Zoznam dokumentov Základná škola Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
71/2012   0 Mb Faktúra služby pevnej siete za 06/2012  27.11 €  s DPH  11. júl. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      22. aug. 2012 
69/2012   0 Mb Faktúra služby Local Bus, Mobile Bus za 06/2012   2.46 €  s DPH  12. júl. 2012      SWAN, a.s.  Borská 6, 841 04 Bratislava  35680202      22. aug. 2012 
72/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete  10.08 €  s DPH  13. júl. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      22. aug. 2012 
73/2012   0 Mb Faktúra oprava vstupnej brány  70.00 €  s DPH  16. júl. 2012      Peter Bugáň  Stráža 250, 013 04   35118539      22. aug. 2012 
74/2012   0 Mb Faktúra pedagogické dokumentácie  26.12 €  s DPH  01. aug. 2012      ŠEVT, a.s.  Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica  31331131      28. sep. 2012 
75/2012   0 Mb Faktúra dodávka zemného plynu za 08/2012  94.00 €  s DPH  05. aug. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1  35815256      28. sep. 2012 
76/2012   0 Mb Faktúra služby Virtuálnej knižnice za 07/2012  6.64 €  s DPH  05. aug. 2012      KOMENSKY, s.r.o.  Park Mládeže 1, 040 01 Košice  43908977      28. sep. 2012 
77/2012   0 Mb Faktúra služby pevnej siete za 07/2012  22.06 €  s DPH  06. aug. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      28. sep. 2012 
78/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete 08.07.2012-07.08.2012  10.08 €  s DPH  12. aug. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      28. sep. 2012 
79/2012   0 Mb Faktúra refakturácia časti nákladov za vývoz kom. odpadu  195.16 €  s DPH  15. aug. 2012      Obec Krasňany  Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín  00321401      28. sep. 2012 
85/2012   0 Mb Faktúra plastové tabule ZŠ s MŠ, štátny znak, súp.číslo  117.60 €  s DPH  31. aug. 2012      PROKYON - Vladimír Kamenický  Štúrova 5, 053 04 Spišské Podhradie  37480642      13. dec. 2012 
81/2012   0 Mb Faktúra služby Virtuálnej knižnice za 08/2012  6.64 €  s DPH  05. sep. 2012      KOMENSKY, s.r.o.  Park Mládeže 1, 040 01 Košice  43908977      02. nov. 2012 
86/2012   0 Mb Faktúra služby pevnej siete za 08/2012  22.44 €  s DPH  05. sep. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      02. nov. 2012 
87/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete 08.08.2012-07.09.2012  10.08 €  s DPH  05. sep. 2012      SLovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      02. nov. 2012 
80/2012   0 Mb Faktúra služby Local Bus, Mobile Bus za 08/2012  9.44 €  s DPH  07. sep. 2012      SWAN, a.s.  Borská 6, 841 04 Bratislava  35680202      02. nov. 2012 
82/2012   0 Mb Faktúra služby v oblasti PO a BOZP za 07/2012  39.60 €  s DPH  14. sep. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto  36401269      02. nov. 2012 
83/2012   0 Mb Faktúra služby v oblasti PO a BOZP za 08/2012   39.60 €  s DPH  14. sep. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto  36401269      02. nov. 2012 
84/2012   0 Mb Faktúra vodné a stočné  50.38 €  s DPH  14. sep. 2012      SEVAK, a.s.  Bôrické cesta 1960, 010 57 Žilina        02. nov. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |