Zoznam dokumentov Obec Kočovce

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
september_2018 pdf  1.12 Mb Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov     
 
    MADE spol. s.r.o.  Hurbanova 14 A, 974 01 Banská Bystrica  36041688      19. sep. 2018 
september_2018 pdf  1 Mb Zmluva Zmluva o dielo     
 
    Beneta s.r.o.  Kukučínova 39, 911 01 Trenčín  50429591      04. sep. 2018 
august_2018 pdf  227.69 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 3/MŠ/2018     
 
    Božena Godálová          31. aug. 2018 
august_2018 pdf  227.99 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 7/BD/2018     
 
    Mgr. Lucia Hladká          30. aug. 2018 
august_2018 pdf  227.38 Kb Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 1/BD/2018     
 
    Eva Balžovičová          30. aug. 2018 
júl_2018 pdf  743.61 Kb Zmluva Zmluva o dielo č. 0207/2018K     
 
    ESS Slovakia, s.r.o.  J. Kollára 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  46968369      18. júl. 2018 
júl_2018 pdf  1.17 Mb Zmluva Zmluva o dielo     
 
    Greško stav s.r.o.  Trenčianska 2401/17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  48 082 392      16. júl. 2018 
júl_2018 pdf  1.21 Mb Zmluva Zmluva o bezodplatnom prevode stavebného objektu     
 
    P.Kočický, Ing. B. Robský, Ladislav Stacho, Natália Kališová, Ing. J. Kužílek, Ing. A. Kužílková, Ing, A Závodský, a iný dľa zmluvy          02. júl. 2018 
júl_2018 pdf  770.4 Kb Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použi     
 
    Peter Kucharčík, TextilEco a.s., organizačná zložka.  Lichardova 3, 011 31 Žilina, Panenská 24, 811 03 Bratislava  34715045      02. júl. 2018 
jún_2018 pdf  1.17 Mb Zmluva Zmluva č. 02/2018 o nájme nebytových priestorov a      
 
    NiZa s.r.o  916 31 Kočovce 26  50 855 018      27. jún. 2018 
jún_2018 pdf  1.25 Mb Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu     
 
    Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35 763 469      27. jún. 2018 
jún_2018 pdf  1.2 Mb Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb      
 
    Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35 763 469      27. jún. 2018 
jún_2018 pdf  1.19 Mb Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb      
 
    Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35 763 469      27. jún. 2018 
jún_2018 pdf  2.09 Mb Zmluva Poistná zmluva skupinového poistenia elektronickýc     
 
    Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35 763 469      27. jún. 2018 
jún_2018 pdf  2.1 Mb Zmluva Poistná zmluva skupinového poistenia elektronickýc     
 
    Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35 763 469      27. jún. 2018 
máj_2018 pdf  761.49 Kb Zmluva Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov     
 
    Mesto Nové Mesto nad Váhom, Spoločný úrad samosprávy  Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom        25. máj. 2018 
máj_2018 pdf  868.87 Kb Zmluva Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov     
 
    Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.  Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  45734445      25. máj. 2018 
máj_2018 pdf  970.78 Kb Zmluva Zmluva č. 02/2018 o nájme nebytových priestorov a      
 
    Nutrivital Slovakia, s.r.o.  Nová Ves nad Váhom 1, 916 31 Kočovce  47 527 455      23. máj. 2018 
máj_2018 pdf  3.95 Mb Zmluva Zmluva č. 2018-ZO9213 o zabezpečení výkonu činnost     
 
    EuroTRADING s.r.o.  Muškátová 38/495, 040 11 Košice  44 031 483      22. máj. 2018 
máj_2018 pdf  1.24 Mb Zmluva Zmluva o dielo č. 2018-GDPR9213     
 
    EuroTRADING s.r.o.  Muškátová 38/495, 040 11 Košice  44 031 483      15. máj. 2018 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>