Zoznam dokumentov Základná škola Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
22/2012   0 Mb Faktúra služby v oblasti PO a BOZP  39.60 €  s DPH  09. mar. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto  36401269      16. máj. 2012 
23/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete  10.38 €  s DPH  10. mar. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      24. apr. 2012 
24/2012   0 Mb Faktúra CD nosiče - Ján Pavelčák deťom  32.30 €  s DPH  22. mar. 2012      Ing. Ivana Pitoňáková  Rosná 1, 040 01 Košice  32524676      24. apr. 2012 
25/2012   0 Mb Faktúra príspevok za stravovanie 03/2012  118.68 €  s DPH  03. apr. 2012      Materská škola  Krasňany 157, 013 03  37904892      16. máj. 2012 
26/2012   0 Mb Faktúra dodávka zemného plynu za 04/2012  632.00 €  s DPH  04. apr. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      16. máj. 2012 
27/2012   0 Mb Faktúra vodné a stočné  65.70 €  s DPH  05. apr. 2012      SEVAK, a.s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  36672297      16. máj. 2012 
28/2012   0 Mb Faktúra vývoz odpadu za 01-03/2012  27.95 €  s DPH  11. apr. 2012      T+T, a.s.  A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      16. máj. 2012 
29/2012   0 Mb Faktúra poistné plnenie  21.95 €  s DPH  11. apr. 2012      Union poisťovňa, a.s.  Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava  31322051      16. máj. 2012 
30/2012   0 Mb Faktúra služby Virtuálnej knižnice  6.64 €  s DPH  11. apr. 2012      Komensky, s.r.o.  Park Mládeže 1, 040 01 Košice  43908977      16. máj. 2012 
31/2012   0 Mb Faktúra služby pevnej siete  24.04 €  s DPH  11. apr. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      16. máj. 2012 
32/2012   0 Mb Faktúra služby v oblasti PO a BOZP  39.60 €  s DPH  04. apr. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, Kysucké Nové Mesto  36401269      11. jún. 2012 
33/2012   0 Mb Faktúra služby Local Bus, Mobile Bus za 03/2012  3.14 €  s DPH  13. apr. 2012      SWAN, a.s.  Borská 6, 841 04 Bratislava  35680202      11. jún. 2012 
34/2012   0 Mb Faktúra lopty  64.00 €  s DPH  13. apr. 2012      MALUNET, s.r.o.  Nádražní 414, 742 72 Mořkov ČR  27858162      11. jún. 2012 
35/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete  10.08 €  s DPH  23. apr. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      11. jún. 2012 
36/2012   0 Mb Faktúra dávkovač na ruky a osviežovače  33.60 €  s DPH  27. apr. 2012      KBM, s.r.o.  Žitná 13, 010 0 4Žilina  36388041      11. jún. 2012 
37/2012   0 Mb Faktúra poistné na obdobie 05.05.2012 - 04.05.2013  85.45 €  s DPH  23. apr. 2012      Union poisťovňa, a.s.  Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava  31322051      11. jún. 2012 
38/2012   0 Mb Faktúra Časopis Mladý Záchranár 5  9.90 €  s DPH  07. máj. 2012      Rescue team Slovakia, o.z.  A. Bernoláka 436, 013 03 Varín  37814168      11. jún. 2012 
39/2012   0 Mb Faktúra odber zemného plynu za 05/2012  242.00 €  s DPH  04. máj. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      11. jún. 2012 
40/2012   0 Mb Faktúra služby v oblasti Po a BOZP za 04/2012  39.60 €  s DPH  02. máj. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto  36401269      11. jún. 2012 
41/2012   0 Mb Faktúra tlaková skúška, oprava, náplň HP a montáž  76.80 €  s DPH  04. máj. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto  36401269      11. jún. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |