Zoznam dokumentov Obec Jablonica

Typ dokumentu: Rok:
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
FD 87/2015   0 Mb Faktúra záloha za EE - kanalizácia  101.92 €  s DPH  05. mar. 2015      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1  36677281      07. apr. 2015 
FD 88/2015   0 Mb Faktúra záloha za EE - kanalizácia  99.88 €  s DPH  05. mar. 2015      ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1  36677281      07. apr. 2015 
FD 89/2015   0 Mb Faktúra za skládkovanie odpadu  93.47 €  s DPH  06. mar. 2015      Technické služby Senica, a. s.  Železničná 465, 905 01 Senica  36228443      07. apr. 2015 
FD 90/2015   0 Mb Faktúra za vývoz odpadu 02/2015  3557.30 €  s DPH  06. mar. 2015      Technické služby Senica, a. s.  Železničná 465, 905 01 Senica  36228443      07. apr. 2015 
FD 91/2015   0 Mb Faktúra za vývoz odpadu 02/2015  435.79 €  s DPH  06. mar. 2015      Technické služby Senica, a. s.  Železničná 465, 905 01 Senica  36228443      07. apr. 2015 
FD 92/2015   0 Mb Faktúra kontrola a čistenie komínov  113.88 €  s DPH  06. mar. 2015      Mário Švacho-Euro.Com.  916 42 Moravské Lieskové 664  43405312      07. apr. 2015 
FD 93/2015   0 Mb Faktúra odpočet meračov tepla - Dom služieb  18.48 €  s DPH  09. mar. 2015      Marels, s. r. o.  Robotnícka 1573/52, 905 01 Senica  36227871      07. apr. 2015 
FD 94/2015   0 Mb Faktúra licencia matrika  25.09 €  s DPH  09. mar. 2015      IVES Košice  Čsl. armády 20, 041 18 Košice  00162957      07. apr. 2015 
FD 97/2015   0 Mb Faktúra hlasové služby 02/2015  172.96 €  s DPH  10. mar. 2015      Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469      07. apr. 2015 
FD 98/2015   0 Mb Faktúra odbor. prehl.+skúšky VTZ  704.73 €  s DPH  12. mar. 2015      Ing. Igor Duchaj - FEDAB  Čukráska Paka 28, 930 51 Veľká Paka  46089705      07. apr. 2015 
FD 99/2015   0 Mb Faktúra za obedy pre dôchodcov 02/2015  801.60 €  s DPH  13. mar. 2015      Slovenský Červený kríž  Kalinčiakova 1396/46, 905 01 Senica  00416002      07. apr. 2015 
FD 100/2015   0 Mb Faktúra mesačný poplatok za volanie 02/2015  61.19 €  s DPH  13. mar. 2015      O2 Slovakia, s. r. o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  35848863      07. apr. 2015 
FD 101/2015   0 Mb Faktúra oprava kotla - byty ZS  218.40 €  s DPH  18. mar. 2015      Bytservis Senica, s. r. o.  Robotnícka 56, 905 01 Senica  46795642      07. apr. 2015 
FD 102/2015   0 Mb Faktúra vodné a stočné ZS  156.02 €  s DPH  19. mar. 2015      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      07. apr. 2015 
FD 103/2015   0 Mb Faktúra vodné a stočné - Dom služieb  15.60 €  s DPH  19. mar. 2015      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      07. apr. 2015 
FD 104/2015   0 Mb Faktúra vodné - MŠ  58.40 €  s DPH  19. mar. 2015      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      07. apr. 2015 
FD 105/2015   0 Mb Faktúra vodné a stočné - OcÚ  60.18 €  s DPH  19. mar. 2015      BVS, a. s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  35850370      07. apr. 2015 
FD 106/2015   0 Mb Faktúra za skládkovanie odpadu  103.78 €  s DPH  19. mar. 2015      Technické služby Senica, a. s.  Železničná 465, 905 01 Senica  36228443      07. apr. 2015 
FD 107/2015   0 Mb Faktúra prezentácia obce na portáli  27.88 €  s DPH  19. mar. 2015      Peter Jurík - LISA  925 06 Čierna Voda 390  41590465      07. apr. 2015 
FD 108/2015   0 Mb Faktúra za stravovacie poukážky - 540 ks  1739.66 €  s DPH  23. mar. 2015      Edenred Slovakia, s. r. o.  Karadžičova 8, 820 15 Bratislava  31328695      07. apr. 2015