Zoznam dokumentov Brodské

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení §43 a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka pdf  518.78 Kb Zmluva   1877.20 €  s DPH 
 
              21. sep. 2020 
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení §43 a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka pdf  518.54 Kb Zmluva   1400.00 €  s DPH 
 
              09. sep. 2020 
Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie pdf  385.56 Kb Zmluva      
 
    BONTONFILM, a.s.  Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava  36006858      25. aug. 2020 
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ust. § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov pdf  667.84 Kb Zmluva   84.00 €  s DPH 
 
              24. aug. 2020 
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 12.2.2020 uzatvorenej podľa §588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. pdf  493.73 Kb Zmluva      
 
              12. aug. 2020 
Dodatok č.1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete evidenčné č. 1000180618 zo dňa 4.7.2018 pdf  542.92 Kb Zmluva      
 
    SPP - distribúcia, a.s.  Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  35910739      10. aug. 2020 
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení §43 a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka pdf  523.65 Kb Zmluva   1400.00 €  s DPH 
 
              10. aug. 2020 
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení §43 a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka pdf  521.51 Kb Zmluva      
 
              10. aug. 2020 
Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č.3 pdf  167.5 Kb Zmluva      
 
    ČSOB Poisťovna, a.s.  Žižková 11, 811 02 Bratislava  31325416      24. júl. 2020 
Rozbor odpadových vôd   0 Mb Objednávka      
 
    SVP, š.p.  Karloveská2, 842 17 Bratislava 4  36022047      16. júl. 2020 
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600322026 pdf  2.58 Mb Zmluva      
 
    SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      14. júl. 2020 
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení §43 a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka pdf  516.49 Kb Zmluva   1400.00 €  s DPH 
 
              13. júl. 2020 
Dodatok o poskytovaní verejných služieb (Zmluva o pripojení) pdf  3.34 Mb Zmluva      
 
    SWAN, a.s.  Landererova 12, 811 09 Bratislava  47258314      08. júl. 2020 
Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka pdf  670.26 Kb Zmluva      
 
              06. júl. 2020 
Faktúra za obdobie 1.6.2020 - 30.6.2020 pdf  208.64 Kb Faktúra      
 
              03. júl. 2020 
Z M L U V A o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. pdf  398.29 Kb Zmluva   1000.00 €  s DPH 
 
              03. júl. 2020 
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. pdf  397.58 Kb Zmluva      
 
              03. júl. 2020 
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.   0 Mb Zmluva   13000.00 €  s DPH 
 
              03. júl. 2020 
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. pdf  397.91 Kb Zmluva   876.75 €  s DPH 
 
              03. júl. 2020 
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. pdf  397.7 Kb Zmluva   1000.00 €  s DPH 
 
              03. júl. 2020 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>