Zoznam dokumentov Základná škola Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
45/2012   0 Mb Faktúra služby Loacal Bus., Mobile Bus. za 04/2012  4.79 €  s DPH  10. máj. 2012      SWAN, a.s.  Borská 6, 841 01 Bratislava  35680202      11. jún. 2012 
58/2012   0 Mb Faktúra služby Local Bus, Mobile Bus za 05/2012   7.09 €  s DPH  07. jún. 2012      SWAN, a.s.  Borská 6, 841 04 Bratislava  35680202      27. júl. 2012 
69/2012   0 Mb Faktúra služby Local Bus, Mobile Bus za 06/2012   2.46 €  s DPH  12. júl. 2012      SWAN, a.s.  Borská 6, 841 04 Bratislava  35680202      22. aug. 2012 
80/2012   0 Mb Faktúra služby Local Bus, Mobile Bus za 08/2012  9.44 €  s DPH  07. sep. 2012      SWAN, a.s.  Borská 6, 841 04 Bratislava  35680202      02. nov. 2012 
28/2012   0 Mb Faktúra vývoz odpadu za 01-03/2012  27.95 €  s DPH  11. apr. 2012      T+T, a.s.  A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      16. máj. 2012 
70/2012   0 Mb Faktúra vývoz komunálneho odpadu 01.04.2012 - 30.06.2012   32.61 €  s DPH  09. júl. 2012      T+T, a.s.  A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina  36400491      22. aug. 2012 
14/2012   0 Mb Faktúra služby v oblasti PO a BOZP  39.60 €  s DPH  03. feb. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto  36401269      24. apr. 2012 
22/2012   0 Mb Faktúra služby v oblasti PO a BOZP  39.60 €  s DPH  09. mar. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto  36401269      16. máj. 2012 
32/2012   0 Mb Faktúra služby v oblasti PO a BOZP  39.60 €  s DPH  04. apr. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, Kysucké Nové Mesto  36401269      11. jún. 2012 
40/2012   0 Mb Faktúra služby v oblasti Po a BOZP za 04/2012  39.60 €  s DPH  02. máj. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto  36401269      11. jún. 2012 
41/2012   0 Mb Faktúra tlaková skúška, oprava, náplň HP a montáž  76.80 €  s DPH  04. máj. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto  36401269      11. jún. 2012 
54/2012   0 Mb Faktúra služby v oblasti PO a BOZP za 05/2012  39.60 €  s DPH  05. jún. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto  36401269      27. júl. 2012 
68/2012   0 Mb Faktúra služby v oblasti PO a BOZP za 06/2012  39.60 €  s DPH  06. júl. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto  36401269      02. nov. 2012 
82/2012   0 Mb Faktúra služby v oblasti PO a BOZP za 07/2012  39.60 €  s DPH  14. sep. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto  36401269      02. nov. 2012 
83/2012   0 Mb Faktúra služby v oblasti PO a BOZP za 08/2012   39.60 €  s DPH  14. sep. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto  36401269      02. nov. 2012 
29/2012   0 Mb Faktúra poistné plnenie  21.95 €  s DPH  11. apr. 2012      Union poisťovňa, a.s.  Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava  31322051      16. máj. 2012 
37/2012   0 Mb Faktúra poistné na obdobie 05.05.2012 - 04.05.2013  85.45 €  s DPH  23. apr. 2012      Union poisťovňa, a.s.  Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava  31322051      11. jún. 2012 
02/2012 pdf  309.35 Kb Faktúra poskytnutie práva používať aktuálne verzie  156.00 €  s DPH  19. jan. 2012      Vema, s.r.o.  Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava  31355374  Mgr. Marta Hermannová  riaditeľka ZŠ  03. feb. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |