Zoznam dokumentov Klokočov

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
faktúra 1023/2021   0 Mb Faktúra povrchová pitná voda 9/2021  517.20 €  s DPH  08. nov. 2021      Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  Náb. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany  3602204702  Jana Foldinová  starostka obce  12. nov. 2021 
faktúra 432/2021   0 Mb Faktúra tonery  197.38 €  s DPH  29. okt. 2021    Objednávka č.O2021/6  ABEL-Computer s.r.o.  A.Hlinku 6, 022 01 Čadca  31634788  Jana Foldinová  starostka obce  12. nov. 2021 
faktúra 433/2021   0 Mb Faktúra alarmy  3.18 €  s DPH  29. okt. 2021      Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469  Jana Foldinová  starostka obce  12. nov. 2021 
faktúra 434/2021   0 Mb Faktúra stočné  116.41 €  s DPH  29. okt. 2021      Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297  Jana Foldinová  starostka obce  12. nov. 2021 
faktúra 435/2021   0 Mb Faktúra doprava štiepky  172.80 €  s DPH  29. okt. 2021    Objednávka č.O2021/14  Cargoline Slovakia, s.r.o.  Grösslingova 4, Bratislava 811 09  43867065  Jana Foldinová  starostka obce  12. nov. 2021 
faktúra 436/2021   0 Mb Faktúra vypracovanie skut.stavu školskej jedálne  400.00 €  s DPH  29. okt. 2021      F8 Projekt, Ing. Byrtus František  U Kudlov 1955, 023 22 Krásno nad Kysucou  32246641  Jana Foldinová  starostka obce  12. nov. 2021 
faktúra 437/2021   0 Mb Faktúra popolnice  277.35 €  s DPH  25. okt. 2021    Objednávka č.O2021/213  FEREX s.r.o.  Vodná 23, 949 01 Nitra  17682258  Jana Foldinová  starostka obce  12. nov. 2021 
faktúra 438/2021   0 Mb Faktúra mapy - turistická kataster obce  801.60 €  s DPH  29. okt. 2021    Objednávka č.O2021/183  VKÚ Harmanec, s.r.o.  Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová  46747770  Jana Foldinová  starostka obce  12. nov. 2021 
faktúra 439/2021   0 Mb Faktúra inzercia  36.00 €  s DPH  02. nov. 2021      Petit Press, a.s.  Lazaretská 8, 810 00 Bratislava  35790253  Jana Foldinová  starostka obce  12. nov. 2021 
faktúra 440/2021   0 Mb Faktúra výkon zodpovednej osoby   52.80 €  s DPH  02. nov. 2021  Zmluva č.ZO/2018A18280-1    osobnyudaj.sk, s.r.o.  Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice  50528041  Jana Foldinová  starostka obce  12. nov. 2021 
faktúra 441/2021   0 Mb Faktúra obedy zdarma MŠ  275.60 €  s DPH  02. nov. 2021      Základná škola Klokočov Školská jedáleň  č.976, 023 22 Klokočov  37812289  Jana Foldinová  starostka obce  12. nov. 2021 
faktúra 442/2021   0 Mb Faktúra obedy zdarma ZŠ  208.00 €  s DPH  02. nov. 2021      Základná škola Klokočov Školská jedáleň  č.976, 023 22 Klokočov  37812289  Jana Foldinová  starostka obce  12. nov. 2021 
faktúra 443/2021   0 Mb Faktúra inštalácia PC pokladňa  36.00 €  s DPH  02. nov. 2021    Objednávka č.O2021/7  HERAKLES-NET, s.r.o.  Stred 170, 023 54 Turzovka  46560807  Jana Foldinová  starostka obce  12. nov. 2021 
faktúra 444/2021   0 Mb Faktúra nafta  1018.04 €  s DPH  03. nov. 2021    Objednávka č.O2021/10  Róbert Pecko - DIESELTRANS  Lalinok 29, 013 31 Divina  35119764  Jana Foldinová  starostka obce  12. nov. 2021 
faktúra 445/2021   0 Mb Faktúra kancelárske potreby  193.68 €  s DPH  04. nov. 2021    Objednávka č.O2021/11  CECH Company, s.r.o.  Mierova 1742, 022 01 Čadca  36378119  Jana Foldinová  starostka obce  12. nov. 2021 
Objednávka č.O2021/219   0 Mb Objednávka Tuje- výsadba ihrisko Hlavice  477.98 €  s DPH  02. nov. 2021      Peter Stuchlík  Predmier 26, 023 54 Turzovka  32255608  Jana Foldinová  starostka obce  12. nov. 2021 
Objednávka č.O2021/220   0 Mb Objednávka posypová soľ  1.00 €  s DPH  03. nov. 2021      Omnia GASTRO s.r.o.  SNP 2779, 022 01 Čadca  47045116  Jana Foldinová  starostka obce  12. nov. 2021 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku číslo 56/2021 pdf  202.94 Kb Zmluva prenájom hrobového miesta  6.63 €  s DPH  08. nov. 2021            Jana Foldinová  starostka obce  08. nov. 2021 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku číslo 55/2021 pdf  265.42 Kb Zmluva prenájom hrobového miesta  13.27 €  s DPH  08. nov. 2021            Jana Foldinová  starostka obce  08. nov. 2021 
Nájomná zmluva č. 8/2021 uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka pdf  351.18 Kb Zmluva nájom bytu      03. nov. 2021            Jana Foldinová  starostka obce  03. nov. 2021 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>