Zoznam dokumentov Obec Kočovce

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Dodatok č.1 k úverovej zmluve pdf  1.18 Mb Zmluva Dodatok č.1 k úverovej zmluve     
 
Úverová zmluva č. 92814-2012    Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.          27. aug. 2012 
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke pdf  88.64 Kb Zmluva DOHODA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE     
 
ÚVEROVÁ ZMLUVA č. 92814-2012    Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.    00 682 420      08. aug. 2012 
zm001_2012 pdf  5.08 Mb Zmluva Zmluva o zadanie zákazky  56538.79 €  bez DPH 
 
    KOLO - KOMPANY spol. s r.o.  925 83 Žihárec 772  45989184      01. feb. 2012 
zm002_2012 pdf  11.47 Mb Zmluva Nájomná zmluva - byt     
 
              01. feb. 2012 
zm003_2012 pdf  11.47 Mb Zmluva Nájomná zmluva - byt     
 
              01. feb. 2012 
zm004_2012 pdf  794 Kb Zmluva Zmluva o vývoze odpadu VOK     
 
    Technické služby mesta NMnV    00350656      07. feb. 2012 
zm005_2012 pdf  1.4 Mb Zmluva Zmluva o dodávke plynu     
 
    SPP    35815256      02. mar. 2012 
zm006_2012 pdf  1.77 Mb Zmluva zmluva o výkupe použitého oleja  0.00 €  s DPH 
 
    Ladisco s.r.o.  916 26 Považany 287  36806987      24. feb. 2012 
zm006_2013 pdf  2.44 Mb Zmluva zmluva o združení finančných prostriedkov 1     
 
    Obec Kočovce    00311685      29. jan. 2013 
zm007-2013 pdf  4.77 Mb Zmluva zmluva o združení finančných prostriedkov 2     
 
    Obec Kočovce    00311685      29. jan. 2013 
zm007_2012 pdf  1.86 Mb Zmluva Hromadná licenčná zmluva1     
 
    SOZA  Bratislava, Rastislavova 3  178454      15. mar. 2012 
zm008_2012 pdf  1.56 Mb Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena     
 
    Slovenský vodohospodársky podnik  Radničné námestie 8, Banská Štiavnica  36022074      28. mar. 2012 
zm009_2012 pdf  1.31 Mb Zmluva Zmluva o prenájme priestorov     
 
    Pretium Natura s.r.o.  Nová Ves nad Váhom 1  43974899      29. mar. 2012 
zm010_2012 pdf  2.16 Mb Zmluva Licenčná zmluva na virtualnycintorin     
 
    3w Slovakia, s.r.o.          24. apr. 2012 
zm011_2012 pdf  3.42 Mb Zmluva Zmluva o poskytnuti finančného príspevku     
 
    Ministerstvo práce,..          24. máj. 2012 
zm012_2012 pdf  1.26 Mb Zmluva Zmluva o spolupráci     
 
    Peter Kucharčík          30. máj. 2012 
zm013_2012 pdf  2.42 Mb Zmluva Zmluva o nájme bytu     
 
    Obec Kočovce          01. jún. 2012 
zm014_2012 pdf  1.81 Mb Zmluva Zmluva o nájme bytu     
 
    Obec Kočovce          01. jún. 2012 
zm015_2012 pdf  6.69 Mb Zmluva Zmluva o nájme bytu     
 
    Obec Kočovce          01. jún. 2012 
zm016_2012 pdf  10.11 Mb Zmluva Zmluva o dielo     
 
    Skanska SK, a.s.          22. jún. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>