Zoznam dokumentov Klokočov

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
100/2022 - Zmluva na odber pitnej vody v Obci Klokočov pdf  193.28 Kb Zmluva dodávka pitnej vody      18. jún. 2022      Horňák Michal  023 22 Klokočov    v.z. Anna Škuľaviková  pracovníčka obce  12. júl. 2022 
103/2022 - Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku číslo 46/2022 pdf  157.88 Kb Zmluva prenájom hrobového miesta  15.00 €  s DPH  08. júl. 2022      Mgr. Mária Valčuhová  023 22 Klokočov    v.z. Elena Stopková  pracovníčka obce  11. júl. 2022 
104/2022 - Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku číslo 47/2022 pdf  157.88 Kb Zmluva prenájom hrobového miesta  15.00 €  s DPH  08. júl. 2022      Elena Koišová  023 22 Klokočov    v.z. Elena Stopková  pracovníčka obce  11. júl. 2022 
105/2022 - Návrh poistnej zmluvy 3619717151 na diaľku pdf  245.7 Kb Zmluva PZP - príves      08. júl. 2022      Kooperativa poisťovňa, a.s.  Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1  00585441  Jana Foldinová  starostka obce  11. júl. 2022 
106/2022 - Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku číslo 48/2022 pdf  157.91 Kb Zmluva prenájom hrobového miesta  6.63 €  s DPH  11. júl. 2022      Danela Červencová  023 22 Klokočov    v.z. Elena Stopková  pracovníčka obce  11. júl. 2022 
107/2022 - Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 49/2022 pdf  157.89 Kb Zmluva prenájom hrobového miesta  30.00 €  s DPH  15. júl. 2022      Jarmila Chromíková  023 22 Klokočov    v.z. Elena Stopková  pracovníčka obce  15. júl. 2022 
108/2022 - Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 5/2021 zo dňa 23.07.2021 pdf  65.77 Kb Zmluva nájom bytu      18. júl. 2022      Michal Chochrun  Podvysoká 023 57    Jana Foldinová  starostka obce  18. júl. 2022 
111/2022 - Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku číslo 50/2022 pdf  157.89 Kb Zmluva prenájom hrobového miesta  13.27 €  s DPH  19. júl. 2022      Monika Jarošová  023 22 Klokočov    v.z. Elena Stopková  pracovníčka obce  21. júl. 2022 
112/2022 - Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku číslo 24/2022 pdf  157.91 Kb Zmluva prenájom hrobového miesta  30.00 €  s DPH  09. máj. 2022      Pavlína Majtényiová  023 55 Vysoká nad Kysucou    v.z. Elena Stopková  pracovníčka obce  20. júl. 2022 
112/2022 - Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku číslo 51/2022 pdf  157.89 Kb Zmluva prenájom hrobového miesta  13.27 €  s DPH  22. júl. 2022      Božena Jenojánková  023 22 Klokočov    v.z. Elena Stopková  pracovníčka obce  22. júl. 2022 
113/2022 - Darovacia zmluva č. ZML-3-632021-230 pdf  295.54 Kb Zmluva darovanie prebytočného hnut. majetku štátu  304.80 €  s DPH  19. júl. 2022      Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky  Lamačská cesta 3/C, 840 05 Baratislava   00166197  Jana Foldinová  starostka obce  21. júl. 2022 
114/2022 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 6620413380 pdf  112.33 Kb Zmluva poistenie zodpovednosti za škodu  29.30 €  s DPH  08. júl. 2022      Kooperativa poisťovňa, a.s.  Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1  00585441  Jana Foldinová  starostka obce  21. júl. 2022 
115/2022 - Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku číslo 51/2022 pdf  157.89 Kb Zmluva prenájom hrobového miesta  13.27 €  s DPH  22. júl. 2022      Božena Jenojánková  023 22 Klokočov    Jana Foldinová  starostka obce  22. júl. 2022 
116/2022 - Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku číslo 52/2022 pdf  157.9 Kb Zmluva prenájom hrobového miesta  15.00 €  s DPH  22. júl. 2022      Pavol Papaj  023 55 Vysoká nad Kysucou    v.z. Elena Stopková  pracovníčka obce  22. júl. 2022 
117/2022 - Dohoda o ukončení zmluvy o dielo zo dňa 23.4.2020 pdf  94.04 Kb Zmluva ukončenie zmluvy o dielo       21. júl. 2022      MARO, s.r.o.  Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany  36407020  Jana Foldinová  starostka obce  25. júl. 2022 
118/2022 - Zmluva o dielo č.zhotoviteľa 2022/EA/001/014 pdf  187.58 Kb Zmluva uskutočnenie staveb.prác -asfaltovanie príst.komun  166787.10 €  s DPH  26. júl. 2022      STRABAG s.r.o.  Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  17317282  Jana Foldinová  starostka obce  27. júl. 2022 
119/2022 - KUPNA ZMLUVA č. S/22/000060/2 pdf  274.9 Kb Zmluva predaj a kúpa kameniva      08. júl. 2022      Kamenivo Nord 1 s.r.o.  Nerudova 5, 821 01 Bratislava Ružinov  46591320  Jana Foldinová  starostka obce  28. júl. 2022 
120/2022 - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_668 pdf  381.44 Kb Zmluva zmena ustanovení      31. máj. 2022  Zmluva č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_668    Metodicko-pedagogické centrum  Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava  00164348  Jana Foldinová  starostka obce  01. aug. 2022 
121/2022 - Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy pdf  67.24 Kb Zmluva nájom bytu - ukončenie      31. júl. 2022      Mgr. Michaela Sabelová  Predmier, 023 54 Turzovka    Jana Foldinová  starostka obce  03. aug. 2022 
122/2022 - Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku číslo 54/2022 pdf  157.89 Kb Zmluva prenájom hrobového miesta  13.27 €  s DPH  03. aug. 2022      Štefánia Čuboňová  023 22 Klokočov    Jana Foldinová  starostka obce  03. aug. 2022 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>