Zoznam dokumentov Základná škola Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
01/2012 pdf  448.2 Kb Faktúra odber plynu za obdobie 19.12.2011-31.01.2012  1265.00 €  s DPH  01. jan. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256  Mgr. Marta Hermannová  riaditeľka ZŠ  03. feb. 2012 
02/2012 pdf  309.35 Kb Faktúra poskytnutie práva používať aktuálne verzie  156.00 €  s DPH  19. jan. 2012      Vema, s.r.o.  Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava  31355374  Mgr. Marta Hermannová  riaditeľka ZŠ  03. feb. 2012 
03/2012 pdf  338.73 Kb Faktúra poplatok za prijímač GPS  144.00 €  s DPH  11. jan. 2012      SONTEK, s.r.o.  Moravská 286, 952 01 Vráble  36562998  Mgr. Marta Hermannová  riaditeľka ZŠ  03. feb. 2012 
04/2012 pdf  758.7 Kb Faktúra odborno-konzultačný seminár  37.00 €  s DPH  25. jan. 2012      RVC   Vajanského námestie 1, 036 01 Martin  31938434      15. mar. 2012 
05/2012 pdf  126 Kb Faktúra nákup projektoru, dovoz, montáž a inštruktáž IT PH  1079.00 €  s DPH  26. jan. 2012      STIEFEL EUROCART, s.r.o.  Ružinovská 1/A, 821 02, Bratislava  31360513      07. mar. 2012 
06/2012 pdf  115.94 Kb Faktúra nákup notebook, antivírus, Microsoft Office  716.40 €  s DPH  27. jan. 2012      OK COMP, s.r.o.  Na Priekope 41, 010 01 Žilina  36408379      07. mar. 2012 
07/2012 pdf  78.51 Kb Faktúra príspevok na stravovanie za 01/2012  116.10 €  s DPH  02. feb. 2012      Materská škola  Krasňany 157, 013 03  37904892      07. mar. 2012 
08/2012 pdf  99.79 Kb Faktúra dodávka zemného plynu  1226.00 €  s DPH  01. feb. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  35815256      07. mar. 2012 
09/2012 pdf  59.52 Kb Faktúra služby virtuálnej knižnice  6.64 €  s DPH  31. jan. 2012      KOMENSKY, s.r.o.  Park Mládeže 1, 040 01 Košice  43908977      07. mar. 2012 
10/2012 pdf  64.69 Kb Faktúra služby pevnej siete  22.24 €  s DPH  03. feb. 2012      Slovak Telecom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      07. mar. 2012 
11/2012 pdf  71.21 Kb Faktúra služby Local Bus, Mobile Bus  1.70 €  s DPH  03. feb. 2012      SWAN, a.s.  Borská 6, 841 01 Bratislava  35680202      07. mar. 2012 
12/2012 pdf  78.93 Kb Faktúra časopis Mladý záchranár 4  9.90 €  s DPH  09. feb. 2012      Rescue team Slovakia o.z.  Antona Bernoláka 436, 013 03 Varín  37814168      07. mar. 2012 
13/2012 pdf  81.83 Kb Faktúra služby mobilnej siete  10.08 €  s DPH  08. feb. 2012      Slovak Telecom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      07. mar. 2012 
14/2012   0 Mb Faktúra služby v oblasti PO a BOZP  39.60 €  s DPH  03. feb. 2012      TEHAS, s.r.o.  Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto  36401269      24. apr. 2012 
15/2012   0 Mb Faktúra dodávka zemného plynu  1155.00 €  s DPH  05. mar. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  35815256      24. apr. 2012 
16/2012   0 Mb Faktúra služby pevnej siete  27.96 €  s DPH  05. mar. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      24. apr. 2012 
17/2012   0 Mb Faktúra služby Virtuálnej knižnice za 02/2012  6.64 €  s DPH  09. mar. 2012      KOMENSKY, s.r.o.  Park Mladeže 1, 040 01 Košice  43908977      24. apr. 2012 
18/2012   0 Mb Faktúra príspevok za stravovanie za 02/2012  132.87 €  s DPH  12. mar. 2012      Materská škola  Krasňany 157, 013 03  37904892      24. apr. 2012 
19/2012   0 Mb Faktúra služby Local Bus., Mobile Bus za 02/2012  6.34 €  s DPH  12. mar. 2012      SWAN, a.s.  Borská 6, 841 04 Brstislava  35680202      24. apr. 2012 
20/2012   0 Mb Faktúra hygienické potreby  44.40 €  s DPH  16. mar. 2012      KBM, s.r.o.  Žitná 13, 010 04 Žilina  36388041      24. apr. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |