Zoznam dokumentov Brodské

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Kúpna zmluva pdf  73.55 Kb Zmluva DC Elektrocentrála  1650.00 €  s DPH 
 
    Michal Černý  Záhumenice 9, 902 01 Pezinok        30. jún. 2021 
Zmluva o dielo č:. 1/2021 na spracovanie Zmeny a doplnky Územného plánu obce Brodské č. 2/2021 uzavretá podľa § 269 ods.2 Zákona č. 513/1991 Zb. pdf  184.89 Kb Zmluva   9780.00 €  s DPH 
 
    AŽ PROJEKT s.r.o.  Toplianska 28, 821 07 Bratislava  35951958      29. jún. 2021 
ZMLUVA O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE uzatvorená v súlade § 289 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pdf  142.3 Kb Zmluva      
 
    Západoslovenská distribučná, a.s.  Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava  36 361 518      28. jún. 2021 
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN uzatvorená podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších pred.pdf pdf  146.69 Kb Zmluva      
 
    Západoslovenská distribučná, a.s.  Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava  36 361 518      28. jún. 2021 
Traktorový príves pdf  59.01 Kb Objednávka   4950.00 €  bez DPH 
 
    G-Technik, s.r.o.  Malé námestie 2873/18, 901 01 Malacky  52059057      22. jún. 2021 
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná zmluva pdf  303.58 Kb Zmluva   400.00 €  s DPH 
 
    Alphabet partner s.r.o.  Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice  52436411      17. jún. 2021 
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci pdf  120.72 Kb Zmluva   160.00 €  s DPH 
 
    Martin Polák  Radimov 6, 908 47 Radimov        07. jún. 2021 
Objednávka na vytvorenie webstránky pdf  308.19 Kb Objednávka      
 
    Alphabet partner s.r.o.  Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice  52436411      04. jún. 2021 
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva pdf  5.32 Mb Zmluva      
 
    TOPSET Solutions, s.r.o.  Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  46919805      25. máj. 2021 
Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka pdf  157.69 Kb Zmluva Nájomný byt Vajanského 405     
 
              17. máj. 2021 
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb pdf  4.97 Mb Zmluva      
 
    Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270      17. máj. 2021 
Zmluva č. 3210139 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPOSR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka pdf  1.91 Mb Zmluva   3000.00 €  s DPH 
 
    DPO SR  Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3  00177474      13. máj. 2021 
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom profesie (82000) - predĺženie platnosti pdf  65.27 Kb Zmluva   81.00 €  s DPH 
 
    UNIQA poisťovňa, a.s.  Krasovského 15, 851 01 Bratislava  00653501      30. apr. 2021 
Dohoda o umiestnení vodomernej šachty pdf  917.42 Kb Zmluva      
 
    IC Holding, s.r.o.  Bratislavská 29, 917 02 Trnava        16. apr. 2021 
Kúpna zmluva uzatvorená v zmylse §588 a nasl. zákona č. 40/1994 Zb. pdf  1.36 Mb Zmluva   749.00 €  s DPH 
 
              13. apr. 2021 
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb pdf  461.17 Kb Zmluva      
 
    SWAN, a.s.  Landererova 12, 81109 Bratislava  47258314      06. apr. 2021 
Faktúra za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 pdf  216.39 Kb Faktúra      
 
              05. apr. 2021 
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej podľa ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka pdf  193.86 Kb Zmluva      
 
    Surejja Haliti  Záhumenice 664/16, 908 45 Gbely  45507589      01. apr. 2021 
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke pdf  323.24 Kb Zmluva      
 
    Štatistický úrad SR  Lamačská cesta 3/C, 84005 Bratislava 45  00166197      16. mar. 2021 
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi pdf  161.86 Kb Zmluva      
 
    EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie  Gen. M. R. Štefánika 45 060 01 Kežmarok  50383230      15. mar. 2021 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>