Zoznam dokumentov Klokočov

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
faktúra 1023/2022   0 Mb Faktúra vodovod materiál  39.40 €  s DPH  03. nov. 2022      PUMPA, a.s.  U Svitavy 54/1, 618 00 Brno  25518399  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 1022/2022   0 Mb Faktúra vodovod. materiál  588.00 €  s DPH  09. nov. 2022      MAHRLO, s.r.o.  Halalovka 2393/24, P.O.BOX 20, 911 01 Trenčín  36318132  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 1024/2022   0 Mb Faktúra ciachovanie vodomerov  613.92 €  s DPH  17. nov. 2022      MAHRLO, s.r.o.  Halalovka 2393/24, P.O.BOX 20, 911 01 Trenčín  36318132  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 1025/2022   0 Mb Faktúra rozbory pitnej vody  417.44 €  s DPH  21. nov. 2022      Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 1026/2022   0 Mb Faktúra povrchová pitná voda  580.20 €  s DPH  21. nov. 2022      Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  Martinská 49, 821 05 Bratislava  36022047  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 1027/2022   0 Mb Faktúra ciachovanie vodomerov  20.41 €  s DPH  25. nov. 2022      MAHRLO, s.r.o.  Halalovka 2393/24, P.O.BOX 20, 911 01 Trenčín  36318132  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 1028/2022   0 Mb Faktúra výkop.práce-havária vodovodu Hlavice  55.00 €  s DPH  23. nov. 2022      Jaroslav Stopka  Klin 1045, 023 22 Klokočov  46430911  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 430/2022   0 Mb Faktúra softvér  118.80 €  s DPH  27. okt. 2022  159/2022    INISOFT s.r.o.  Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica  45234469  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 437/2022   0 Mb Faktúra servisné práce- kotly 14 a 15 b.j.  250.20 €  s DPH  02. nov. 2022    Objednávka č.O2022/190  Marián Hruška - ELEKTRO  Kornica 1258, 023 22 Klokočov  36943801  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 438/2022   0 Mb Faktúra autobus na akciu Stretnutie seniorov  200.00 €  s DPH  02. nov. 2022    Objednávka č.O2022/173  BJM Group, s.r.o.  Predmierska 397, 023 54 Turzovka  51992515  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 439/2022   0 Mb Faktúra výkon zodpovednej osoby   52.80 €  s DPH  02. nov. 2022  Zmluva č.ZO/2018A18280-1 o zabezpečení v    osobnyudaj.sk, s.r.o.  Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice  50528041  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 440/2022   0 Mb Faktúra obedy deti nad 15 r. ZŠ  23.40 €  s DPH  02. nov. 2022      Základná škola Klokočov Školská jedáleň  č.976, 023 22 Klokočov  37812289  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 441/2022   0 Mb Faktúra obedy ZŠ - HN  71.50 €  s DPH  02. nov. 2022      Základná škola Klokočov Školská jedáleň  č.976, 023 22 Klokočov  37812289  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 442/2022   0 Mb Faktúra obedy ZŠ (6-15 rokov)  185.90 €  s DPH  02. nov. 2022      Základná škola Klokočov Školská jedáleň  č.976, 023 22 Klokočov  37812289  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 443/2022   0 Mb Faktúra tonery  127.52 €  s DPH  03. nov. 2022    Objednávka č.O2022/7  ABEL-Computer s.r.o.  A.Hlinku 6, 022 01 Čadca  31634788  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 444/2022   0 Mb Faktúra pevná linka  14.41 €  s DPH  07. nov. 2022      Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 445/2022   0 Mb Faktúra uloženie odpadu   1805.76 €  s DPH  07. nov. 2022  Zmluva o skladovaní odpadov    WOOD ENERGY, s.r.o.  Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká  36435694  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 446/2022   0 Mb Faktúra odvoz odpadu  2258.12 €  s DPH  07. nov. 2022      Združenie TKO Semeteš, n.o.  Semeteš č.439, 023 54 Turzovka  36137952  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 447/2022   0 Mb Faktúra stočné  159.39 €  s DPH  07. nov. 2022      Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
faktúra 448/2022   0 Mb Faktúra odvoz ČOV 14+15 b.j. Hlavice  83.70 €  s DPH  07. nov. 2022      Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297  Jana Foldinová  starostka obce  29. nov. 2022 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>