Zoznam dokumentov Klokočov

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Objednávka č.O2020/47   0 Mb Objednávka 50 ks tlačív -potv.o pobyte      11. mar. 2020      Centrum polygrafických služieb  Sklabinská 1, 831 06 Bratislava  42272360  Jana Foldinová  starostka obce  18. mar. 2020 
Objednávka č.O2020/48   0 Mb Objednávka dodávka drevnej štiepky na zákl. výzvy č.1033/2019      12. mar. 2020      VELM, spol.s r.o.  Nová Bystrica 878, 023 05 Nová Bystrica  31616607  Jana Foldinová  starostka obce  18. mar. 2020 
faktúra 1003/2020   0 Mb Faktúra povrchová voda 2/2020  255.30 €  s DPH  06. mar. 2020      Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Pieštany  3602204702      18. mar. 2020 
faktúra 1004/2020   0 Mb Faktúra oprava elektroinšt.-úpravňa vody  112.08 €  s DPH  10. mar. 2020      Marián Hruška - ELEKTRO  Kornica 1258, 023 22 Klokočov  36943801      18. mar. 2020 
faktúra 104/2020   0 Mb Faktúra školenie -staveb.stroje -2 osoby  39.94 €  s DPH  04. mar. 2020      Eva Ďungelová - POINT EXTRA  M.R.Štefánika 197, 010 01 Žilina  46480382      18. mar. 2020 
faktúra 105/2020   0 Mb Faktúra kancelárske potreby - voľby  128.82 €  s DPH  04. mar. 2020      CECH Company, s.r.o.  Mierová 1742, 022 01 Čadca  36378119      18. mar. 2020 
faktúra 106/2020   0 Mb Faktúra drevna štiepka  955.80 €  s DPH  04. mar. 2020      VELM, spol.s r.o.  Nová Bystrica 878, 023 05 Nová Bystrica  31616607      18. mar. 2020 
faktúra 107/2020   0 Mb Faktúra tonery  183.17 €  s DPH  04. mar. 2020      ABEL – Computer, s.r.o.  A. Hlinku 6, 022 01 Čadca  31634788      18. mar. 2020 
faktúra 108/2020   0 Mb Faktúra výkon zodpovednej osoby 3/2020   52.80 €  s DPH  04. mar. 2020      osobnyudaj.sk, s.r.o.   Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice   50528041      18. mar. 2020 
faktúra 109/2020   0 Mb Faktúra vyúčt.fa.el. VO  -951.46 €  s DPH  04. mar. 2020      Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  51865467      18. mar. 2020 
faktúra 110/2020   0 Mb Faktúra uloženie odpadu  1691.64 €  s DPH  06. mar. 2020      WOOD ENERGY, s.r.o.  Podvysoká 385, 023 57   36435694      18. mar. 2020 
faktúra 111/2020   0 Mb Faktúra drevna štiepka  955.80 €  s DPH  06. mar. 2020      VELM, spol.s r.o.  Nová Bystrica 878, 023 05 Nová Bystrica  31616607      18. mar. 2020 
faktúra 112/2020   0 Mb Faktúra preprava štiepky  172.80 €  s DPH  06. mar. 2020      Cargoline Slovakia, s. r. o.  Grösslingova 4, 811 09 Bratislava  43 867 065      18. mar. 2020 
faktúra 114/2020   0 Mb Faktúra príspevok na stravu zo SF  22.20 €  s DPH  06. mar. 2020      Základná škola Klokočov Školská jedáleň   č.976, 023 22 Klokočov   37812289      18. mar. 2020 
faktúra 115/2020   0 Mb Faktúra telefón - pevná linka  54.70 €  s DPH  09. mar. 2020      Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469      18. mar. 2020 
faktúra 116/2020   0 Mb Faktúra hovorné  13.24 €  s DPH  09. mar. 2020      SWAN, a.s.  Landererova 12, 811 09 Bratislava  47258314      18. mar. 2020 
faktúra 117/2020   0 Mb Faktúra právne služby 2/2020  60.00 €  s DPH  13. mar. 2020      Advokátska kancelária JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík s.r.o.   Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca   36866849      18. mar. 2020 
faktúra 118/2020   0 Mb Faktúra odchyt psa  50.00 €  s DPH  10. mar. 2020      U psej matere Kysuce - Ranč Korňa  Korňa 430, 023 21 Korňa  45999783      18. mar. 2020 
faktúra 119/2020   0 Mb Faktúra vyúčt. fa - elektrika  17.96 €  s DPH  12. mar. 2020      Stredoslovenská energetika, a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  51865467      18. mar. 2020 
faktúra 120/2020   0 Mb Faktúra odvoz odpadu  1581.36 €  s DPH  10. mar. 2020      Združenie TKO Semeteš, n.o.  č.439, 023 54 Turzovka  36137952      18. mar. 2020 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>