Zoznam dokumentov Brodské

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Vypracovanie "Programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020" pdf  130.66 Kb Objednávka      
 
    Mgr. Anna Kollárová - TESK  Mierová 919/40, 922 07 Veľké kostoľany  46880097      24. máj. 2019 
Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác: Bezbariérový vstup-Dom kultúry Brodské pdf  1011.92 Kb Zmluva      
 
    Stavby Skala, s.r.o.  Štefanov 232, 906 45   48093599      21. máj. 2019 
Zmluva o vykonávaní odberu kovového komunálneho odpadu pdf  41.83 Kb Zmluva      
 
    KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.  Lachmanova 350/72, 908 43 Čáry  46440801      20. máj. 2019 
Dodatok č.1/2018 k Zmluve o odvádzaní odpadových vôd č. ZML/690/2010 pdf  45.99 Kb Zmluva      
 
    NDS, a.s.  Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  35919001      09. máj. 2019 
Zmluva č.39134 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka pdf  709.68 Kb Zmluva      
 
    DPO SR  Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3  00177474      09. apr. 2019 
Kúpna zmluva č.1/2019 pdf  693.22 Kb Zmluva      
 
              08. apr. 2019 
Faktúra za obdobie od 1.3.2019 - 31.3.2019 pdf  205.72 Kb Faktúra      
 
              04. apr. 2019 
Nájomná zmluva uzatvorená podľa §685 a nasl. Občianskeho zákonníka pdf  690.64 Kb Zmluva      
 
              01. apr. 2019 
Zmluva o nájme nehnuteľnosti pdf  66.88 Kb Zmluva      
 
    Surejja Haliti  Záhumenice 664/16, 908 45 Gbely  45507589      26. mar. 2019 
Zmluva o spolupráci pdf  1.62 Mb Zmluva      
 
    ZSD, a.s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava  36361518      06. mar. 2019 
Faktúra za obdobie od 1.2.2019 - 28.2.2019 pdf  207.74 Kb Faktúra      
 
              04. mar. 2019 
Licenčná zmluva uzavretá podľa §65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon pdf  297.69 Kb Zmluva      
 
    TENDERnet, s.r.o.  M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina   50139088      22. feb. 2019 
SVP,š.p. rozbor vzoriek pdf  204.67 Kb Objednávka      
 
    SVP, š.p.  Karloveská 2, Bratislava        18. feb. 2019 
Úprava zberného miesta pdf  133.49 Kb Objednávka      
 
    Ludvik Barkóci SHR  SNP70, 908 85 Brodské        15. feb. 2019 
Dodatak č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve pdf  347.1 Kb Zmluva      
 
EOZ-220-02-2015-DO    ENVIROPOL SK, s.r.o.  Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava  51480191      12. feb. 2019 
Nájomná zmluva uzatvorená podľa §685 a nasl. Občianskeho zákonníka pdf  105.58 Kb Zmluva      
 
              11. feb. 2019 
Faktúra za obdobie od 1.1.2019 - 31.1.2019 pdf  197.57 Kb Faktúra      
 
              08. feb. 2019 
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby pdf  2.58 Mb Zmluva      
 
    Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR  Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava  00681156      29. jan. 2019 
Psychologické vyšetrenie DHZ pdf  213.13 Kb Objednávka      
 
    Psychologické centrum, s.r.o.  Pajorova 11, 040 01 Košice  46996737      25. jan. 2019 
Faktúra za obdobie 1.12.2018-31.12.2018 pdf  289.12 Kb Faktúra      
 
              04. jan. 2019 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>