Zoznam dokumentov Klokočov

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Nájomná zmluva č. 5/2021 uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka pdf  357.94 Kb Zmluva nájom bytu      23. júl. 2021            Jana Foldinová  starostka obce  23. júl. 2021 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku číslo 33/2021 pdf  197.08 Kb Zmluva prenájom hrobového miesta  15.00 €  s DPH  23. júl. 2021            v.z.Elena Stopková  pracovníčka obce  23. júl. 2021 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku číslo 32/2021 pdf  257.53 Kb Zmluva prenájom hrobového miesta  15.00 €  s DPH  23. júl. 2021            v.z.Elena Stopková  pracovníčka obce  23. júl. 2021 
ZMLUVA na odber pitnej pitnej vody v Obci Klokočov - Chochrun pdf  103.51 Kb Zmluva dodávka pitnej vody      23. júl. 2021            Jana Foldinová  starostka obce  23. júl. 2021 
Objednávka č.O2021/138   0 Mb Objednávka špárovacia hmot, omietka - byt Hlavice 1083  49.85 €  s DPH  09. júl. 2021      Stavospol spol. s r.o.  Jašíkova 101, 023 54 Turzovka  30223849  Jana Foldinová  starostka obce  16. júl. 2021 
Objednávka č.O2021/139   0 Mb Objednávka navrtavacie pasy 100/61 - 6ks      09. júl. 2021      MAHRLO, s.r.o.  Halalovka 2393/24, P.O.BOX 20, 911 01 Trenčín  36318132  Jana Foldinová  starostka obce  16. júl. 2021 
Objednávka č.O2021/140   0 Mb Objednávka zapožičanie rezačky betónu a asfaltu      09. júl. 2021      Alabastro MB s.r.o.  Dlouhá 1375/15, Český Těšín  28608399  Jana Foldinová  starostka obce  16. júl. 2021 
Dodatok č.1 k dohode č. 21/19/060/106 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne na úhradu nákladov pdf  109.05 Kb Zmluva zmena účtov      15. júl. 2021  Dohoda č. 21/19/060/106 o poskytnutí prí    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca  Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca  30794536  Jana Foldinová  starostka obce  15. júl. 2021 
faktúra 281/2021   0 Mb Faktúra výkon zodpovednej osoby   52.80 €  s DPH  06. júl. 2021  Zmluva č.ZO/2018A18280-1    osobnyudaj.sk, s.r.o.  Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice  50528041      13. júl. 2021 
faktúra 282/2021   0 Mb Faktúra doprava kameniva   723.56 €  s DPH  06. júl. 2021      Doprava a služby K & T, spol. s r. o.  Horelica 13, 022 01 Čadca  36008184      13. júl. 2021 
faktúra 283/2021   0 Mb Faktúra odvoz odpadu  50.00 €  s DPH  06. júl. 2021      U psej matere Kysuce - Ranč Korňa  Korňa 430, 023 21 Korňa  45999783      13. júl. 2021 
faktúra 284/2021   0 Mb Faktúra odvoz odpadu  1006.14 €  s DPH  07. júl. 2021      Združenie TKO Semeteš, n.o.  Semeteš č.439, 023 54 Turzovka  36137952      13. júl. 2021 
faktúra 285/2021   0 Mb Faktúra prekládka stĺpov VO  120.00 €  s DPH  07. júl. 2021    Objednávka č.O2021/126  KREATIV STAV s.r.o.  Sokolská třída 161/50, Ostrava - Moravská Ostrava  06966021      13. júl. 2021 
faktúra 286/2021   0 Mb Faktúra hovorné  16.88 €  s DPH  09. júl. 2021      SWAN, a.s.  Landererova 12, 812 09 Bratislava  47258314      13. júl. 2021 
faktúra 287/2021   0 Mb Faktúra pevná linka  20.21 €  s DPH  09. júl. 2021  Zmluva o poskyt. verej.služieb    Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469      13. júl. 2021 
faktúra 288/2021   0 Mb Faktúra kancelársky papier  47.94 €  s DPH  09. júl. 2021    Objednávka č.O2021/11  CECH Company, s.r.o.  Mierová 1742, 022 01 Čadca  47,94      13. júl. 2021 
faktúra 289/2021   0 Mb Faktúra kancelársky papier  66.02 €  s DPH  09. júl. 2021    Objednávka č.O2021/11  CECH Company, s.r.o.  Mierova 1742, 022 01 Čadca  36378119      13. júl. 2021 
faktúra 290/2021   0 Mb Faktúra oprava stoličkového výťahu  856.80 €  s DPH  09. júl. 2021    Objednávka č.O2021/128  VELCON, spol. s r.o.  Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová  36056677      13. júl. 2021 
faktúra 291/2021   0 Mb Faktúra uloženie odpadu   2243.15 €  s DPH  09. júl. 2021  Zmluva o skladovaní odpadov    WOOD ENERGY, s.r.o.  Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká  36435694      13. júl. 2021 
faktúra 1011/2021   0 Mb Faktúra povrchová pitná voda  529.50 €  s DPH  09. júl. 2021      Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  Náb. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany  3602204702      13. júl. 2021 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>