Zoznam dokumentov Obec Korňa

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Zmluva 252012 pdf  897.88 Kb Zmluva Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny      05. nov. 2012      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina  36403008  Kontrík Jozef  starosta  05. nov. 2012 
Dodatok k zmluve 262012 pdf  763.78 Kb Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o výpožič.hnuteľ.majetku      20. nov. 2012      Mesto Turzovka  Jašíkova 178,023 54 Turzovka  00314331  Kontrík Jozef  starosta  28. nov. 2012 
Zmluva 272012 pdf  252.76 Kb Zmluva Dotácia-Rímsko -katol.cirkev Korňa      21. dec. 2012      Rímsko-katolícka cirkev Korňa  Vyšná Korňa č.886,023 21 Korňa  37801252  Kontrík Jozef  starosta  28. dec. 2012 
Dodatok k zmluve 282012 pdf  2.46 Mb Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb      05. dec. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10,825 13 Bratislava  35763469  Kontrík Jozef  starosta  14. dec. 2012 
Dodatok k zmluve 292012 pdf  2.46 Mb Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb      05. dec. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10,825 13 Bratislava  35763469  Kontrík Jozef  starosta  14. dec. 2012 
o 13001   0 Mb Objednávka Posypový materiál - 9 t      01. feb. 2013      Sakson P+V,s.r.o.  023 53 Staškov 805  36406341  Kontrík Jozef  starosta  01. feb. 2013 
Zmluva 012013 pdf  2.86 Mb Zmluva Telefón-SIM karta      21. jan. 2013      Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8,821 08 Bratislava  35697270  Kontrík Jozef   starosta  30. jan. 2013 
Dodatok k zmluve 022013 pdf  6.96 Mb Zmluva Aktivácia účastníckeho programu      21. jan. 2013      Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8,821 08 Bratislava  35697270  Kontrík Jozef  Starosta  30. jan. 2013 
Dodatok k zmluve 032013 pdf  5.25 Mb Zmluva Aktivácia účastníckeho programu      21. jan. 2013      Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8,821 08 Bratislava    Kontrík Jozef  Starosta  30. jan. 2013 
Zmluva o dielo 042013 pdf  1.08 Mb Zmluva Výmena svietidiel verejného osvetlenia v obci      30. jan. 2013  áno    IN kom, s.r.o.  Cesta pod hradovou č.40,040 01 Košice  00314064  Kontrík Jozef  Starosta  01. feb. 2013 
o 13002   0 Mb Objednávka Vysokovýkonná snehová fréza      20. feb. 2013      Moutfield SK, s.r.o.  Vysokoškolákov č.23,010 01 Žilina  36377147  Kontrík Jozef  starosta  22. feb. 2013 
o 13003   0 Mb Objednávka Kosačka-traktor na kosenie plôch ihriska TJ      20. feb. 2013      Moutfield SK, s.r.o.  Vysokoškolákov č.23,010 01 Žilina  36377147  Kontrík Jozef  starosta  22. feb. 2013 
Kúpna zmluva 052013 pdf  1.31 Mb Zmluva Predaj parcely      30. jan. 2013                01. feb. 2013 
Kúpna zmluva 062013 pdf  547.65 Kb Zmluva Predaj parcely      22. feb. 2013                25. feb. 2013 
Kúpna zmluva 072013 pdf  444.78 Kb Zmluva Predaj parcely      01. mar. 2013                01. mar. 2013 
Zmluva 082013 pdf  671.33 Kb Zmluva Montáž,údržba a servis zabezp.systémov      07. mar. 2013      Ján Machovčák-ZAM  023 53 Staškov 667  34928499  Kontrík Jozef   starosta  15. mar. 2013 
Zmluva 092013 pdf  1.47 Mb Zmluva Zmluva o združenej dodávke el.energie      08. mar. 2013      Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ŽIlina  36403008  Kontrík Jozef  starosta  15. mar. 2013 
Zmluva 102013 pdf  1.47 Mb Zmluva Zmluva o združenej dodávke el. energie      08. mar. 2013      Stredoslovenská energetika,a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ŽIlina  36403008  Kontrík Jozef   starosta  15. mar. 2013 
Zmluva 112013 pdf  1.46 Mb Zmluva Zmluva o združenej dodávke el. energie      08. mar. 2013      Stredoslovenská energetika,a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ŽIlina  36403008  Kontrík Jozef  starosta  15. mar. 2013 
Zmluva 122013 pdf  1.45 Mb Zmluva Zmluva o združenej dodávke el. energie      08. mar. 2013      Stredoslovenská energetika,a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ŽIlina  36403008  Kontrík Jozef  starosta  15. mar. 2013 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>