Zoznam dokumentov Obec Jablonica

Typ dokumentu: Rok:
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Senici pdf  86.06 Kb Zmluva Financovanie SOÚ v Senici      29. júl. 2014      Mesto Senica  Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica  309974  Alena Hazuchová  starostka obce  30. júl. 2014 
Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/826/03/2008 pdf  78.58 Kb Zmluva Zmluva o aktualizácii programov      23. jan. 2013      TOPSET Solutions s. r. o.  Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  46919805  Alena Hazuchová  starostka obce  24. jan. 2013 
Dodatok č. 4 k zmluve č. A/826/03/2008 pdf  54.82 Kb Zmluva aktualizačné poplatky      10. apr. 2014      TOPSET Solutions, s. r. o.  Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  46919805  Alena Hazuchová  starostka obce  11. apr. 2014 
Dodatok k Zmluve č. 1012/SZ/2002 pdf  728.74 Kb Zmluva      
 
    Technické služby Senica, a. s.    36228443      29. nov. 2011 
Dodatok Ponuka E.Limit pdf  367.16 Kb Zmluva ponuka E.Limit - OM Kanal. II. etapa      15. júl. 2014      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  36677281  Alena Hazuchová  starostka obce  23. júl. 2014 
Dodatok Ponuka E.Limit pdf  389.21 Kb Zmluva ponuka E.Limit - OM Zberný dvor      15. júl. 2014      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  36677281  Alena Hazuchová  starostka obce  23. júl. 2014 
Dodotak Ponuka E.Limit pdf  93.05 Kb Zmluva       16. máj. 2014  Zmluva o združenej dodávke elektriny     ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  36677281  Alena Hazuchová  starostka obce  20. máj. 2014 
Dohoda č. 108/§51/2011/Zam./ŠR pdf  559.54 Kb Zmluva      
 
    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica    37847635      30. sep. 2011 
Dohoda č. 15/07/054/52/hrady-3 pdf  1.19 Mb Zmluva poskytnutie fin. príspevok na podporu zamest.      28. apr. 2015      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica  Vajanského 17, 905 01 Senica  30794536  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  28. apr. 2015 
Dohoda č. 3/§50j/2011/SR /Zverejnené: 04.03.2011, Zmluvné strany: Obec Jablonica-ÚPSVaR Senica/ pdf  558.67 Kb Zmluva      
 
              27. feb. 2011 
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pdf  165.5 Kb Zmluva realizácia aktivačnej činnosti      02. jan. 2014      Úrad práce sociálnych vecí a rodiny  Vajanského 27, 905 01 Senica  37847635  Alena Hazuchová  starostka obce  22. jan. 2014 
Dohoda o ukončení nájmu pdf  195.4 Kb Zmluva       29. feb. 2012      Alžeba Holásková  Cerová  43208061      22. mar. 2012 
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy o prenajatí nebytových priestorov č. 2/2002 pdf  555.95 Kb Zmluva ukončenie nájmu k 1.3.2015      06. feb. 2015      Bc. Zuzana Škápiková      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  09. feb. 2015 
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy o prenajatí nebytových priestorov č. 8/2000 pdf  726.95 Kb Zmluva ukončenie zmluvy k 28.2.2015      20. feb. 2015      Monteko-B, s. r. o.  906 32 Jablonica 289  31417141  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  24. feb. 2015 
Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí finan. príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pdf  66.44 Kb Zmluva      
 
    PRO REGION n. o.  Kunov 66-67, 905 01 Senica  36084344      22. feb. 2012 
Dohoda o ukončení prevádzky informačného serveru na internete pdf  378 Kb Zmluva ukončenie prevádzky inform. serveru      11. feb. 2015      CBsoft, s. r. o.  Potočná 16, 909 01 Skalica 1  36266281  Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  13. feb. 2015 
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb pdf  407.91 Kb Zmluva ukončenie poskyt. služieb k 1.3.2015      06. feb. 2015      Bc. Zuzana Škápiková      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  09. feb. 2015 
Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme nebytových priestorov č. 5/94 pdf  678.26 Kb Zmluva ukončenie prenájmu dohodou k 31.5.2015      29. apr. 2015      Jaromír Sasák, Osuské č. 255      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. apr. 2015 
Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie pdf  340.06 Kb Zmluva hudobná produkcia - Pochovávanie basy  450.00 €  s DPH  12. feb. 2015      MINIBAND   906 03 Smrdáky    Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  16. feb. 2015 
FD 415/2011 pdf  97.43 Kb Faktúra   2990.57 €   
 
    Technické služby Senica, a. s.    36228443      13. dec. 2011