmluva      
 
    Ing. Michal Šišolák  Pri štadióne 976/34, 900 21 Svätý Jur  44273169      06. nov. 2018 
Zmluva o hudobnej produkcii pdf  609.59 Kb Zmluva      
 
    Malá slovácká dechová hudba Cyrilka, z.s.  Dolní 901, 69103 Rakvice, ČR  01779311      15. okt. 2018 
Dodatok č. 1 k dohode 18/07/50J/40 o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti §50j pdf  935.32 Kb Zmluva      
 
    UPSVaR Senica  Vajanského 17,90501 Senica  30794536      15. okt. 2018 
Kúpna zmluva pdf  915.94 Kb Zmluva      
 
    PD Popudinské Močidľany, družstvo  Popudinské Močidľany 64, 90861  00203564      15. okt. 2018 
Zmluva o dielo 250918 - vodovod Popudisnké Močidľany a Envirofond pre rok 2019 pdf  1.44 Mb Zmluva       18. okt. 2018      Ing. Michal Šišolák  Pri štadióne 976/34, 900 21 Svätý Jur  44273169      11. okt. 2018 
Zmluva o dielo 250918 - vodovod pdf  1.44 Mb Zmluva      
 
    Ing. Michal Šišolák  Pri štadióne 976/34, 900 21 Svätý Jur  44273169      27. sep. 2018 
Zmluva o poskytovaní elektrickej energie spojenej s prevádzkou objektov obecných garáží v obci Popudinské Močidľany pdf  910 Kb Zmluva      
 
    MUDr. Katarína Sivoňová  Popudinské Močidľany 56/A, 90861  3994158      11. sep. 2018 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>