Zoznam dokumentov Brodské

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zmluva o zriadení vecných bremien ev.č. oprávneného: 191474-1818200073-ZoS-VB pdf  1.29 Mb Zmluva      
 
              10. okt. 2019 
Kontajner so sanitárnym zariadením pdf  197.12 Kb Objednávka      
 
    SCHAFY, spol. s r.o.  Továrenská 3, 901 01 Malacky  17332575      01. okt. 2019 
Objednávka na spracovanie ŽoNFP pdf  198.99 Kb Objednávka   300.00 €  s DPH 
 
    Gemini Group, s.r.o.  Jégého 8, 821 08 Bratislava  36846244      23. sep. 2019 
Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov pdf  1.26 Mb Zmluva   32930.40 €  s DPH 
 
    PLP FACILITY, s.r.o.  Martina Čulena 710/137, Brodské  50187864      17. sep. 2019 
Obejdnávka CD nosiče pdf  197.11 Kb Objednávka   900.00 €  s DPH 
 
    Tonstudio Rajchman  696 17 Dolní Bojanovice, Česká Republika        11. sep. 2019 
DODATOK č. 2 k zmluve číslo KŽP-PO4-SC431-2017-19/G792 pdf  854.68 Kb Zmluva      
 
              05. sep. 2019 
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1110526 pdf  3.59 Mb Zmluva   48378.26 €  s DPH 
 
    Energie2, a.s.  Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava  46113177      05. sep. 2019 
Faktúry za obdobie od 1.8.2019 - 31.8.2019 pdf  204.68 Kb Faktúra      
 
              04. sep. 2019 
Kúpna zmluva pdf  297.89 Kb Zmluva      
 
              30. aug. 2019 
Montáž a konfigurácia rádiostaníc pdf  131.66 Kb Objednávka   535.02 €  s DPH 
 
    Jozef Vojtek - ELPRA -technik  Kolónia Hviezda 104, 036 08 Martin  32664192      27. aug. 2019 
Obejdnávka na CD nosiče pdf  135.8 Kb Objednávka   800.00 €  s DPH 
 
    Tonstudio Rajchman  696 17 Dolní Bojanovice, Česká Republika        23. aug. 2019 
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu pdf  17.8 Kb Zmluva      
 
              12. aug. 2019 
Zmluva o dielo č.:1/2019 uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pdf  11.18 Mb Zmluva   291168.49 €  s DPH 
 
    JOLUS, s.r.o.  47, 908 46 Unín  44673728      09. aug. 2019 
Faktúry za obdobie od 1.7.2019 - 31.7.2019 pdf  206.14 Kb Faktúra      
 
              05. aug. 2019 
Zmluva o poskytnutí pospory pdf  1.96 Mb Zmluva   16195.50 €  s DPH 
 
    Slovenská agentúra životného prostredia  Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica  00626031      02. aug. 2019 
Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác: Sociálne zariadenie pavilón P1 Matrerská škola Brodské pdf  593.08 Kb Zmluva   26396.11 €  s DPH 
 
    Ing. Miroslav Bilický-Mirex  Bratislavská 35, 908 51 Holíč  34472509      31. júl. 2019 
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 9.7.2018 pdf  17.43 Kb Zmluva      
 
              09. júl. 2019 
Faktúry za obdobie od 1.6.2019 - 30.6.2019 pdf  205.96 Kb Faktúra      
 
              02. júl. 2019 
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle §536-565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pdf  750.05 Kb Zmluva   9600.00 €  s DPH 
 
    Ing. Vladimír Nemec  Lieskové 449, 906 33 Cerová  48122971      26. jún. 2019 
Mandátna zmluva č. 1/2019 na výkon stavebného dozoru pdf  937.04 Kb Zmluva   3096.00 €  s DPH 
 
    Ing. Roman Radočák  Jozefa Závodského 2590/32, 905 01 Senica  34737936      20. jún. 2019 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>