Zoznam dokumentov Klokočov

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Objednávka č.O2020/30   0 Mb Objednávka dodávka tovaru na zákl. výzvy- vybavenie IKT učebn      06. feb. 2020      RM OFFER, s.r.o.  Riečky 961, 023 22 Klokočov  52332462  Jana Foldinová  starostka obce  06. feb. 2020 
Objednávka č.O2020/31   0 Mb Objednávka dodávka tovaru na zákl. výzvy- vybavenie IKT učebn      06. feb. 2020      GAVIS, s.r.o.  Oravský Podzámok 60, 027 41 Oravský Podzámok  46891277  Jana Foldinová  starostka obce  06. feb. 2020 
Objednávka č.O2020/32   0 Mb Objednávka laminovacie fólie       06. feb. 2020      LAMITEC spol. s r.o.  Pestovateĺská 16/147/9, 821 09 Bratislava  35710691  Jana Foldinová  starostka obce  06. feb. 2020 
Objednávka č.O2020/27   0 Mb Objednávka uverejnenie inzerátu v Kys.novinách      03. feb. 2020      PETIT Pres a.s.  Lazaretská 12, 811 08 Bratislava  35790253  Jana Foldinová  starostka obce  03. feb. 2020 
Objednávka č.O2020/28   0 Mb Objednávka drevná štiepka - na základe výzvy č.1033/2019      03. feb. 2020      VELM, spol. s r.o.  Nová Bystrica 878, 023 02 Nová Bystrica  31616607  Jana Foldinová  starostka obce  03. feb. 2020 
Objednávka č.O2020/29   0 Mb Objednávka lepidlo SOAS Baukleber 25kg/48ks      03. feb. 2020      Stavospol spol. s r.o.  Jašíkova 101, 023 54 Turzovka  30223849  Jana Foldinová  starostka obce  03. feb. 2020 
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy:OPKZP-PO1-SC111-2017_23/30 pdf  3.07 Mb Zmluva aktualizácia Zmluvy o poskytnutí NFP      24. jan. 2020  OPKZP-PO1-SC111-2017-23/30    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  42181810  Jana Foldinová  starostka obce  28. jan. 2020 
KÚPNA ZMLUVA o prevode nehnuteľností uzatvorená podľa § 588 a nas. Občianskeho zákonníka - Stuchlík pdf  375.22 Kb Zmluva predaj nehnuteľností  4870.00 €  s DPH  28. jan. 2020            Jana Foldinová  starostka obce  28. jan. 2020 
Objednávka č.O2020/25   0 Mb Objednávka obloženie bŕzd na kontajnerovú vlečku      27. jan. 2020      KBM, s.r.o.  Žitná 13, 010 01 Žilina  36388041  Jana Foldinová  starostka obce  27. jan. 2020 
Objednávka č.O2020/26   0 Mb Objednávka posypové kamenivo cca 23t      27. jan. 2020      SAKSON P+V s.r.o.  Staškov 805, 023 53 Staškov  36406341  Jana Foldinová  starostka obce  27. jan. 2020 
faktúra 14/2020   0 Mb Faktúra stravné lístky 50 ks  241.44 €  s DPH  16. jan. 2020      Ticket Service, s.r.o.  Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava  52005551      21. jan. 2020 
faktúra 15/2020   0 Mb Faktúra vyúčtovanie elektriny - byty  55.61 €  s DPH  16. jan. 2020      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  51865467      21. jan. 2020 
faktúra 16/2020   0 Mb Faktúra vyúčtovanie elektriny - VO  9.48 €  s DPH  16. jan. 2020      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  51865467      21. jan. 2020 
faktúra 17/2020   0 Mb Faktúra vyúčt.fa elektriny - budova OÚ   -198.23 €  s DPH  16. jan. 2020      Stredoslovenská energetika, a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  51865467      21. jan. 2020 
faktúra 18/2020   0 Mb Faktúra vyúčtovanie elektriny - VO  -386.90 €  s DPH  16. jan. 2020      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  51865467      21. jan. 2020 
faktúra 19/2020   0 Mb Faktúra vyúčtovanie elektriny - byty  -2.16 €  s DPH  16. jan. 2020      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  51865467      21. jan. 2020 
faktúra 20/2020   0 Mb Faktúra vyúčtovanie elektriny - PČ  6.88 €  s DPH  16. jan. 2020      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  51865467      21. jan. 2020 
faktúra 21/2020   0 Mb Faktúra vyúčtovanie elektriny - byty  49.37 €  s DPH  16. jan. 2020      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  51865467      21. jan. 2020 
faktúra 22/2020   0 Mb Faktúra vyúčtovanie elektriny - VO  4.31 €  s DPH  16. jan. 2020      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  51865467      21. jan. 2020 
faktúra 23/2020   0 Mb Faktúra vyúčt.fa elektriny - OÚ - zbrajnica  449.99 €  s DPH  16. jan. 2020      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  51865467      21. jan. 2020 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>