Zoznam dokumentov Brodské

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. pdf  118.66 Kb Zmluva   4593.00 €  s DPH 
 
              12. feb. 2020 
Zmluva o kontrolnej činnosti pdf  4.61 Mb Zmluva   230.00 €  bez DPH 
 
    EKOTEC, spol. s.r.o.  Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava  00687022      12. feb. 2020 
Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka pdf  255.35 Kb Zmluva      
 
              10. feb. 2020 
Kúpna zmluva č.1/2020 pdf  847.91 Kb Zmluva   777.00 €  s DPH 
 
              06. feb. 2020 
Kúpna zmluva pdf  131.97 Kb Zmluva   1877.20 €  s DPH 
 
              13. jan. 2020 
Faktúry za obdobie od 1.12.2019 - 31.12.2019 pdf  224.82 Kb Faktúra      
 
              03. jan. 2020 
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí podpory pdf  780.2 Kb Zmluva      
 
    Slovenská agentúra životného prostredia  Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica  00626031      12. dec. 2019 
Faktúry za obdobie od 1.11.2019 - 30.11.2019 pdf  206.02 Kb Faktúra      
 
              12. dec. 2019 
Zmluva o poskytovaní verejných služieb pdf  1.62 Mb Zmluva      
 
    SWAN, a.s.   Landererova 12, 81109 Bratislava  47258314      04. dec. 2019 
Zmluva o poskytovaní verejných služieb pdf  1.63 Mb Zmluva      
 
    SWAN, a.s.  Landererova 12, 81109 Bratislava  47258314      04. dec. 2019 
ZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVY O ODBORNOM VÝKONE PREVÁDZKY VEREJNÉHO VODOVODU pdf  6.14 Mb Zmluva      
 
    BVS, a.s.  Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29   35 850 370      25. nov. 2019 
Zmluva o dielo č.108/2019 pdf  2.21 Mb Zmluva   3513.00 €  s DPH 
 
    AQUAPOL SLOVAKIA, s. r. o.  Nedožerská cesta 1284/36, 97101 Prievidza III   3635040      25. nov. 2019 
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licenie pdf  6.75 Mb Zmluva   1416.00 €  s DPH 
 
    Lomtec.com, a.s.  Líščie údolie 5, 841 01 Bratislava  35795174      25. nov. 2019 
Faktúry za obdobie od 1.10.2019 - 31.10.2019 pdf  216.88 Kb Faktúra      
 
              04. nov. 2019 
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pdf  3.84 Mb Zmluva      
 
    SIEA  Bajkalská 27, 827 99 Bratislava  00002801      28. okt. 2019 
Zmluva č. PZ002000285585_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pdf  1.14 Mb Zmluva      
 
    BVS, a.s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      15. okt. 2019 
Zmluva o zriadení vecných bremien ev.č. oprávneného: 191474-1818200073-ZoS-VB pdf  1.29 Mb Zmluva      
 
              10. okt. 2019 
Faktúry za obdobie od 1.9.2019 - 30.9.2019 pdf  207.78 Kb Faktúra      
 
              04. okt. 2019 
Kontajner so sanitárnym zariadením pdf  197.12 Kb Objednávka      
 
    SCHAFY, spol. s r.o.  Továrenská 3, 901 01 Malacky  17332575      01. okt. 2019 
Objednávka na spracovanie ŽoNFP pdf  198.99 Kb Objednávka   300.00 €  s DPH 
 
    Gemini Group, s.r.o.  Jégého 8, 821 08 Bratislava  36846244      23. sep. 2019 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>