Zoznam dokumentov Obec Jablonica

Typ dokumentu: Rok:
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzavretej dňa 25. 11. 2013 pdf  63.34 Kb Zmluva zmena Kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 25.11.2013      20. jún. 2014            Alena Hazuchová  starostka obce  30. jún. 2014 
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2012-11-23mk1 pdf  77.87 Kb Zmluva Licenčná zmluva na zverej. cintorínov      23. jan. 2013      TOPSET Solutions s. r. o.  Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  46919805  Alena Hazuchová  starostka obce  24. jan. 2013 
Dodatok č. 13 K zmluve č. 12/V-KO/2000 o zbere, preprave, zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov pdf  96.98 Kb Zmluva ceny za vývoz a zneškod. komun. odpadu      03. dec. 2014      Technické služby Senica, a. s.  Železničná 465, 905 01 Senica  36228443  Alena Hazuchová  starostka obce  04. dec. 2014 
Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve zo dňa 28. 12. 2014 pdf  65.86 Kb Zmluva       18. jún. 2014      REHA, spol. s r. o.  Jesenského 2241, 024 04 Kysucké Nové Mesto  31607136  Alena Hazuchová  starostka obce  19. jún. 2014 
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 4/2006 o prenajatí nebytových priestorov pdf  41.8 Kb Zmluva      
 
    Marta Oravcová - Tamex  Jablonica 682  43296378      06. okt. 2011 
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve o prenajatí nebytových priestorov č. 1/2008 zo dňa 14.2.2008 pdf  73.34 Kb Zmluva zmena ceny nájmu (1.1.-30.6.2015)      29. dec. 2014      Kristína Harasníková      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. dec. 2014 
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve o prenajatí nebytových priestorov č. 5/2008 pdf  32.51 Kb Zmluva       31. máj. 2013      Jozefína Mikulová  Jablonica  43196098  Alena Hazuchová  starostka obce  07. jún. 2013 
Dodatok č. 2 k Zmluve o aktualizácii programov pdf  48.48 Kb Zmluva      
 
    TOPSET    32643748      17. jún. 2011 
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na služby externého projektového manažmentu zo dňa 24. 03. 2011 pdf  81.79 Kb Zmluva externý projektový manažment      09. jan. 2014      Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.  M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom  45391530  Alena Hazuchová  starostka obce  10. jan. 2014 
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zml. 061/1.2MP/2010 pdf  972.85 Kb Zmluva Jablonica splašková kanalizácia II. etapa      26. jún. 2014      Ministerstvo životného prostredia SR  Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  42181810  Alena Hazuchová  starostka obce  27. jún. 2014 
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb pdf  59.31 Kb Zmluva inštalácia a údržba kamerového systému      16. okt. 2013  Zmluva o poskytnutí služieb z 19.11.2007    RH-COM s. r. o.  906 32 Jablonica č. 760  43775616  Alena Hazuchová  starostka obce  21. okt. 2013 
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb pdf  40.25 Kb Zmluva       27. feb. 2013      MUDr. Anna Olšovská, s. r. o.  Jablonica č. 733    Alena Hazuchová  starostka obce  28. feb. 2013 
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb pdf  40.26 Kb Zmluva       31. máj. 2013      Jozefína Mikulová  Jablonica  43196098  Alena Hazuchová  starostka obce  07. jún. 2013 
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 14.2.2008 pdf  61.2 Kb Zmluva zmena platieb za služby      29. dec. 2014      Kristína Harasníková      Ing. Silvester Nestarec  starosta obce  30. dec. 2014 
Dodatok č. 2 k Zmluve o vývoze a skládkovaní odpadu č. 8/2009 pdf  70.11 Kb Zmluva       28. dec. 2011      Obec Cerová  Cerová č. 104  309478  Alena Hazuchová  starostka obce  05. jan. 2012 
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve o prenajatí nebytových priestorov č. 5/2008 pdf  42 Kb Zmluva prenajatie nebytových priestorov      31. okt. 2014      Jozefína Mikulová      Alena Hazuchová  starostka obce  31. okt. 2014 
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb pdf  44.2 Kb Zmluva       10. júl. 2013      Alžbeta Holásková      Alena Hazuchová  starostka obce  10. júl. 2013 
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb pdf  44.9 Kb Zmluva       10. júl. 2013      Alžbeta Holásková    43208061  Alena Hazuchová  starostka obce  24. júl. 2013 
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb pdf  44.43 Kb Zmluva za poskytované služby      31. okt. 2014      Jozefína Mikulová      Alena Hazuchová  starostka obce  31. okt. 2014 
Dodatok č. 3 k Zmluve o vývoze a skládkovaní odpadu č. 8/2009 pdf  51.14 Kb Zmluva ceny za uloženie odpadu      02. nov. 2012      Obec Cerová    309478      19. dec. 2012