Zoznam dokumentov ZS - Zborov nad Bystricou

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
20200147   0 Mb Faktúra práce PO a BOZP 3Q     
 
              23. okt. 2020 
41001576   0 Mb Faktúra potraviny ŠJ  27.82 €  s DPH  10. apr. 2021      Kysucká pekáreň, a.s.  A. Hlinku 2541, 022010 Čadca        10. apr. 2021 
202100804   0 Mb Faktúra potraviny ŠJ  226.88 €  s DPH  15. apr. 2021                16. apr. 2021 
202110844   0 Mb Faktúra virtuálna knižnica 6  16.56 €  s DPH  07. júl. 2021      Komensky, s.r.o.  Park mládeže 1, 040 01 Košice        07. júl. 2021 
1013863   0 Mb Faktúra poukážky  920.00 €  s DPH  12. nov. 2021      LIdl v.o.s.  Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava        12. nov. 2021 
42005224   0 Mb Faktúra potraviny ŠJ  85.39 €  s DPH  31. okt. 2022      Kysucká pekáreň, a.s.  A. Hlinku 2541, 022010 Čadca        07. nov. 2022 
1016553   0 Mb Faktúra darčekové poukážky  820.00 €  s DPH  23. nov. 2022      Lidl SR, v.o.s.  Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava        23. nov. 2022 
220100037   0 Mb Faktúra dotykový displej     
 
              22. dec. 2022 
43001228   0 Mb Faktúra potraviny ŠJ     
 
    Kysucká pekáreň, a.s.          23. mar. 2023 
faktúra došlá - č.fa. 5570010919   0 Mb Faktúra služby STP APV  71.70 €  s DPH  07. mar. 2013      IVES Košice  Čsl. armády 20, 041 18 Košice  00162957      07. mar. 2013 
5570014090   0 Mb Faktúra   71.70 €  s DPH  26. feb. 2014      IVES Košice  Čsl. armády 20, 041 18 Košice  00162957      12. mar. 2014 
5570027612   0 Mb Faktúra licencia IVES  71.70 €  s DPH  24. jan. 2018      IVES Košice,   ČS armády 20, 041 18 Košice  00162957      24. jan. 2018 
5570034295   0 Mb Faktúra licen.ibeu  71.70 €  s DPH  27. jan. 2020      IVES Košice  Čsl. armády 20, 041 18 Košice  00162957      31. jan. 2020 
5570037235   0 Mb Faktúra ives ročný poplatok  71.70 €  s DPH  29. jan. 2021      Ives Košice  Čsl. armády 20, 041 18 Košíce  00162957      27. jan. 2021 
5570040292   0 Mb Faktúra licencia IVES  97.20 €  s DPH  07. feb. 2022      Ives Košice  Čsl. armády 20, 041 18 Košíce  00162957      07. feb. 2022 
5570043635   0 Mb Faktúra licencia IVES  97.20 €  s DPH  25. jan. 2023      IVES Košice  Čsl. armády 20, 041 18 Košíce  00162957      25. jan. 2023 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pdf  219.31 Kb Zmluva      
 
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  Stromová 1, 813 30 Bratislava  00164381      15. apr. 2014 
0100014713   0 Mb Faktúra vstupenky  474.90 €  s DPH  25. apr. 2022      SND  Pribinova17, 819 01 Bratislava  00164763      25. apr. 2022 
1900011   0 Mb Faktúra vých.koncert mš  90.00 €  s DPH  23. jan. 2019      Hudobné centrum  Michalská ul.č.10, 815 36 Bratislava  00164836      23. jan. 2019 
Kúpna zmluva č. 5/2014   0 Mb Zmluva dodávka tovaru      14. apr. 2015      COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo  ul. Palárikova 87, 022 01 Čadca  00168947      29. apr. 2015 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>