Zoznam dokumentov Klokočov

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
faktúra 473/2020   0 Mb Faktúra alarmy  4.70 €  s DPH  30. dec. 2020      Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469      13. jan. 2021 
faktúra 474/2020   0 Mb Faktúra bankové poplatky  71.09 €  s DPH  30. dec. 2020      Prima banka Slovenska, a.s.  Hodžova 11, 010 11 Žlina  31575951      13. jan. 2021 
faktúra 475/2020   0 Mb Faktúra uzáver nádrže   12.43 €  s DPH  31. dec. 2020      Marko MT, s.r.o.  Kollárova 79, 036 01 Martin  36718301      13. jan. 2021 
faktúra 476/2020   0 Mb Faktúra dobropis -uzáver nádrže  -8.95 €  s DPH  31. dec. 2020      Marko MT, s.r.o.  Kollárova 79, 036 01 Martin  36718301      13. jan. 2021 
faktúra 477/2020   0 Mb Faktúra sedadlo - traktor  88.00 €  s DPH  31. dec. 2020      Internet Mall Slovakia s.r.o  Galvaniho 6, 821 04 Bratislava   35950226      13. jan. 2021 
faktúra 478/2020   0 Mb Faktúra vianočné LED osvetlenie  90.75 €  s DPH  31. dec. 2020    Objednávka č.O2020/152  HANNO CZ s.r.o.  Setecká 851, Blovice  28112954      13. jan. 2021 
faktúra 479/2020   0 Mb Faktúra odvoz odpadu k 31.12.2020  2091.82 €  s DPH  08. jan. 2021      Združenie TKO Semeteš, n.o.  Semeteš č.439, 023 54 Turzovka  36137952      13. jan. 2021 
faktúra 480/2020   0 Mb Faktúra drevná štiepka k 31.12.2020  756.00 €  s DPH  08. jan. 2021    Objednávka č.O2020/160  VELM, spol. s r.o.  Nová Bystrica 878, 023 02 Nová Bystrica  31616607      13. jan. 2021 
faktúra 481/2020   0 Mb Faktúra doprava štiepky  172.80 €  s DPH  08. jan. 2021    Objednávka č.O2020/120  Cargoline Slovakia, s.r.o.  Grösslingova 4, Bratislava 811 09  43867065      13. jan. 2021 
faktúra 482/2020   0 Mb Faktúra uloženie odpadu   1851.05 €  s DPH  11. jan. 2021  Zmluva o skladovaní odpadov    WOOD ENERGY, s.r.o.  Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká  36435694      13. jan. 2021 
faktúra 483/2020   0 Mb Faktúra právne služby 12/2020  60.00 €  s DPH  11. jan. 2021      Advokátska kancelária JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík s.r.o.  Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca  36866849      13. jan. 2021 
faktúra 1024/2020   0 Mb Faktúra povrchová pitná voda 12/2020  459.30 €  s DPH  08. jan. 2021      Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  Náb. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany  3602204702      13. jan. 2021 
Nájomná zmluva č. 1/2021 uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka pdf  330.8 Kb Zmluva nájom bytu      05. jan. 2021            Jana Foldinová  starostka obce  07. jan. 2021 
Zmluva na odber pitnej vody v Obci Klokočov - Perďochová pdf  114.17 Kb Zmluva dodávka pitnej vody      05. jan. 2021            Jana Foldinová  starostka obce  07. jan. 2021 
Dodatok č.1 k Zmluve č. 182020 o poskytovaní audítorských služieb pdf  274.03 Kb Zmluva audítorske služby      30. dec. 2020      D.E.A. AUDIT s.r.o.  Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec  46067159  Jana Foldinová  starostka obce  31. dec. 2020 
Objednávka č.O2020/161   0 Mb Objednávka odber vzoriek pitnej a surovej vody na rok 2021      29. dec. 2020      Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297  Jana Foldinová  starostka obce  30. dec. 2020 
faktúra 457/2020   0 Mb Faktúra paušál rozhlas  20.00 €  s DPH  14. dec. 2020  Zmluva o poskyt. verej.služieb    Orange Slovakia, a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270      30. dec. 2020 
faktúra 458/2020   0 Mb Faktúra sim karta -rozhlas  1.00 €  s DPH  14. dec. 2020  Zmluva o poskyt. verej.služieb    Orange Slovakia, a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270      30. dec. 2020 
faktúra 459/2020   0 Mb Faktúra servis kotolne  621.60 €  s DPH  14. dec. 2020      GREMI KLIMA, s.r.o.  Kragujevská 9, 010 01 Žilina  36424676      30. dec. 2020 
faktúra 460/2020   0 Mb Faktúra vyúčt.fa elektri. - budova OÚ Vrchpredmier  4.09 €  s DPH  14. dec. 2020      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  51865467      30. dec. 2020 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>